Steunfractieleden

Steunfractieleden zijn geen gekozen volksvertegenwoordigers, maar ondersteunen de fracties met hun werkzaamheden en voeren soms het woord tijdens oordeelsvormende raadsvergaderingen.

Samenstelling

Er zijn na de verkiezingen van 21 maart 2018 nog geen steunfractieleden benoemd. De benoeming van steunfractieleden is geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 29 mei.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek