Subsidies

Organiseert u activiteiten voor mensen voor wie meedoen om welke reden dan ook niet vanzelfsprekend is? Of organiseert u maatschappelijke activiteiten die het samen leven en elkaar ontmoeten bevorderen? Denk daarbij aan sport-, culturele of jeugdactiviteiten. Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

De gemeente heeft 2 subsidieregelingen waarmee zij de sociale structuur van Veldhoven wil versterken.

Subsidieregeling Vitale samenleving

Het doel van de subsidieregeling Vitale samenleving is het bevorderen van een inclusieve samenleving, voor mensen voor wie meedoen op alle onderdelen niet vanzelfsprekend is of die een risico lopen om op afstand te komen. Daarom subsidieert de gemeente activiteiten die gericht zijn op meer zelfredzaam maken van en het mogelijk maken van meedoen aan de samenleving voor deze mensen.

Experimenteerruimte Versterken Vitale samenleving

De gemeente heeft vanaf 2017 extra budget voor vernieuwende activiteiten die de vitale samenleving versterken. 

Wilt u een bonus verdienen voor jouw organisatie? Denk dan alvast na over een goed idee en houdt deze website in de gaten. Het idee moet gaan over hoe uw organisatie de faciliteiten, kennis en activiteiten in kan zetten om mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is, uit te nodigen om mee te doen.

Belangrijk is dat de activiteit, voorziening of dienst:

 • bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie,
 • voor Veldhovense inwoners (van jong tot oud) voor wie meedoen om welke reden dan ook niet vanzelfsprekend is,
 • die – grotendeels – door vrijwilligers wordt uitgevoerd,
 • die een beroep op duurdere, professionele diensten kunnen voorkomen, ondersteunen of uitstellen,
 • en die een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande aanbod van activiteiten in Veldhoven.

Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat

Het doel van de subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat is het bevorderen van samen leven en elkaar ontmoeten voor de inwoners van Veldhoven. Daarom subsidieert de gemeente activiteiten die dit ondersteunen en die mede zijn gericht op een maatschappelijk belang.

Aanvragen

U vraagt een subsidie aan met een aanvraagformulier. Hieronder vindt u de verschillende aanvraagformulieren. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Leest u alstublieft de voorwaarden goed door voordat u het aanvraagformulier toestuurt.

Heeft u vragen? Overlegt u graag voordat u een aanvraag indient? U kunt contact opnemen met de gemeente. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Aanvragen voor subsidie in 2018

Wanneer aanvragen?

 • Jaarlijkse subsidie: een jaarlijkse subsidie vraagt u aan voor 1 juni van het jaar voorafgaand het jaar waarvoor u subsidie wenst. Zo vraagt u voor 1 juni 2018 een jaarlijkse subsidie aan voor 2019.
 • Eenmalige subsidie: een eenmalige subsidie moet 13 weken voorafgaand aan de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, worden aangevraagd.
 • Subsidie Experimenteerruimte Versterken vitale samenleving: u kunt zowel een jaarlijkse als een eenmalige subsidie aanvragen voor de experimenteerruimte. De gemeente heeft jaarlijks een budget beschikbaar (ook wel: het subsidieplafond) van ruim 135.000 euro. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. We willen voorkomen dat u als organisatie achter het net vist en daarom kunt u voor deze subsidiemogelijkheid uw aanvraag per e-mail indienen. Op die manier kunnen we precies zien welke aanvragen het eerst binnen zijn gekomen. 

  Wilt u een aanvraag indienen, vul dan het aanvraagformulier Experimenteerruimte Versterken vitale samenleving in. U kunt deze (met bijlagen) mailen naar gemeente@veldhoven.nl. Vul bij het onderwerp ‘aanvraag experimenteerruimte’ in.

Afhandeling van uw aanvraag

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Als er nog vragen zijn over uw aanvraag wordt hierover contact met u opgenomen.
 • Het college van burgemeester en wethouders beslist op uw aanvraag op basis van de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017 en de Subsidieregelingen.
 • U krijgt een brief met de beslissing.
 • Er gelden meerdere subsidieplafonds. Dit betekent dat als een bepaald bedrag is bereikt bij de toekenning van subsidies, aanvragen die dan nog binnenkomen, worden geweigerd.

Subsidieplafonds

Voor de jaren 2017-2019 gelden de volgende plafonds:

 • € 10.000,- per jaar voor ondersteunende activiteiten voor vrijwilligers die zich in georganiseerd verband inzetten voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.
 • € 6.000,- per jaar voor activiteiten zoals opgenomen in de Subsidieregeling Vitale samenleving, waarvoor niet al subsidie wordt verleend aan een andere organisatie en die niet in aanmerking komen voor een subsidie op basis van de experimenteerruimte Versterken vitale samenleving.
 • € 135.596,- per jaar voor activiteiten binnen de experimenteerruimte Versterken vitale samenleving.
 • € 5.250,- per jaar voor activiteiten zoals opgenomen in de Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat, waarvoor niet al subsidie wordt verleend aan een andere organisatie.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek