Tijdelijke huisvestingslocaties

Voor het huisvesten van urgenten waaronder statushouders, spoedzoekers en regulier woningzoekenden heeft de gemeenteraad diverse (tijdelijke) locaties en panden aangewezen. Met het inzetten van deze locaties moet de druk op de woningmarkt afnemen.

In het begin van deze ontwikkelingen communiceerden we dat we de tijdelijke huisvestingslocaties vooral in zouden zetten voor statushouders. Deze doelgroep is afgelopen jaar met name gehuisvest in reguliere woningen. De druk op de woningmarkt is echter nog steeds groot, vooral voor starters en eenpersoonshuishoudens. 

Daarom ontwikkelen we nu samen met de woningcorporaties locaties voor het (tijdelijk) plaatsen van woonunits. Er zijn 4 locaties aangewezen. Op elke locatie komen maximaal 35 woonunits. Waar mogelijk worden enkele units aan elkaar gekoppeld, zodat hier kleine gezinnen kunnen komen wonen.

Locaties

Via onderstaande links vindt u per locatie meer specifieke informatie over de stand van zaken en de woningcorporatie die betrokken is bij de ontwikkeling. Hier vindt u ook de communicatie die we per locatie met de buurt voeren terug.

Procedure vergunningaanvraag

 • Vergunningaanvraag
  • Er wordt een vergunning aangevraagd omdat de ontwikkeling van de locaties niet mogelijk is binnen de bestaande bestemmingsplannen. De vergunning wordt aangevraagd om het bouwen en het gebruik van de bouwwerken tijdelijk toe te staan voor een periode van maximaal 10 jaar. Deze periode kan niet verlengd worden.
 • De bezwaar- en beroepsprocedure start nadat de vergunning is verleend.
  • Binnen 8 weken wordt er besloten op de vergunningaanvraag. Hiertegen kunt u als belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Vergunningverlening wordt bekend gemaakt in het Veldhovens Weekblad en op www.veldhoven.nl/bekendmakingen.
  • Mocht u het niet eens zijn met de beslissing op bezwaar kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.
  • Ten slotte kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.
 • Het streven is om direct na de vergunningsafgifte te starten met de werkzaamheden op de locatie. Er bestaat een mogelijkheid voor belanghebbenden tot het aanvragen van een voorlopige voorziening (vergelijkbaar met een kort geding).

Nieuwsbrief

Over de ontwikkeling van de tijdelijke locaties zijn nieuwsbrieven verschenen. Wilt u in de toekomst zelf deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een email naar gemeente@veldhoven.nl o.v.v. nieuwsbrief tijdelijke huisvestingslocaties.

De 3 meest recente nieuwsbrieven vindt u hieronder terug. Voor de oudere nieuwsbrieven kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd mailadres.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek