Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TORZO)

Ondernemers in de non-food-sector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Ondernemers en zzp’ers die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TORZO, ook bekend als TOZO).

Ondernemers en zzp’ers die in de financiële problemen komen door de Coronacrisis, en daardoor vanaf 1 maart een inkomen hebben onder het sociaal minumum, kunnen een beroep doen op deze voorziening. Vanaf nu kunt u als ondernemer of zzp’er in Veldhoven of Waalre een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Het is een tijdelijke voorziening voor 3 maanden die per 1 maart 2020 ingaat. Deze regeling vult uw inkomen van 1 maart tot 1 juni aan tot het sociaal minimum.

Op deze pagina vindt u informatie over de voorwaarden en een aanvraagformulier dat aan torzo@veldhoven.nl gestuurd kan worden.

Aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (PDF, 380.0 kB)

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal

Naast de landelijke steunmaatregelen kunt u bij de gemeente financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult uw inkomen vanaf 1 maart aan tot het sociaal minimum. Voorwaarde is dus dat u met uw inkomensterugval onder het sociaal minimum komt. Bij het sociaal minimum moet u denken aan € 1.500 per maand voor een gezin en € 1.030 voor een alleenstaande.

Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is voor ondernemers en zzp'ers. Ingeval van een BV kunt u een aanvraag indienen als u meerderheidsbelang heeft in de aandelen. Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud
  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden verstrekt
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is - afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie - maximaal circa € 1.500 per maand voor gehuwden en € 1.030 voor een alleenstaande (netto)
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden
  • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets
 2. Lening voor bedrijfskapitaal
  • Als de eigen liquide middelen onvoldoende zijn en geen beroep op overige regelingen gedaan kan worden (onder andere die compensatieregeling "Tegemoetkoming schade COVID-19" van € 4.000) kan een bedrijfskapitaal worden aangevraagd
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd

Doelgroep

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 17 maart 2020 18.45 uur (inschrijving KvK) gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

Regeling vanaf 1 maart 2020

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen. Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

U kunt hiervoor het aanvraagformulier invullen en dit sturen naar Gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven of via email torzo@veldhoven.nl. Heeft u een partner? Dan hebben wij ook een paar gegevens van uw partner nodig om de norm te bepalen. Let op: u vraagt de regeling aan in de gemeente waar u als inwoner ingeschreven staat, niet waar uw bedrijf is gevestigd.

Aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (PDF, 380.0 kB)

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst.

Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de uitvoering.

Aan te leveren informatie

Wij moeten na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Vul het aanvraagformulier in en zorg ervoor dat bij het opsturen van het aanvraagformulier de gevraagde stukken aanwezig zijn.

Beslissing op aanvraag

Omdat de uitwerking van het Rijk nog niet bekend is, kunnen wij nog geen beschikkingen afgeven. We streven ernaar dat we zoveel mogelijk binnen 4 weken na uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan.

Landelijke steunmaatregelen

Naast deze regeling die door de gemeente wordt uitgevoerd heeft het Rijk een breed pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie of hulp:

 • Vragen over ondernemen in de regio? Ga naar de website van Brainport Development voor meer informatie en contactgegevens
 • Meer informatie over financiële maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid
 • Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u informatie die antwoord geeft op vragen als: Welke regelingen bestaan er? Hoe moet ik handelen in bepaalde gevallen? Wat is aanbevolen om nu te doen? MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon
 • Heeft u belastingvragen? Dan kunt u terecht bij de Belastingdienst
 • Heeft u vragen over kredietverstrekking? Richt u in eerste instantie tot uw kredietverstrekker
 • Heeft u vragen over de gevolgen voor uw personeel? Het UWV heeft gerichte informatie beschikbaar op hun website
 • Ook RVO Nederland kan u helpen bij het zoeken naar financieringsregelingen
 • Voor ondernemers in de technologische industrie heeft branche organisatie FME een meld- en informatiepunt ingericht

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek