Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is per 1 oktober 2021 gesloten. Bent u zelfstandig ondernemer? En heeft u financiële steun nodig? Mogelijk kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Heeft u een Tozo-uitkering gehad? Dan krijgt u een jaaropgave van de Participatiewet. Deze jaaropgave heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw belastingaangifte. Heeft u een partner? Dan krijgt deze er mogelijk ook een.

Heeft u samen met uw partner een Tozo-uitkering gekregen? Dan krijgt u allebei een jaaropgave. Ieder voor de helft van de totale uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag is dus hoger dan de netto uitkering van uw partner.

U (en uw partner) moet het inkomen op deze jaaropgave, opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Log daarvoor in via de website van de Belastingdienst. Ga naar het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Vink daar de rubriek ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’ aan. Kies dan uit de lijst voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daar kunt u de hoogte van de uitkering en de ingehouden loonheffing invullen.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek