Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tozo stopt definitief per 1 oktober 2021. Heeft u als ondernemer daarna nog steeds tijdelijke financiële problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De bestaande Bbz-regeling wordt aangepast van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022. U kunt de ondersteuning aanvragen voor maximaal 3 maanden. Doe de gratis Bbz-scan om te zien of u hiervoor in aanmerking komt. Of bel de gemeente voor een afspraak via het korte telefoonnummer 14 040.

Bij een aanvraag voor een Bbz-uitkering bespreken we met u de mogelijkheden van betaalde arbeid voor u als ondernemer en ook uw eventuele partner. We kijken of u naast de uren dat u als ondernemer werkt, ook nog beschikbaar bent voor betaalde arbeid. Wij verwachten van u dat u en uw eventuele partner er alles aan doen om uw gezinsinkomen aan te vullen. Ook bekijken we de financiële situatie van uw onderneming. U komt niet in aanmerking voor Bbz als uw onderneming niet meer kan blijven bestaan. Hierbij bekijken we de huidige situatie, maar ook de situatie van uw onderneming van voor de coronacrisis.

Aangifte inkomstenbelasting 2020

Heeft u een Tozo-uitkering ontvangen? Dan ontvangt u een jaaropgave van de Participatiewet. Als u een partner heeft, ontvangt deze er mogelijk ook een. Deze jaaropgave heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw belastingaangifte.

Als u samen met uw partner een Tozo uitkering heeft gekregen dan ontvangen u en uw partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door uw partner ontvangen netto uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet u (en uw partner) opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Als u via de site van de belastingdienst inlogt, vinkt u onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. En vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kunt u de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek