Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is per 1 oktober 2021 gesloten. Bent u zelfstandig ondernemer? En heeft u financiële ondersteuning nodig? Mogelijk kunt u een beroep doen op de regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Heeft u een Tozo-uitkering gehad? Dan krijgt u een jaaropgave van de Participatiewet. Als u een partner heeft, krijgt deze er mogelijk ook een. Deze jaaropgave heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw belastingaangifte.

Heeft u samen met uw partner een Tozo-uitkering gekregen? Dan krijgen jullie allebei een jaaropgave, voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag is dus hoger dan de door uw partner ontvangen netto uitkering.

Het inkomen dat op de jaaropgave staat, moet u (en uw partner) opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Log daarvoor in via de website van de Belastingdienst. En vink onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. Kies vervolgens uit de lijst voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kunt u de hoogte en de ingehouden loonheffing invoeren, zoals die op de jaaropgave staat.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek