Volmachtbewijs verkiezingen

Als u niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen via een onderhandse volmacht of schriftelijke volmacht. 

Onderhandse volmacht

U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan een andere kiesgerechtigde uit de gemeente Veldhoven. U kunt deze volmacht zelf regelen zonder tussenkomst van de gemeente. Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs. Vul de achterzijde van de stempas in en laat de kaart ook door de gemachtigde ondertekenen.

De gemachtigde:

 • woont net als u in de gemeente Veldhoven
 • neemt een kopie van uw identiteitsbewijs mee
 • brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit
 • mag voor maximaal 2 anderen stemmen

Schriftelijke volmacht

Wanneer is het gebruik van een schriftelijke volmacht makkelijk?

 • Als u geen identiteitsbewijs heeft. Als u geen identiteitsbewijs heeft, is dit de enige manier om uw stem uit te brengen. Het is bij het aanvragen van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Uw gemachtigde hoeft ook geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau;
 • U wilt iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u op 20 maart 2019 op vakantie bent.

Schriftelijke volmachten aanvragen

U kunt tot en met 15 maart 2019 een schriftelijke volmacht aanvragen. U kunt een gemachtigde aanwijzen in het gehele gebied waar de verkiezing voor geldt. Bij de provinciale statenverkiezingen kunt u iemand machtigen binnen de provincie Noord-Brabant. Bij de waterschapsverkiezing kunt u iemand machtigen binnen het waterschap De Dommel.

U vult samen met de gemachtigde een of beide van onderstaande formulieren en stuurt deze met een kopie van uw identiteitsbewijs naar de gemeente. De gemeente maakt een volmachtbewijs en stuurt het op naar de gemachtigde die voor u gaat stemmen. U hoeft de gemachtigde geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

De gemachtigde:

 • is inwoner van de provincie Noord-Brabant c.q. in waterschap De Dommel
 • heeft kiesrecht
 • brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit
 • mag voor maximaal 2 anderen stemmen

Bijzonderheden

 • Om iemand te machtigen hoeft u niet te wachten op een stempas. Er is namelijk geen begintermijn verbonden aan de schriftelijke volmachtaanvraag
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als u een andere persoon machtigt, mag u vervolgens zelf niet meer stemmen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek