Welstandscriteria

Wilt u (ver)bouwen, dan moet uw plan voldoen aan de welstandscriteria. Dit betekent dat wordt gekeken naar de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruitziet. De criteria staan in de Welstandsnota.

Welstandsnota

Bij het beoordelen van uw (ver)bouwplannen baseert de Welstandscommissie Veldhoven zich op de welstandscriteria die zijn vastgelegd in de Welstandsnota (PDF, 4.6 MB). Uw bouwplannen worden getoetst aan algemene criteria, gebiedscriteria en objectcriteria.

De Welstandsnota wordt regelmatig aangepast. Het gaat dan met name om de criteria voor die gebieden waar veel bouwontwikkelingen (gaan) plaatsvinden.

Welstandskaart

Op de welstandskaart (PDF, 2.8 MB) kunt u zien welke criteria er op welke plek van toepassing zijn.

Beeldkwaliteitsplannen

Beeldkwaliteitsplannen zijn een aanvulling op de criteria in de Welstandsnota. Deze beeldkwaliteitsplannen worden gemaakt voor grotere nieuwbouw(projecten). De gewenste stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur wordt er in beschreven en verbeeld.

Excessenregeling

De Welstandsnota bevat ook een excessenregeling. Daarmee kan de gemeente handhaven op buitensporige vormgeving van gebouwen en bouwwerken, ook als deze vergunningvrij of welstandsvrij zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over de welstandscriteria of de toepassing daarvan? Neem dan contact op met de gemeente Veldhoven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek