Wonen zonder aardgas

Veldhoven gaat net als de rest van Nederland stapsgewijs van het aardgas af. In het Klimaatakkoord staat dat we in 2050 op een duurzame manier verwarmen, douchen en koken. Deze warmtetransitie gaat u merken in uw woning. We informeren u over de stappen die we samen zetten om van het aardgas af te gaan.

Verreweg de meeste huishoudens gebruiken aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. Vaak is dit zelfs de helft van het totale energieverbruik. Maar: aardgas is een fossiele brandstof. Er komt dus veel CO2 vrij bij de verbranding ervan. Dat is slecht voor het klimaat. Stoppen met aardgas is dan ook een van de belangrijkste stappen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Transitievisie Warmte

De gemeente organiseert de overgang naar wonen zonder aardgas. We werken nu aan de Transitievisie Warmte. Daarin beschrijven we onze stap-voor-stap-aanpak. Met gemeentebrede projecten en pilots in buurten en wijken, zetten we slimme stappen richting aardgasvrij. We halen voor 2030 dus geen wijk(en) volledig van het aardgas af. Aan deze visie werken we samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, maatschappelijke organisaties en technische partijen. Eind 2021 stelt de gemeenteraad de visie vast. Daarna kunnen inwoners de visie lezen.

Samen met inwoners

Veel inwoners gaan iets merken van de warmtetransitie. We hebben elkaar ook nodig om de overgang te doen slagen. Daarom informeren en betrekken we inwoners nu al. Als we in de komende jaren daadwerkelijk aan de slag gaan, wordt dat nog belangrijker. We voorzien veel informatieavonden, meedenksessies, keukentafelgesprekken, video’s en adviesgesprekken. Ook worden wijken nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten. In de jaren vooraf, maken we eerst samen met wijkbewoners een wijkuitvoeringsplan. Daarin staat onder andere voor welk alternatief voor aardgas we kiezen.

Kosten en subsidies

Wat het kost om stapsgewijs van het aardgas af te gaan en hoe dat wordt betaald, is nog niet bekend. Dit hangt af van uw situatie en het gekozen alternatief. Maar ook van eventuele subsidies en leningen. Het landelijke streven is dat u als bewoner gemiddeld niet duurder uit bent dan nu met aardgas. Wilt u alvast aan de slag met het verduurzamen van uw woning? Op het Energieloket Veldhoven vindt u veel informatie en ziet u welke subsidies en leningen er nu al zijn.

Aan de slag

De alternatieven voor aardgas kunnen individuele of collectieve oplossingen zijn. Bij collectieve oplossingen gaat het om meerdere huizen en vaak hele buurten. Individuele oplossing zijn gericht op één woning of gebouw. Welke oplossingen waar het meest geschikt zijn, werken we uit in de wijkuitvoeringsplannen.

Natuurlijk kunt u nu al veel doen om uw woning hierop voor te bereiden. Het isoleren van uw woning is vaak de eerste en een belangrijke stap, die ook nog eens goed kan zijn voor de portemonnee. Lees deze tips en ga aan de slag. Wilt u hier graag persoonlijk advies bij? Neem dan contact op met de lokale energiecoöperatie Veldhoven Duurzaam. Deze deskundige vrijwilligers helpen u graag op weg.

Digitale nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief doet u via de pagina Duurzaamheid

Tijdlijn

 • Voorjaar 2021

  We werken nu aan de Transitievisie Warmte. Dat doen we samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, maatschappelijke organisaties en technische partijen.

 • Zomer 2021

  We informeren inwoners over de warmtetransitie en de Transitievisie Warmte. Vlak na de zomer kunnen inwoners meedenken over deze visie. En ook over de uitvoering daarvan en hun betrokkenheid daarbij.

 • Eind 2021

  De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte vast.

 • 2022 - 2030

  We zetten de eerste stappen naar aardgasvrij. Samen met wijkbewoners maken we een wijkuitvoeringsplan. Ook starten we projecten voor de hele gemeente. Bijvoorbeeld voor het isoleren van woningen of het installeren van een warmtepomp.

 • 2030 - 2050

  Heel Veldhoven gaat stapsgewijs van het aardgas af. Zodat we in 2050 allemaal op een duurzame manier verwarmen, douchen en koken.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek