Wonen zonder aardgas

Veldhoven gaat net als de rest van Nederland stapsgewijs van het aardgas af. In het Klimaatakkoord staat dat we in 2050 op een duurzame manier verwarmen, douchen en koken. Deze warmtetransitie gaat u merken in uw woning. We informeren u over de stappen die we samen nemen om van het aardgas af te gaan.

Verreweg de meeste huishoudens gebruiken aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. In de meeste gevallen is dit zelfs de helft van het totale energieverbruik. Maar: aardgas is een fossiele brandstof. Er komt dus veel CO2 vrij bij de verbranding ervan. Dat is slecht voor het klimaat. Stoppen met aardgas is dan ook een van de belangrijkste stappen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Transitievisie Warmte

De gemeente organiseert de overgang naar wonen zonder aardgas. We werken nu aan de Transitievisie Warmte. Daarin bepalen we welke gebouwen het eerst aan de beurt zijn om van het aardgas af te gaan. Daarnaast geven we aan wat voor slimme stappen we ondertussen in andere wijken kunnen zetten richting aardgasvrij. Aan deze visie werken we samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, maatschappelijke organisaties en technische partijen. Eind 2021 stelt de gemeenteraad de visie vast.

Wijkuitvoeringsplan

Een wijk wordt nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten. In de jaren vooraf, maken we eerst samen met wijkbewoners een wijkuitvoeringsplan. Daarin staat onder andere voor welk alternatief we daadwerkelijk kiezen.

Aan de slag

De alternatieven voor aardgas kunnen individuele of collectieve oplossingen zijn. Bij collectieve oplossingen gaat het om meerdere huizen en vaak hele buurten. Individuele oplossing zijn gericht op één woning of gebouw. Welke oplossingen waar het meest geschikt zijn werken we uit in de wijkuitvoeringsplannen. Natuurlijk kunt u nu al veel doen om uw woning hierop voor te bereiden. Het isoleren van uw woning is vaak de eerste stap die ook nog eens goed kan zijn voor de portemonnee. Lees deze tips en ga aan de slag. Wilt u hier graag persoonlijk advies bij? Neem dan contact op met de lokale energiecoöperatie Veldhoven Duurzaam. Deze deskundige vrijwilligers helpen u graag op weg.

Wilt u meer weten over wat de warmtetransitie is? En bent u benieuwd wat u zich moet voorstellen bij duurzame warmte? Bekijk dan onderstaande video:

Wonen zonder aardgas (5): hoe wil jij betrokken worden? 

Mogen we je wat vragen? Invullen duurt ongeveer 3 minuten.

We willen graag weten wat jij vindt van de overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Oftewel de warmtetransitie. Deze peiling is de vijfde en voorlopig de laatste in deze reeks. In deze peiling stellen we je 6 vragen over hoe jij betrokken wil worden. 

Vul de 5e peiling in

Digitale nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief doet u via de pagina Duurzaamheid

Tijdlijn

 • Voorjaar 2021

  We werken nu aan de Transitievisie Warmte. Dat doen we samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, maatschappelijke organisaties en technische partijen.

 • Zomer 2021

  We informeren inwoners over de warmtetransitie en de Transitievisie Warmte. Vlak na de zomer kunnen inwoners meedenken over deze visie. En ook over de uitvoering daarvan en hun betrokkenheid daarbij.

 • Eind 2021

  De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte vast.

 • 2022 - 2030

  We zetten de eerste stappen naar aardgasvrij. Samen met wijkbewoners maken we een wijkuitvoeringsplan. Ook starten we projecten voor de hele gemeente. Bijvoorbeeld voor het isoleren van woningen of het installeren van een warmtepomp.

 • 2030 - 2050

  Heel Veldhoven gaat stapsgewijs van het aardgas af. Zodat we in 2050 allemaal op een duurzame manier verwarmen, douchen en koken.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek