Zilverbaan

De Zilverbaan is een wegverbinding voor autoverkeer die tussen de (verlengde) Heerbaan en de Knegselseweg loopt. Hiermee is de westelijke ontsluitingsroute (WOR) compleet en is de westkant van Veldhoven ook goed bereikbaar.

De Zilverbaan zorgt in het bijzonder voor de ontsluiting van het nieuw te realiseren Huysackers. In de toekomst wordt ook de aansluiting op de A67 verbonden met de Zilverbaan.

Impressie Zilverbaan

De Zilverbaan is een licht slingerende weg die past bij het omliggende landschap. Hieronder de ligging van de Zilverbaan en de toekomstige aansluiting op de A67.

​Gedeeltelijk fietspaden langs Zilverbaan

Het is nu nog niet mogelijk om helemaal langs de Zilverbaan te fietsen, omdat het fietspad in de toekomst door het nog te bouwen Huysackers loopt. De Zilverbaan is aangelegd vooruitlopend op de bouw van Huysackers. De fietsstructuur zal in de toekomst vanwege directheid van routes en bestemmingen en omwille van sociale veiligheid, door Huysackers lopen. Er kan nu wel gefietst worden tussen de rotonde Heerbaan en de rotonde Eindhovensebaan en langs de rotondes op de Zilverbaan. Tot de realisatie van Huysackers nemen fietsers de bestaande routes over de Zittard en de Koppelenweg. Met de Zilverbaan zal het autoverkeer op deze wegen afnemen, waardoor er ruimte ontstaat voor de fietser. Binnenkort zullen bewegwijzeringsborden worden geplaatst met daarop de huidige fietsroutes. De fietsstructuur langs de Zilverbaan is op onderstaand kaartje in rood schematisch weergegeven.

Op bovenstaande kaart zijn de fietsroutes weergegeven. In het blauw is de Zilverbaan weergegeven. Hierover kan niet gefietst worden, behalve als hier een fietspad naast ligt, zoals bij de rotondes. De fietspaden zijn in rood weergegeven. Op de wegen die aangeven zijn in zwart kan over de weg gefietst worden als hier geen fietspad aanwezig is. De voorgestelde routes voor fietsers zijn met een groene stippellijn aangegeven. Daarnaast is het toekomstige fietspad door Huysackers weergegeven met een rode stippellijn.

Koppelenweg alleen voor bestemmingsverkeer

De aansluiting van de Koppelenweg op de Knegselseweg is afgesloten voor autoverkeer. De Koppelenweg is vanaf de Knegselseweg te bereiken via de Zilverbaan. Fietsers kunnen vanaf de Knegselseweg wel rechtstreeks de Koppelenweg in rijden.

Veel aandacht voor inpassing natuur rondom Zilverbaan

Onder de weg liggen een aantal faunapassages in de vorm van een buis. Door zo’n buis  kunnen kleine dieren, zoals egels en marterachtigen oversteken, waardoor de weg geen barrière vormt voor hun leefgebied. De aanplant van de bomen is gunstig voor de leefomgeving van de vleermuis. Ook is er aan de eekhoorn gedacht: een heuse ‘eekhoornpassage’ boven de weg. 

Huysackers

Met de Zilverbaan wordt ook het deelproject Huysackers ontsloten. Inmiddels wordt gewerkt aan het bouwrijpmaken van deze wijk. Hierdoor rijdt er regelmatig bouwverkeer over de weg. Het bouwverkeer maakt gebruik van de rotonde bij de Roskam en rijdt niet over de Sondervick en de Roskam. De werkzaamheden van de aannemer (Van der Zanden Moergestel) duren tot half oktober 2018. Daarna wordt gestart met de woningbouw in Huysackers. Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouw-huysackers.nl.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek