Zilverbaan

De Zilverbaan is een wegverbinding voor autoverkeer die tussen de (verlengde) Heerbaan en de Knegselseweg loopt. Hiermee is de westelijke ontsluitingsroute (WOR) compleet en is de westkant van Veldhoven ook goed bereikbaar.

De Zilverbaan zorgt in het bijzonder voor de ontsluiting van het nieuw te realiseren Huysackers. In de toekomst wordt ook de aansluiting op de A67 verbonden met de Zilverbaan.

Impressie Zilverbaan

De Zilverbaan is een licht slingerende weg die past bij het omliggende landschap. Hieronder de ligging van de Zilverbaan en de toekomstige aansluiting op de A67.

Parallelle noord-zuid fietsroute Zilverbaan

Sinds eind 2018 ligt er een fietspad tussen Eindhovensebaan - Huysackers (fase 1 van deze woonwijk in momenteel in aanbouw) - Kempen Campus. Het deel van dit fietspad dat in Huysackers ligt wordt straks vervangen door een woonstraat met gemengd verkeer. Bij de inrichting van deze woonstraat wordt aandacht besteed aan de belangrijke noord-zuid fietsroute tussen Oerle en Kempen Campus.

Koppelenweg alleen voor bestemmingsverkeer

De aansluiting van de Koppelenweg op de Knegselseweg is afgesloten voor autoverkeer. De Koppelenweg is vanaf de Knegselseweg te bereiken via de Zilverbaan. Fietsers kunnen vanaf de Knegselseweg wel rechtstreeks de Koppelenweg in rijden.

Veel aandacht voor inpassing natuur rondom Zilverbaan

Onder de weg liggen een aantal faunapassages in de vorm van een buis. Door zo’n buis  kunnen kleine dieren, zoals egels en marterachtigen oversteken, waardoor de weg geen barrière vormt voor hun leefgebied. De aanplant van de bomen is gunstig voor de leefomgeving van de vleermuis. Ook is er aan de eekhoorn gedacht: een heuse ‘eekhoornpassage’ boven de weg. 

Huysackers

Met de Zilverbaan wordt ook het deelproject Huysackers ontsloten. Inmiddels wordt gewerkt aan het bouwrijpmaken van deze wijk. Hierdoor rijdt er regelmatig bouwverkeer over de weg. Het bouwverkeer maakt gebruik van de rotonde bij de Roskam en rijdt niet over de Sondervick en de Roskam. De werkzaamheden van de aannemer (Van der Zanden Moergestel) duren tot half oktober 2018. Daarna wordt gestart met de woningbouw in Huysackers. Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouw-huysackers.nl.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek