Zilverbaan

De Zilverbaan is een wegverbinding voor autoverkeer die tussen de (verlengde) Heerbaan en de Knegselseweg loopt. Deze zorgt voor de bereikbaarheid van de westkant van Veldhoven en voor de woningen in Huysackers. In de toekomst komt er ook een aansluiting van de Zilverbaan op de A67.

Impressie Zilverbaan

De Zilverbaan is een licht slingerende weg die past bij het omliggende landschap. Hieronder de ligging van de Zilverbaan en de toekomstige aansluiting op de A67.

Ligging Zilverbaan en toekomstige aansluiting A67 op plattegrond

Parallelle noord-zuid fietsroute Zilverbaan

Sinds eind 2018 ligt er een fietspad tussen Eindhovensebaan - Huysackers - Kempen Campus. Het deel van dit fietspad dat in Huysackers ligt, wordt straks vervangen door een woonstraat met gemengd verkeer. Bij de inrichting van deze woonstraat wordt aandacht besteed aan de belangrijke noord-zuid fietsroute tussen Oerle en Kempen Campus.

Eekhoornpassage boven ZilverbaanVeel aandacht voor inpassing natuur rondom Zilverbaan

Onder de weg liggen een aantal faunapassages in de vorm van een buis. Door zo’n buis  kunnen kleine dieren, zoals egels en marterachtigen oversteken, waardoor de weg geen barrière vormt voor hun leefgebied. De aanplant van de bomen is gunstig voor de leefomgeving van de vleermuis. Ook is er aan de eekhoorn gedacht: een heuse ‘eekhoornpassage’ boven de weg. 

Huysackers

Met de Zilverbaan wordt ook het deelproject Huysackers ontsloten. Bouwverkeer van dit project rijdt regelmatig over de weg. Het bouwverkeer maakt gebruik van de rotonde bij de Roskam en rijdt beperkt over de Sondervick. Het bouwverkeer maakt geen gebruik van het oostelijk deel van de Roskam (zijde Sondervick). Dit is met een tijdelijke afsluiting ook onmogelijk gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouw-huysackers.nl.

Planning

Er wordt nu gewerkt aan de doorverbinding Zilverbaan naar de nieuwe aansluiting A67 en Locht/N69. Eind 2021 is het gehele project Kempenbaan-West klaar. 

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek