Zonnekaart

De Zonnekaart is een hulpmiddel dat eenvoudig, gratis en snel voor uw dak berekent of zonne-energie voor u rendabel kan zijn.

Zonne-energie rendabel of niet

Om de overstap naar duurzaam opwekken van energie makkelijker te maken heeft de gemeente Veldhoven de Zonnekaart ontwikkeld: een hulpmiddel dat eenvoudig, gratis en snel voor uw dak berekent of zonne-energie een rendabele optie kan zijn. De Zonnekaart geeft een indicatie van de benodigde investering, de hoeveelheid op te wekken energie en de terugverdientijd. De zonnekaart is bedoeld voor particulieren. De Zonnekaart wordt regelmatig geactualiseerd op nieuwe ontwikkelingen en marktprijzen. Het is daardoor zinvol om regelmatig te kijken of door nieuwe ontwikkelingen uw dak mogelijk wel rendabel is. Aan de Zonnekaart kunt u geen rechten ontlenen.

Zo werkt de Zonnekaart

Voer uw adresgegevens in op de Zonnekaart. Het dak van uw huis komt in beeld en u ziet hoeveel energie u met het plaatsen van zonnepanelen kunt opwekken, wat de benodigde investering is en hoe snel u deze investering heeft terugverdiend. Deze gegevens kunt u bekijken, downloaden of printen.

Prijs

Het raadplegen van de Zonnekaart is gratis.

Advies inwinnen

Voor een kostenberekening van het plaatsen van zonnepanelen en voor technische details kunt u professioneel advies inwinnen bij een erkend installateur. Ook kunt u advies vragen bij de lokale energiecoöperatie ‘Veldhoven Duurzaam’ via www.veldhovenduurzaam.nl. Dit is een onafhankelijke vereniging van vrijwilligers die u advies kan geven over zonnepanelen, hoe ze werken en wat er bij komt kijken.

Het is eveneens mogelijk om advies in te winnen bij het regionale energieloket 'Slim wonen plus' via www.slimwonenplus.nl. Dit is een energieloket, zonder winstoogmerk, gericht op een energieneutraal Zuidoost-Brabant. 

Zonnepanelen plaatsen

Het plaatsen van zonnepanelen is vergunningvrij, behalve voor gemeentelijke en rijksmonumenten en rijksbeschermde stadsgezichten. U moet wel aan een aantal regels voldoen. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Gaat het om een gemeentelijk of rijksmonument? Neem dan voor overleg contact op met de gemeente.

Veldhoven duurzaam

Veldhoven streeft ernaar dat in 2020 minimaal 20% van de benodigde energie in de gemeente duurzaam wordt opgewekt. Zo voorkomen we uitstoot van schadelijke broeikasgassen en worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen, die steeds schaarser worden.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek