Wethouder Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA)

Foto Wethouder Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA)

Drs. Wethouder Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA)

Portefeuille

 • Financiën, inkoop en subsidies
 • Grondbeleid
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Personeel en organisatie
 • Automatisering en archief
 • Kunst en cultuur

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Programma De Run
 • Kempenbaan/A67
 • Diversiteit en inclusie
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Maatschappelijk vastgoed

Nevenfuncties

 • Plv lid bestuurlijk platform SGE
 • Voorzitter regionaal overleg verkeer en mobiliteit BOVENS
 • Lid stuurgroep Brainport Avenue
 • Plv lid AB MRE
 • Lid DB Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
 • Commissie van advies Financiën MRE
 • Gemandateerd lid aandeelhoudersvergadering Brainport Development
 • Lid Poho mobiliteit MRE
 • Lid (bestuurlijke) werkgroepen N69
 • Plv lid COVM (vliegbasis Eindhoven)
 • Plv lid Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 • Lid breed bestuurlijk overleg slimme mobiliteit (doelgroepenvervoer)

 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek