Burgemeester Marcel Delhez

Foto Burgemeester Marcel Delhez

Burgemeester Marcel Delhez

Telefoon: 040-258 41 00 (secretariaat)
E-mail: bestuurssecretariaat@veldhoven.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Handhavingsbeleid
 • Veiligheidsaspect verwarde personen

Bestuurlijke thema's (co├Ârdinerend portefeuillehouder)

 • Brainport Development

Nevenfuncties

 • Lid AB MetropoolRegio Eindhoven (MRE)
 • Lid AB Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
 • Lid bestuur Stichting Brainport
 • Lid bestuurlijk overleg MMC, ASML
 • Lid AB Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant
 • Lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
 • Voorzitter Driehoek Basisteam de Kempen
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg Ondermijning Basisteam de Kempen
 • Lid Regionaal Beleidsteam VRBZO
 • Lid Actieberaad ondermijning Oost Brabant
 • Lid Strategisch beraad Roma
 • Vicevoorzitter DPK/Lunavi Kraamzorg (betaald)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek