Burgemeester Marcel Delhez

Foto Burgemeester Marcel Delhez

Burgemeester Marcel Delhez

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Handhavingsbeleid

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Brainport Development
 • Vluchtelingen
 • Statushouders

Nevenfuncties

 • Lid AB MRE
 • Lid AB Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
 • Lid bestuur Stichting Brainport
 • Bestuurlijk overleg MMC en ASML
 • Lid bestuurlijk platform SGE
 • Lid AB Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant
 • Voorzitter Driehoek Basisteam De Kempen
 • Lid Regionaal Beleidsteam VRBZO
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Ondermijning Basisteam De Kempen
 • Voorzitter Actieberaad Ondermijning Oost-Brabant
 • Lid Strategisch Beraad Roma
 • Voorzitter DPK/Lunavi Kraamzorg

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek