Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)

Foto Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)

Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)

Portefeuille

 • Zorg
 • Welzijn
 • Jeugd

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Regionale samenwerking Sociaal Domein
 • Generalisten- en specialistenteam
 • Gezondheidsbeleid

Nevenfuncties

 • Lid AB GGDBZO (GGD)
 • Lid bestuurlijk platform jeugd binnen regio 'Een10voordejeugd'
 • Lid bestuurlijk platform jeugdzorgregio '21voordejeugd'
 • Lid regie-/stuurgroep samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor aansluiting jeugdhulp en onderwijs
 • Lid bestuurlijke heidagen samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor aansluiting jeugdhulp en onderwijs
 • Bestuurlijk overleg BOV-Kempen op gebied van WMO en Zorg
 • Breed bestuurlijk overleg Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
 • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma kwetsbare ouderen en dementie
 • Lid breed bestuurlijk overleg Taxbus
 • Voorzitter Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal
 • Voorzitter Veldhoven aan Tafel

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek