5G

5G (voluit: 5e generatie mobiele netwerken) is de nieuwste techniek voor mobiel internet. Steeds meer burgers en bedrijven vinden betrouwbare en snelle mobiele telecommunicatie een basisbehoefte. Het datagebruik in het maatschappelijke en economische verkeer groeit nog steeds enorm. 5G kan deze groeiende vraag naar mobiele data opvangen.

De Nederlandse overheid vindt draadloze communicatie belangrijk voor onze economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Brainportregio vindt dat ook: hier werken immers bedrijven en kennisinstellingen op internationaal niveau. En 5G maakt veel nieuwe ontwikkelingen en toepassingen mogelijk. Denk aan slimme gezondheidszorg, verbeterde meet- en regeltechnieken (luchtvervuiling/verkeer/landbouw) en betere opsporing en handhaving.

Rol gemeenten

  • Gemeenten kunnen de uitrol van 5G niet tegenhouden. Gemeenten hebben via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wel invloed op de plaatsing van vergunningsvrije antennes door het Antenneconvenant. Daarin staat onder andere dat antennes zonder vergunning op gebouwen mogen worden geplaatst, zolang de antenne niet hoger is dan 5 meter
  • Voor het plaatsen van antennes hoger dan 5 meter is toestemming van de gemeente nodig via een omgevingsvergunning. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van het Antennebureau
  • In een antennebeleidsnota kan de gemeente zaken regelen zoals plekken die in aanmerking komen, minimale afstanden tot voorzieningen, het maximale aantal antennes per km2, maximale bouwhoogtes, antennevrije zones en dergelijke. Telecombedrijven moeten jaarlijks hun plaatsingsplan voor nieuwe zendapparatuur aanbieden aan en bespreken met de gemeente. Daarbij moeten ze rekening houden met het antennebeleid van de gemeente. Gemeente Veldhoven heeft ook zo’n antennebeleidsnota (PDF, 2.2 MB)

Meer informatiebronnen

  • De overheid is bezig met het aanpassen van de wet- en regelgeving die de introductie van 5G mogelijk maakt. De rijksoverheid zal de gemeenten verdere richtlijnen geven. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid
  • Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie. Ook daar vindt u veel informatie
  • Er is veel discussie over de vraag of 5G schadelijk is voor de gezondheid. We volgen daarin de informatie van de GGD. Wilt u persoonlijk contact met het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 0900-3686868 (informatienummer; u betaalt extra kosten boven het normale tarief)
  • Ook op het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden vindt u informatie over gezondheidsrisico’s en elektrogevoeligheid
  • De stichting Elektrohypersensitiviteit heeft een telefonische informatielijn waar iedereen terecht kan met vragen: 085-3037211

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek