Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)

Foto Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)

Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)

Portefeuille

 • Economie
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Dienstverlening
 • Onderwijs
 • Sport, recreatie en toerisme
 • Bedrijventerreinen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Leerlingenvervoer
 • Kinderopvang
 • Horeca en evenementen
 • Transformatie Centrum (inclusief culturele hotspot)
 • Kringloop

Nevenfuncties

 • Lid AB GRWRE (Ergon)
 • Lid AB Regionaal werkbedrijf
 • Lid Poho economie MRE
 • Lid Poho arbeidsmarkt SGE
 • Lid Poho Voorzieningen & Evenementen SGE
 • Lid Poho Economie SGE
 • OOGO Samenwerkingsverband PO De Kempen
 • OOGO Samenwerkingsverband RSV PVO
 • Lokale Educatieve Agenda (LEA) Veldhoven
 • Lid Bestuurscommissie Leerplicht
 • Lid stuurgroep Huis naar Werk
 • Coördinatieoverleg onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen
 • Regiegroep onderwijs aan statushouders/vluchtelingen
 • Regiegroep Veiligheidsregio onderwijs aan statushouders/vluchtelingen

 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek