Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66)

Foto Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66)

Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66)

Portefeuille

 • Energie, duurzaamheid en milieu
 • Beheer en kwaliteit openbare ruimte
 • Digitalisering
 • Communicatie en participatie
 • Afval

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Eindhoven Airport
 • Energietransitie
 • Toegankelijkheid online media
 • Waterbeheer
 • Biodiversiteit
 • Democratisering

Nevenfuncties

 • Lid AB Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 • Lid COVM (vliegbasis Eindhoven)
 • Lid stuurgroep Waterportaal Zuidoost-Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg dierenopvangcentrum De Doornakker
 • Lid Poho Energietransitie MRE
 • Voorzitter werkgroep klimaat Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)
 • Regionaal meetnet Licht & Geluid
 • Lid Raad van Inspiratie Doetank Publieke ontzorging
 • Lid subregionaal overleg SGE-RES
 • Lid bestuurlijk overleg versnellingskamer De Gender
 • Lid Poho Randgemeenten Eindhoven Airport

 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek