Wethouder Caroline van Brakel (CDA)

Foto Wethouder Caroline van Brakel (CDA)

Wethouder Caroline van Brakel (CDA)

Portefeuille

 • Leefomgeving
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Werk en inkomen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Woningbouwversnelling
 • Woonvisie
 • Omgevingswet (inclusief vergunningen, handhaving en toezicht)
 • Bestemmingsplannen en omgevingsplannen
 • Schulddienstverlening
 • Minimabeleid
 • Armoedebeleid
 • Transitie landelijk gebied

Nevenfuncties

 • Werkgroep transparant woningaanbod SGE
 • Voorzitter Poho Wonen SGE
 • Plv lid AB GGDBZO (GGD)
 • Lid Poho landelijk gebied MRE
 • Lid AB Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
 • Lid lokale Actiegroep Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 (LAG)
 • Lid Poho Ruimte SGE
 • Lid AB GRWRE (Ergon)¬†
 • Ambassadeur Partnerfonds Brainport Eindhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek