Brainport

In de Brainportregio (Eindhoven en Zuidoost-Brabant) werken bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen samen met de overheid aan een gunstiger ondernemersklimaat. Deze regio onderscheidt zich door een concentratie van toptechnologische bedrijven, kennisindustrie en hoogwaardige maakindustrie.

Hoe ontstond Brainport?

Begin jaren negentig, in reactie op de massaontslagen bij DAF en Philips en hun toeleveranciers, besloten 21 gemeenten in de regio tot samenwerking. Zij creëerden met hulp uit 'Brussel' een fonds voor economische structuurversterking: het Stimulusprogramma. Het programma bleek succesvol. Hierop voortbouwend sloegen bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen ineen en legden de basis voor ‘innovatie-ecosysteem’ Brainport.

Nieuwe koers

In het samenwerkingsverband Brainport Development werken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen al jaren samen als aanjager van een economisch sterke regio. Deze ‘triple helix’-samenwerking groeit inmiddels uit naar een ‘multi-helix’-samenwerking, waarbij ook burgers, klanten, consumenten, investeerders, designers, kunstenaars en corporaties meedoen.
In 2016 is het nieuwe Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020 vastgesteld. Brainport Development gaat hiermee een nieuwe, dynamische koers varen. Ze richt zich niet meer alleen op de basisrandvoorwaarden voor groei: People, Technology, Business, Basics, International. Ze wil ook een bijdrage leveren om de grote wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op te lossen en wil een katalysator zijn op het gebied van Gezondheid, Energie, Mobiliteit, Agri-food en Veiligheid.

Meer over Brainport

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek