Kinderboerderij: feiten, cijfers en geschiedenis

In de loop der jaren is de kinderboerderij uitgegroeid tot een recreatiegebied met een regionale functie. De combinatie speelterrein/kinderboerderij heeft voor veel mensen uit de regio een grote aantrekkingskracht. Ook veel scholen en kinderdagverblijven vinden hun weg naar het recreatiegebied met kinderboerderij en speelterrein. Naar schatting komen er jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers.

De bestaande hoofdgebouwen zijn grotendeels opgetrokken in hout en destijds gebouwd door bos- en SW medewerkers. Het verwerkte hout van de balken, planken, spanten, rondhout etc., is afkomstig van bomen uit de Veldhovense bossen. Het totale terrein beslaat ongeveer 1 hectare. Alleen het terrein van ca. 4.000 m2 rondom het hoofdgebouw is vrij toegankelijk voor publiek, de resterende oppervlakte wordt in beslag genomen door weides en stallen.

De dagelijkse verzorging van de dieren is altijd in handen geweest van ten minste een gediplomeerde dierverzorger. In 2022 is het beheer van de gemeentelijke kinderboerderij ondergebracht bij een extern bedrijf welke in nauwe samenwerking met gemeente Veldhoven werkt.

Door het jaar heen zijn er gemiddeld zo’n 3 tot 4 stagiairs.

Onze kinderboerderij is een erkend opleidingsbedrijf voor VMBO en MBO leerlingen dierverzorging.

Van Hazepad naar Hazewinkel

De kinderboerderij dankt zijn naam aan het pad dat vroeger tussen Oerle en Veldhoven liep, dit pad werd namelijk Het Hazepad genoemd. Tegenwoordig zijn hier woonwijken gebouwd. Gemeente Veldhoven is altijd eigenaar geweest van kinderboerderij De Hazewinkel en is dit tot op heden nog steeds.

Speeltoestel boerderijterrein in 1976.

De kinderboerderij is gebouwd in de begin jaren 70 als een gemeentelijke educatieve en recreatieve voorziening voor de bewoners van Veldhoven. Eind jaren 80 is de kinderboerderij qua opzet veranderd en zijn onze pijlen voornamelijk gericht op het welzijn van de dieren, de uitstraling van het terrein en de daarbij behorende gebouwen.

Door informatie te vergaren bij andere kinderboerderijen en lid te worden Stichting Kinderboerderijen Nederland, Stichting Zeldzaam Huisdier en Fokkersclub Lakenvelder Runderen is onze kennis vergroot.

De speeltuin in 1992.

Lakenfelder koe op archieffoto 1992

Koe in de oude weide, in 1996.

De oude hooijmijt in 2000

De oude hooimijt in 2000.

Terrein met ganzen, geiten en bezoekers op verkleurde archieffoto

Terrein met geiten, ganzen en bezoekers. Jaartal onbekend.

Terrein met geiten en bezoekers op verkleurde archieffoto

Terrein met geiten en bezoekers. Jaartal onbekend.

Schapen in weide op archieffoto, jaartal onbekend

Schapen in weide, jaartal onbekend.

Vernieuwingen aan de boerderij

Lees terug hoe Kinderboerderij De Hazewinkel is veranderd sinds de jaren '90.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek