Groenblauwe zone

Het plan ‘Groenblauwe zone’ gaat over de nieuwe inrichting van het parkgebied tussen de wijken ’t Look, Heikant en Oerle. De grenzen van dit parkgebied liggen ongeveer bij de wegen Heerbaan en Berkt. In de planning hieronder kunt u zien waar we nu mee bezig zijn.

Planning en proces herinrichting

Er zijn al verschillende stappen gezet om het park aan te leggen. Toch moet er nog veel gebeuren. Hieronder leest u wat er al is gebeurd en wat nog volgt:

 • 2019 - Start plan Groenblauwe zone

 • 3 Juni 2019 - Samenspraakbijeenkomst

  Op 3 juni 2019 was er een samenspraakbijeenkomst in d’Ouw School in Oerle. Toen kregen we verschillende reacties op het ontwerp. Ook werd de wensen van de gebruikers duidelijk. Bekijk hier de resultaten van de samenspraakbijeenkomst.

  Bekijk deze fase 3 Juni 2019 - Samenspraakbijeenkomst
 • Plan ter inzage en indienen zienswijzen

  Het voorlopig ontwerp van het plan lag ter inzage van 15 maart tot 26 april 2021. 17 inwoners hebben in deze periode hun zienswijze ingediend. Reageren op het plan is niet meer mogelijk.

 • Mei - November 2021 - Verwerken zienswijzen

  In de periode van mei 2021 t/m november 2021 hebben we de zienswijzen beoordeeld. Ook is het ontwerpplan van Groenblauwe Zoneaangepast. Verder spraken we in deze periode met omwonenden over geluidshinder die zij ervaren van de Heerbaan. Ook rekening houdend met deze gesprekken hebben we het voorlopig ontwerp aangepast.

 • December 2021 - Bomen zijn verplaatst

  In de week van 6-10 december hebben we in het plangebied 13 bomen verplaatst. De bomen waren in 2019 al voorbereid op de verplanting. De termijn waarbinnen deze goed konden worden verplant was bijna verstreken. Daarom zijn deze werkzaamheden uitgevoerd.

 • Januari - februari 2022 Definitief ontwerp ter inzage

  Het Voorlopig Ontwerp is na de zienswijzen en gesprekken aangepast tot een definitief ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit definitieve ontwerpplan vastgesteld op 4 januari 2022. Het definitieve ontwerp lag ter inzage van 17 januari tot 25 februari. Tegen het definitieve ontwerpplan kunt u geen bezwaar of beroep meer aantekenen.

 • Begin 2022 - Technisch contract en uitvoeringstekeningen zijn gereed

  Na het vaststellen van het definitieve ontwerpplan zijn de uitvoeringstekeningen gemaakt met het aannemingscontract.

 • Oktober 2022 – december 2022: contract aannemer

  We volgen een officieel proces om een aannemer te vinden. Verschillende bedrijven kunnen zich inschrijven. Uit een van die bedrijven kiezen we de aannemer voor dit project.

 • Juni 2023 - Start uitvoering

  In juni 2023 beginnen we met de uitvoering van het plan ‘Groenblauwe Zone’. In deze fase moeten ook nog bomen worden gekapt.
  Tijdens de zomerperiode kunnen we het park goed inrichten en aansluitend in de herfst/winter de bomen en planten zetten.

  Bekijk deze fase Juni 2023 - Start uitvoering
 • Maart 2024 - Het park is klaar, mét de beplanting

Waarom dit plan

De riolering is bedoeld voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (uit keuken, badkamer en toilet). Maar ook het regenwater komt via afvoerputten in het riool terecht. De bestaande riolering is niet (meer) geschikt om veel regenwater tegelijk te verwerken. Daarom leggen we zo veel mogelijk gescheiden rioleringen aan. Eén voor afvalwater en één voor regenwater. We doen dat bij renovatie van bestaande wijken én bij de aanleg van nieuwe wijken. Het doel is om regenwater zo lang mogelijk vast te houden in het gebied waar het valt. Om het daarna langzaam af te voeren naar een beek, sloot of vijver. Zo houden we rekening met klimaatverandering. En zo maken we van Veldhoven een duurzame en klimaatbestendige stad.

't Look krijgt bij de herinrichting een gescheiden riolering. Het regenwater vanuit ’t Look willen we afvoeren naar de beek Rundgraaf. Daarvoor is een waterverbinding nodig. En deze verbinding loopt door het parkgebied tussen de wijken ’t Look, Heikant en Oerle. De Gemeente Veldhoven noemt deze waterverbinding: Groenblauwe zone. Deze naam kan een beeld oproepen van: ‘blauwe waterader door een groen gebied’.

Het plangebied

Kaart definitief ontwerp groenblauwe zoneBekijk het definitieve ontwerp van het plangebied (PDF, 9.2 MB). Als u op de afbeelding klikt, ziet u een grotere weergave (jpg). 

Voordelen vasthouden regenwater

Regenwater vasthouden heeft grote voordelen:

 • Door het water vast te houden gaat de afvoer langzamer. Hierdoor raakt het riool niet overbelast
 • We zorgen zo dat het water niet allemaal tegelijk bij de beek komt. Want hierdoor zou die beek overstromen
 • Het zorgt dat de grondwaterstand goed blijft en dat de bodem niet verdroogt

We vangen het regenwater op in het openbaar gebied. Ondergrondse waterleidingen en bovengrondse wateropvang moeten daarvoor zorgen.

Wat we daarvoor doen

Vanaf het noorden van de wijk 't Look (in de buurt van De Verver en De Twijnder) komen ondergrondse leidingen tot onder de Heerbaan. in de grasvelden naast het Millenniumbos maken we diepere stukken. Die noemen ze ook wel wadi’s. Als het heel hard regent Bij heel harde buien verzamelt het regenwater daar. De diepere stukken zijn dan tijdelijk een soort vijvers. Het water kan van daaruit langzaam in de bodem zakken. Is er te veel regenwater? We voeren dat via ondergrondse leidingen naar een pomp. Deze pompt het water omhoog naar greppels in het park. Via deze greppels stroomt het water naar de beek Rundgraaf. Door gebrek aan beschikbare ruimte leggen we in de buurt van Roost en in Berkt een ondergrondse leiding aan.

Sfeerbeeld wadi groenblauwe zoneHoe gaat het park eruit zien?

Door verschillen tussen hoog en laag wisselen droog en nat elkaar straks af. En het nodigt uit om er te spelen. Om het spel nog leuker te maken, komen er vlonderpaden, boomstammen, keien en een speelboom.

We richten het park in met gras, maar ook met bloemrijk gras, planten en bomen. Door de afwisseling ervaar je als gebruiker beter de seizoenen. En ook vogels en andere dieren zullen er blij mee zijn. Als extraatje voor de insecten, vogels en vleermuizen plaatsen we een kunstwerk. Daarin zitten plekjes waarin de dieren kunnen wonen. Zo helpen we het park een handje. Er kan een evenwichtig ecosysteem ontstaan: vleermuizen eten de insecten, uilen jagen op muizen. Kortom: het park wordt mooier voor mens en dier! En klimaatproof!

Doorsnede gebied groenblauwe zone

Het watersysteem

Het nieuwe watersysteem in de Groenblauwe zone is een onderdeel van de regenwaterafvoer in ’t Look. 75% Van het regenwater in ’t Look stroomt straks direct naar het watersysteem van de Groenblauwe zone. De rest vangen we eerst op in de bergingskelders in park Vogelzang. Dit park ligt tussen de wijken ’t Look en Zonderwijk. Het water in de kelders zakt daar in de bodem. Het teveel aan water stroomt na verloop van tijd gelijkmatig door de wijk ’t Look. En via de Groenblauwe zone naar de beek Rundgraaf.

Het watersysteem
Plattegrond stroomgebied fase 1 Plattegrond stroomgebied fase 2 Plattegrond stroomgebied fase 3
 1. Water stroomt vanuit ’t Look naar de toekomstige bergingsvijvers en naar de beek Rundgraaf
 2. Bij extreme neerslag vangen de bergingskelders in Park Vogelzang het water gedeeltelijk op
 3. Na extreme neerslag stroomt het water vanuit de bergingskelders via de wadi’s bij het Millenniumbos naar de beek Rundgraaf

Presentatie Herinrichting parkgebied Groenblauwe zone

Nieuwsbrief

Bewoners in de omgeving van het parkgebied kregen een nieuwsbrief over dit project. Deze nieuwsbrief kunt hier lezen:

Meer informatie

Heeft u een vraag over het project Groenblauwe zone? Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl (zet in de onderwerpregel: groenblauwe zone). U kunt ons ook bellen via het korte telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek