Onderhoud openbare ruimte

Met de openbare ruimte bedoelen we de straten, pleinen, parken, groenstroken en weides. In Veldhoven zijn we het hele jaar bezig met onderhoud. Aannemers doen het meeste werk. Met deze aannemers hebben we afspraken over de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat er dan niet om hoe vaak ze onderhoudswerk doen. Het gaat erom dat ze werken op de plekken waar het nodig is. Als ergens geen onkruid staat hoeven ze daar bijvoorbeeld niet te schoffelen.

Is er iets kapot op een openbare plek in Veldhoven? Of ligt er rommel? 

Maak direct een melding

Wat we doen aan onderhoud

In Veldhoven kennen we 3 niveaus van onderhoud. Het aantal mensen dat ergens komt en wat hun ‘verplaatsingssnelheid’ is, bepaalt het niveau:

 • In de winkelcentra en dorpskernen komen meer verschillende mensen dan in woonwijken. Ook lopen en fietsen de mensen daar meer. Ze gaan dus langzaam, waardoor ze meer zien. In de centra gebruiken we daarom sierlijke beplanting. Die beplanting onderhouden we heel goed
 • In woonwijken wordt het groen veel gebruikt door spelende kinderen. Daarom is de beplanting steviger en mag er wat onkruid staan
 • Aan de randen van de wijken en in het buitengebied is de beplanting natuurlijker. Daar mogen ook wilde bloemen groeien. Zo voelen voor vogels, vlinders en andere dieren zich er thuis

Wanneer welk onderhoudswerk 

 • Bermen maaien – 2 keer per jaar (juni, september)
 • Bestrating vegen – het hele jaar
 • Blad opruimen – het hele jaar, maar extra in het najaar
 • Bomen snoeien – het hele jaar, behalve als er vogels in broeden
 • Grasvelden maaien – van april tot en met oktober
 • Hagen knippen – 2 keer per jaar (juni, september)
 • Nieuwe planten zetten – laat in de herfst, winter en vroeg in het voorjaar
 • Onkruid in beplanting/bestrating weghalen – het hele jaar
 • Planten snoeien – winter en voorjaar
 • Sloten maaien – oktober
 • Straatkolken schoonmaken straatkolken – 2 keer per jaar
 • Verkeersborden schoonmaken – zomer
 • Wegenonderhoud –  als het nodig is
 • Wegmarkeringen bijwerken - zomer
 • Zwerfafval opruimen – het hele jaar

Bermen en weides maaien

Bermen langs wegen zijn bedoeld als uitwijkstroken voor het verkeer. We willen in bermen en weides de natuur meer kans te geven. Gras en wilde bloemen mogen er groeien. Maar als de grond vruchtbaar is, kan het gras (te) hoog worden. Dit is niet goed voor het uitzicht van het verkeer. En als het over paden hangt, kunnen voetgangers en fietsers er flink nat van worden. Daarom maaien we in juni een strook van een meter van de bermen, direct naast de fiets- en voetpaden. Dat doen we ook bij kruisingen en op andere plekken waar het gras te hoog wordt. Daar maaien we een strook van een meter, direct naast de rijweg. In september maaien we alle bermen en de meeste bloemenweides helemaal af. Het gemaaide gras ruimen we altijd op. Zo zorgen we dat de grond armer wordt. En dat het gras dus niet meer zo hoog wordt. Sommige grasvelden maaien we maar 1 keer, vroeg in het voorjaar. Het gras en de uitgebloeide bloemen laten we daar in de winter liggen. Zo kan de natuur zich beter ontwikkelen. Minder maaien zorg voor meer verschillende planten en bloemen. Dit trekt meer vogels, vlinders en andere nuttige insecten aan. Want op zo’n veld kunnen ze voedsel vinden. Op deze manier worden de bermen en grasvelden in Veldhoven steeds afwisselender en mooier.

Blad en ander natuurlijk afval opruimen

Het hele jaar valt er blad, bloesem of zaad uit bomen en struiken. Het meeste blad valt in het najaar. Bladeren op straat kunnen de weg gladder maken. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom ruimen we blad op straat eerder op dan blad op het gras. Ook hierover hebben we met een aannemer afgesproken hoeveel er maximaal mag liggen. De aannemer houdt dit in de gaten. Tussen planten en struiken laten we het blad liggen als natuurlijke compost.

Bomen snoeien en rooien

Bomen snoeien we als het verkeer er last van heeft. Bijvoorbeeld door takken die laag over de weg hangen. We snoeien ook als er dood hout in de bomen zit. Bij jonge bomen is dat ongeveer om de 3 jaar. Bij grote bomen hoeft het minder vaak. Wel controleren we elke drie jaar of de bomen veilig zijn en of we ze moeten snoeiden. Bomen kunnen we het hele jaar snoeien, behalve als er vogels zitten te broeden. Dan stellen we dit uit. De lei- en vormbomen snoeien wel elk jaar vroeg in het voorjaar om ze in model te houden. Soms is het ook nodig om bomen weg te halen. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Of als ze niet stevig meer staan. Dan kunnen ze gevaarlijk zijn voor de omgeving.

Gras, gazons en speelveldjes maaien

Hoe vaak we gras laten maaien is afhankelijk van het weer. Want soms groeit gras hard, soms wat langzamer. Het gras is meestal hoger dan in privé-tuinen. Want langer gras heeft meer weerstand. Daardoor knapt het sneller op na intensief gebruik.

Hagen knippen

De meeste hagen snoeien we 2 keer per jaar. Dit gebeurt eind juni en in september. Zo blijft het uitzicht op kruisingen in de winter goed.

Onkruid en zand op bestrating

In vuil en zand op de straat kan er onkruid gaan groeien. Het regenwater kan daardoor minder goed weglopen en dat kan zorgen voor onveilige situaties. Daarom vegen we de straten op tijd zodat er minder onkruid kan groeien.

Planten snoeien

Stevige planten zoals bomen en struiken onderhouden we goed. Deze beplanting heeft nut om wind tegen te houden. Of om zaken die je liever niet ziet, onopvallend te maken. Staat de beplanting dicht bij elkaar? Dan komt er geen licht meer onder en gaan er takken dood. Daarom snoeien we takken van struiken en bomen, soms tot aan de grond. Zo komt er licht bij en kunnen ze weer groeien. We snoeien altijd in de winter, als de natuur in rust is.  Lage struiken hebben de functie om het verkeer te geleiden. En/of om de omgeving mooier te maken. We planten deze struiken vaak in vakken of blokken. Worden deze struiken te hoog? Dan kan het verkeer er last van krijgen. Dan is er bijvoorbeeld geen goed uitzicht meer. Daarom snoeien we deze struiken in het voorjaar.

Straatkolken schoonmaken

Straatkolken zijn bijvoorbeeld de afvoerputten in de rand van de stoep of langs fietspaden. Ze zorgen ervoor dat regenwater niet op de straten blijft staan. Om te zorgen dat ze niet verstopt raken door zand, blad en vuil, maken we ze 2 keer per jaar schoon.

Verkeersborden schoonmaken

Langs wegen staan verkeersborden om het verkeer te regelen. En er zijn straatnaam- en verwijzingsborden (naar bijvoorbeeld lokale voorzieningen). Opspattend vuil en de groei van algen kunnen deze borden vuil maken. Daarom maken we ze regelmatig schoon zodat ze goed leesbaar blijven.

Wegenonderhoud en verzakkingen in bestrating

Elke soort bestrating heeft een andere levensduur. Asfalt gaat korter mee dan klinkers. Elk jaar controleren we of de wegen nog goed zijn. Daarna bekijken we waar reparaties nodig zijn. Soms is een deel van de bestrating opeens ingezakt. Bijvoorbeeld door een kapot riool. Of als mollen onder de bestrating tunnels hebben gegraven. Meld dit alstublieft bij ons op veldhoven.nl/melden. We repareren het meteen. Zo voorkomen we dat er ongelukken gebeuren.

Wegmarkeringen bijwerken

‘Wegmarkering’ zijn alle tekens en lijnen die op het wegdek staan om het verkeer te leiden. Hoe snel de belijning verslijt is afhankelijk van het gebruikte materiaal en hoeveel verkeer er over rijdt. Gemiddeld om de zeven jaar vernieuwen we de belijning.

Zwerfafval opruimen

Zwerfafval is rondslingerend afval in de openbare ruimte. Mensen gooien het expres weg. Of ze laten het zonder na te denken ergens liggen. Denk aan blikjes, plastic flesjes en snoepverpakkingen. We hebben een aannemer die zwerfafval opruimt. Met hem hebben we afspraken hoeveel zwerfvuil er maximaal mag liggen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek