Onderhoud openbare ruimte

In Veldhoven wordt de openbare ruimte het hele jaar door onderhouden. De onderhoudswerkzaamheden worden vooral uitgevoerd door aannemers. Met deze aannemers zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit de leefomgeving. Het gaat er dus niet om hoe vaak er onderhoud plaatsvindt, maar op welke plaats het nodig is. Waar geen onkruid staat hoeft bijvoorbeeld niet geschoffeld te worden.

Is er iets mis op een openbare plek in Veldhoven? Dan kunt u dat bij ons melden.

Wanneer vinden werkzaamheden plaats?

 • Onkruid in beplanting/bestrating – het gehele jaar
 • Vegen bestrating – het gehele jaar
 • Ruimen zwerfvuil – het gehele jaar
 • Ruimen blad – het gehele jaar, maar extra in het najaar
 • Maaien gazons – van april tot en met oktober
 • Snoeiwerk – winter en voorjaar
 • Plantwerk – laat in de herfst, winter en vroeg in het voorjaar
 • Hagen knippen – 2 keer per jaar (juni, september)
 • Bermen maaien – 2 keer per jaar (juni, september)
 • Sloten maaien – oktober
 • Bomen snoeien – het hele jaar, behalve als er vogels in een boom broeden
 • Schoonmaken straatkolken – 2 keer per jaar
 • Onderhoud wegen – incidenteel
 • Verkeersborden – zomer
 • Belijning - zomer

Wat doen we aan onderhoud?

In Veldhoven kennen we 3 niveaus van onderhoud. Het niveau wordt bepaald door het aantal mensen dat er komt en wat hun ‘verplaatsingssnelheid’ is:

 • In de winkelcentra en dorpskernen komen meer mensen dan in woonwijken. Ook lopen en fietsen de mensen daar meer en is de verplaatsingssnelheid laag, waardoor ze meer zien. In de centra ligt dan ook meer de nadruk op sierlijke beplanting en wordt deze intensiever onderhouden
 • In woonwijken wordt het groen veel gebruikt door kinderen om er te spelen. Daarom is er steviger beplanting en mag er wat onkruid staan
 • In de randen van de wijken en het buitengebied is het natuurlijker. Dit is goed voor vogels, vlinders en andere dieren

Opruimen zwerfvuil

Zwerfvuil is afval dat rondslingert in de openbare ruimte. Mensen gooien het bewust of onbewust weg of laten het achter. Denk aan blikjes, plastic flesjes en snoepverpakkingen. Met een aannemer zijn er afspraken gemaakt hoeveel er maximaal mag liggen.

Opruimen natuurlijk afval

Het hele jaar valt er blad, bloesem of zaden uit bomen. Het meeste blad valt in het najaar. Bladeren die op straat terechtkomen, maken de weg gladder. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom ruimen we op straat eerder dan op het gras. Voor het verwijderen van blad zijn er afspraken gemaakt hoeveel er maximaal mag liggen. De aannemer houdt dit in de gaten. In de beplanting blijft blad liggen als bemesting.

Onkruid en zand op bestrating

Door vuil en zand kan er onkruid groeien op straat. Dit zorgt er onder andere voor dat het regenwater minder goed wegloopt. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid. De bestrating vegen we daarom op tijd zodat er minder onkruid kan groeien.

Maaien gazons en speelveldjes

Voor gazons geldt er een maximale hoogte van het gras. Het is afhankelijk van het weer hoe vaak het gras gemaaid wordt. Het gras is doorgaans wel hoger dan in particuliere tuinen. Langer gras heeft meer weerstand, daardoor herstelt het sneller na intensief gebruik.

Snoeien beplanting

Grove beplanting heeft de functie om zaken te camoufleren of om wind tegen te houden. Als de beplanting dicht bij elkaar staat, komt er geen licht meer onder en gaan er takken dood. Door een gedeelte van de beplanting/bomen aan de grond af te zagen komt er licht, zodat de planten weer kunnen groeien. Dit werk voeren we in de winter uit. Lage heesters hebben de functie om het verkeer te geleiden of/en ter verfraaiing. Als het te hoog wordt, kan het verkeer er last van krijgen en moet het gesnoeid worden. Dit snoeien gebeurt door vakken te knippen of te maaien. Dit doen we in het voorjaar.

Hagen knippen

De meeste hagen knippen we 2 keer per jaar. Dit gebeurt eind juni en in september. Zo blijft het uitzicht op kruisingen in de winter goed.

Maaien bermen en weides

Bermen zijn er als uitwijkstrook voor het verkeer. De bedoeling is om in bermen en weides de natuur meer kans te geven. Als grond vruchtbaar is, kan het gras (te) hoog groeien. Dit belemmert het uitzicht en kan over paden hangen, zodat je nat wordt als je daar loopt of fietst. Daarom wordt in juni de eerste halve meter van de bermen naast de fiets- en voetpaden gemaaid. Tevens worden bij kruisingen en op plekken waar het gras te hoog wordt de eerste halve meter naast de rijweg gemaaid. In september worden alle bermen en de meeste bloemenweides gemaaid. Om niet te bemesten wordt altijd het gemaaide gras opgeruimd. Sommige grasvelden worden maar eenmaal in het vroege voorjaar gemaaid. Dit is om in de winter voedsel te hebben voor de vogels. Er wordt minder gemaaid om de natuur beter te ontwikkelen. Omdat er minder gemaaid wordt, komen er meer planten en bloemen. Dit trekt meer vogels, vlinders en andere nuttige insecten aan, omdat er voedsel voor ze is. Ook worden hierdoor de bermen en grasvelden gevarieerder en fraaier.

Snoeien en rooien bomen

Bomen worden gesnoeid als er onvoldoende ruimte is voor het verkeer, of als er dood hout in de bomen zit. Bij jonge bomen is dat ongeveer om de 3 jaar. Bij grote bomen hoeft minder vaak. Wel wordt er elke drie jaar gecontroleerd of er snoeiwerk nodig is en of de bomen veilig zijn. Bomen kunnen het hele jaar gesnoeid worden. Er wordt altijd gecontroleerd of er vogels zitten te broeden en mocht dat zo zijn, dan wordt deze boom niet gesnoeid. De lei- en vormbomen worden wel jaarlijks vroeg in het voorjaar gesnoeid. Soms is het ook nodig om bomen te rooien omdat ze een gevaar kunnen zijn voor de omgeving. 

Schoonmaken straatkolken

Kolken zorgen voor de afvoer van regenwater van de bestrating, zodat er geen water op de weg blijft staan. Met het water van de weg spoelt er ook zand, blad en ander materiaal in de kolken. Om er voor te zorgen dat ze goed blijven functioneren worden ze tweemaal per jaar schoongemaakt.

Verzakkingen in bestrating

Elke bestrating heeft een andere levensduur. Asfalt gaat korter mee dan klinkerverharding. Jaarlijks wordt gecontroleerd of de wegen nog in goede staat zijn. Aan de hand van deze controle wordt bepaald waar de bestrating vervangen moet worden. Soms zijn er verzakkingen in de verharding, bijvoorbeeld door een kapot riool of mollen die onder de bestrating graven. Meld dit bij de gemeente, dit wordt dan meteen gerepareerd om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Schoonhouden borden

Langs wegen staan verkeersborden om het verkeer te regelen en straatnaam- en verwijzingsborden (naar bijvoorbeeld lokale voorzieningen). Door opspattend vuil en de groei van algen worden ze vuil. Deze borden moeten natuurlijk goed leesbaar blijven, daarom worden ze regelmatig schoongemaakt.

Markering/belijning op wegen

‘Wegmarkering’ zijn alle tekens en lijnen die op het wegdek staan om het verkeer te leiden. Hoe snel de belijning verslijt is afhankelijk van het materiaal wat gebruikt is en hoeveel verkeer er over rijdt. Gemiddeld wordt er om de zeven jaar nieuwe belijning aangebracht.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek