Ontwerp Omgevingsvisie

Samen Ruimte Maken is de kern van onze visie op de fysieke leefomgeving! Samen gaan we ervoor zorgen dat Veldhoven een unieke en fijne stad blijft om te wonen, te werken en te verblijven. En een stad die haar dorpse kwaliteiten en sociale structuur behoudt en versterkt.

Met onder andere inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn we ruim een jaar bezig geweest om van dromen via ambities tot kernopgaven en keuzes te komen. Dit is vertaald in de ontwerp Omgevingsvisie die u vanaf 3 september kunt inzien op www.omgevingsvisie-veldhoven.nl. Tot 14 oktober 2021 kunt u er op reageren.

Participatie

Op dinsdag 7 september 2021 was er een online bijeenkomst, waarin een toelichting op de ontwerp Omgevingsvisie werd gegeven en vragen in de chat gesteld konden worden. Online bijeenkomst ontwerp Omgevingsvisie terugkijken

Omgevingsvisie (ontwerp)

Voordat een Omgevingsvisie vastgesteld wordt, heeft u de mogelijkheid om hierop te reageren. Deze 'zienswijze' kan leiden tot aanpassingen in de Omgevingsvisie. 

Reageren op ontwerp Omgevingsvisie

Tot en met 14 oktober 2021 kan iedereen schriftelijk of mondeling op de ontwerp Omgevingsvisie reageren door een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze geeft u duidelijk aan over welke onderdelen van de ontwerp Omgevingsvisie u een opmerking heeft en waarom u dat vindt.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de gemeenteraad van Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zet op uw brief de datum, uw naam, adres en handtekening. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Regie en Ontwikkeling. Bel daarvoor het korte telefoonnummer 14 040.