Toegankelijkheid

Gemeente Veldhoven wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: www.veldhoven.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle voor publicatie: Onze redactie toetst voor publicatie alle content op toegankelijkheid. Alleen de webredactie van gemeente Veldhoven kan informatie op de website plaatsen. Bij documenten zoals pdf's controleert de redactie op toegankelijkheid en doet waar mogelijk aanpassingen.
  • Periodieke interne controle: Het webteam toetst de website maandelijks met Screaming Frog. We bekijken de resultaten en passen gevonden fouten, indien mogelijk, meteen aan.
  • Software: Het Content Management Systeem biedt ondersteuning aan de webredactie om goed toegankelijke pagina's te maken. De website is gebouwd op een manier die naleving van de toegankelijkheidseisen zoveel mogelijk ondersteunt.
  • Training werknemers: Toepassing van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling). Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de toegankelijkheidseisen goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel.

Extra toelichting

De gemeente maakt soms een keuze tussen het handhaven van de toegankelijkheidseisen of het toegankelijk maken van praktische informatie van een breed publiek. Soms zijn er technische beperkingen die tijd in beslag nemen, omdat we bijvoorbeeld van systeem of leverancier moeten wisselen, waarbij we afhankelijk zijn van de beschikbare budgetten.

Pdf's

Niet al onze pdf's voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Het aanpassen van alle documenten zou onevenredig veel tijd en geld kosten. Veelgebruikte documenten passen wij als eerste aan. De documenten die u kunt downloaden bij de bestemmingsplannen zijn vaak afkomstig van andere partijen. Het komt voor dat deze documenten niet doorzoekbaar zijn of op andere aspecten niet voldoen aan de webrichtlijnen. Kunt u een pdf-document niet goed lezen? Stuur ons een e-mail zodat wij u de informatie in een andere vorm kunnen toesturen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 02-10-2017. Laatste update: 01-10-2018.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek