Toegankelijkheid

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 februari 2021

Gemeente Veldhoven wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1, niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: www.veldhoven.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle voor publicatie: Onze redactie toetst voor publicatie alle content op toegankelijkheid. Alleen de webredactie van gemeente Veldhoven kan informatie op de website plaatsen. Bij documenten zoals pdf's controleert de redactie op toegankelijkheid en doet waar mogelijk aanpassingen.
  • Periodieke interne controle: Het webteam toetst de website maandelijks met Screaming Frog. We bekijken de resultaten en passen gevonden fouten, indien mogelijk, meteen aan.
  • Software: Het Content Management Systeem biedt ondersteuning aan de webredactie om goed toegankelijke pagina's te maken. De website is gebouwd op een manier die naleving van de toegankelijkheidseisen zoveel mogelijk ondersteunt.
  • Training werknemers: Toepassing van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling). Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de toegankelijkheidseisen goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel.

Pdf's

Niet al onze pdf's voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Het aanpassen van alle documenten zou onevenredig veel tijd en geld kosten. Veelgebruikte documenten passen wij als eerste aan. De documenten die u kunt downloaden bij de bestemmingsplannen zijn vaak afkomstig van andere partijen. Het komt voor dat deze documenten niet doorzoekbaar zijn of op andere aspecten niet voldoen aan de webrichtlijnen. Kunt u een pdf-document niet goed lezen? Stuur ons een e-mail zodat wij u de informatie in een andere vorm kunnen toesturen.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Veldhoven. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toetsingsrapport(en)

Register toegankelijkheidsverklaringen

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Veldhoven vallen, worden toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register en zijn hieronder ook te lezen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via e-mail gemeente@veldhoven.nl. Of via telefoon 14 040 (verkort nummer). 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek