Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
 5 dec 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Eindhovensebaan’Staatscourant
 5 dec 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Eindhovensebaan’Gemeenteblad
 7 nov 2018Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’Gemeenteblad
 7 nov 2018Vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpstraat 25’.Gemeenteblad
 7 nov 2018Vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpstraat 25’.Staatscourant
 7 nov 2018Vaststelling 0nttrekking weg aan openbaarheidStaatscourant
 7 nov 2018Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’Staatscourant
 7 nov 2018Vaststelling bestemmingsplan ‘De Run 2018 ASML’Staatscourant
 7 nov 2018Vaststelling bestemmingsplan ‘Grote Vliet 19’Staatscourant
 7 nov 2018Vaststelling bestemmingsplan ‘De Run 2018 ASML’Gemeenteblad
 7 nov 2018Vaststelling bestemmingsplan ‘Grote Vliet 19’Gemeenteblad
24 okt 2018Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord, herziening Meerstraat-Hertgang’Staatscourant
24 okt 2018Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord, herziening Meerstraat-Hertgang’Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
28 nov 2018Ontwerp verkeersbesluit 2018VB39 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan het BolwerkStaatscourant
28 nov 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB40 Instellen van een stopverbod in (een gedeelte van) de BoonbergStaatscourant
28 nov 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB41 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in De ReijenburgStaatscourant
21 nov 2018Verkeersbesluit 2018VB26 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de MessenmakerStaatscourant
21 nov 2018Ontwerp verkeersbesluit 2018VB36 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de PoeierheiStaatscourant
21 nov 2018Ontwerp verkeersbesluit 2018VB35 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de SchaatsenmakerStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2014VB07 Instellen van voetgangersoversteekplaatsen op alle rotondes binnen de bebouwde kom van VeldhovenStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2014VB002 Afsluiten ScherpeneringStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2016VB05 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de OortlaanStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2016VB08 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Korte KruiswegStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2014VB06 Instellen parkeerverbod Uilenburg (binnenbocht ter hoogte van nummer 22)Staatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2014VB09 Herinrichting De Run 6700 en 6800Staatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2016VB01 Verlaging maximum snelheid Locht ter hoogte van kruispunt Locht-TurfwegStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2014VB003 Instellen van een stopverbod ter hoogte en aan de zijde van Basisschool de Heiacker op de KanteelStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2014VB05 Instellen parkeerverbod aan beide zijden van de OoievaarsbekStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2016VB02 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de SeinehofStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2013VB015 Instellen 30-km/u zone in de Vilderstraat en de BerktStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2012VB06 Herinrichting centrum OerleStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2013VB014 Aanwijzen van een parkeerplaats voor bussen op de Oude KerkstraatStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2013VB018 Aanwijzen zes algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij MFA Zuid aan de Rapportstraat/KerkwegStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2013VB016 Instellen tweerichtingsfietspaden aan beide zijden van de Meerhovendreef tussen Grenswal en GrasbaanStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2014VB10 Instellen verplichte rijrichting Heuvel en laad- en losplaats KruisstraatStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2015VB01 Instellen parkeerverbod Mercurius tussen huisnummer 1 en SondervickStaatscourant
 7 nov 2018Verkeersbesluit 2012VB04 Aanwijzen als 30-km/u zone de Locht en omgevingStaatscourant
31 okt 2018Verkeersbesluit 2018VB28 Instellen blauwe zone met een parkeerduur van maximaal 2 uur aan de HeuvelstraatStaatscourant
31 okt 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB21 Aanwijzen van vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de LeuskenheiStaatscourant
31 okt 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB29 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de HermannistraatStaatscourant
31 okt 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB30 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de ParklaanStaatscourant
31 okt 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB31 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de ParklaanStaatscourant
31 okt 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB32 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Sint SeverinuslaanStaatscourant
31 okt 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB33 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de KerktorenstraatStaatscourant
31 okt 2018Verkeersbesluit 2018VB20 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de RoerenmakerStaatscourant
31 okt 2018Verkeersbesluit 2018VB27 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in het BogereindStaatscourant
31 okt 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB34 Aanleggen vrijliggend fietspad door ZilverackersStaatscourant
31 okt 2018Verkeersbesluit 2018VB25 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de EuropalaanStaatscourant
31 okt 2018Verkeersbesluit 2018VB23 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan het KlaverpleinStaatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
17 dec 2018Raadsbesluit Verordening marktgelden 2019Gemeenteblad
12 dec 2018Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Veldhoven 2015Gemeenteblad
10 dec 2018Subsidieregeling Goed Leef- en WoonklimaatGemeenteblad
 6 dec 2018Raadsbesluit Legesverordening 2019Gemeenteblad
 6 dec 2018Raadsbesluit Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2019Gemeenteblad
 6 dec 2018Raadsbesluit Verordening Begraafrechten 2019Gemeenteblad
 6 dec 2018Raadsbesluit Verordening Rioolheffing 2019Gemeenteblad
 6 dec 2018Raadsbesluit Verordening Afvalstoffenheffingen 2019Gemeenteblad
 6 dec 2018Raadsbesluit Tarievenverordening 2019Gemeenteblad
 6 dec 2018Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019Gemeenteblad
 6 dec 2018Raadsbesluit Verordening Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2019Gemeenteblad
29 nov 2018Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018Blad gemeenschappelijke regeling
29 nov 2018VERORDENING STIMULERINGSFONDS METROPOOLREGIO EINDHOVEN 2018Blad gemeenschappelijke regeling
29 nov 2018Beleidsregel intern subfonds ‘Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven’Blad gemeenschappelijke regeling
 7 nov 2018Vaststelling 0nttrekking weg aan openbaarheidGemeenteblad
 5 nov 2018Collegebesluit nadere regels Besluit InformatiebeheerGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
12 dec 2018Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
12 dec 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
12 dec 2018Ingediende aanvragen Drank- en Horecawet en evenementenGemeenteblad
12 dec 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 5 dec 2018Meldingen uitwegenGemeenteblad
 5 dec 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 5 dec 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
28 nov 2018Meldingen uitwegenGemeenteblad
28 nov 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
28 nov 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
28 nov 2018Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
22 nov 2018Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
21 nov 2018Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) van uw persoonsgegevensGemeenteblad
21 nov 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
21 nov 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
14 nov 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
14 nov 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
14 nov 2018Meldingen uitwegenGemeenteblad
 7 nov 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
 7 nov 2018Meldingen uitwegenGemeenteblad
 7 nov 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 7 nov 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
31 okt 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
31 okt 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
31 okt 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
30 okt 2018Concept ontwerpplan Locaties ondergrondse afvalcontainersGemeenteblad
25 okt 2018Overeenkomst over de ontwikkeling van omlegging de Run 6800Gemeenteblad
24 okt 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
24 okt 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad

Officiële bekendmakingen Veldhovens Weekblad

Iedere week publiceren wij in het Veldhovens Weekblad de bekendmakingen die daarin gepubliceerd moeten worden volgens wettelijke voorschriften. U vindt daarin ook een overzicht met verkorte versies van de bekendmakingen in het Gemeenteblad.

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze e-mailnieuwsbrief. U ontvangt het GemeenteNieuws, met de bekendmakingen, als Pdf-document en leest het in dezelfde opmaak als in het Veldhovens Weekblad. Op de pagina 'Nieuwsbrief aan- en afmelden' kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek