Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden. Bekendmakingen die we verplicht in een huis-aan-huisblad moeten publiceren, vindt u in het Veldhovens Weekblad.

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
 1 apr 2020Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Schoot 7’Staatscourant
 1 apr 2020Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Schoot 7’Gemeenteblad
25 mrt 2020Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpstraat 195-197’Staatscourant
25 mrt 2020Ontwerpbesluit Wet geluidhinderStaatscourant
25 mrt 2020Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpstraat 195-197’Gemeenteblad
25 mrt 2020Ontwerpbesluit Wet geluidhinderGemeenteblad
11 mrt 2020Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zandven-West’Gemeenteblad
11 mrt 2020RECTIFICATIE Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 62-64’Gemeenteblad
11 mrt 2020Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zandven-West’Staatscourant
11 mrt 2020RECTIFICATIE Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 62-64’Staatscourant
26 feb 2020Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Riethovensedijk 12’Staatscourant
26 feb 2020Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Riethovensedijk 12’Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
11 mrt 2020Ontwerp Verkeersbesluit 2020VB13 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen in het Hof van GerwenStaatscourant
11 mrt 2020Ontwerp Verkeersbesluit 2020VB11 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de NorenbergStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB37 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de CapellaStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB48 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de LeiStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB49 Tijdelijke afsluiting fietspad tussen Heerbaan en Het GroenStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB56 Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de MarkStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB40 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de WagenmakerStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB54 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de WezelStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB45 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de RoerenmakerStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB42 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de LariksbeekStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB51 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de TiendestraatStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB47 Instellen laad- en losstrook HeuvelstraatStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB57 Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan De Run 5100Staatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB41 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de BotseheiStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB43 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de MiraStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB52 Instellen parkeerverboden HoogepatStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB46 Instellen 30 km/u zones parkeerterreinen Braak, Bree en LeiStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB44 Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan De Run 5400Staatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB50 Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats in het BolwerkStaatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB53 Realiseren doorsteek tussen busbaan en linker rijstrook Kempenbaan-Oost richting bedrijventerrein De Run 1000Staatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB55 Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan De Run 4400Staatscourant
19 feb 2020Verkeersbesluit 2019VB38 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de BinnenhofStaatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
 2 apr 2020Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 1 april 2020Blad gemeenschappelijke regeling
27 mrt 2020Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 27 maart 2020Blad gemeenschappelijke regeling
20 mrt 2020Overeenkomst over de ontwikkeling van Dorpsstraat 195 t/m 197 te VeldhovenGemeenteblad
18 mrt 2020Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-ZuidoostBlad gemeenschappelijke regeling
17 mrt 2020Noodverordening op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 174 lid 2 en artikel 176 van de Gemeentewet.Blad gemeenschappelijke regeling
17 mrt 2020Noodverordening op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 175, lid 1 en artikel 176 van de GemeentewetBlad gemeenschappelijke regeling
16 mrt 2020Uitvoeringsnota “Evenementen in Veldhoven”Gemeenteblad
 6 mrt 2020Machtiging Spoedeisende Zorg (SEZ)Gemeenteblad
25 feb 2020Aanwijzing collectieve festiviteiten 2020 behorend bij ex artikel 4:2 Apv (collectieve festiviteiten)Gemeenteblad
25 feb 2020Intrekking aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (driehoeksborden)Gemeenteblad
25 feb 2020Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken)Gemeenteblad
14 feb 2020Volmachtlijst uitvoering personeelsbeleid Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
14 feb 2020Intrekking Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016Blad gemeenschappelijke regeling
14 feb 2020Klachtenregeling Metropoolregio Eindhoven 2020Blad gemeenschappelijke regeling

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
 1 apr 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 1 apr 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 1 apr 2020Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
 1 apr 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
25 mrt 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
25 mrt 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
25 mrt 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 mrt 2020Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
18 mrt 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 mrt 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 mrt 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
13 mrt 2020Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
11 mrt 2020Meldingen uitwegenGemeenteblad
11 mrt 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
11 mrt 2020Besluit Drank- en Horecawet en evenementenGemeenteblad
11 mrt 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 4 mrt 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 4 mrt 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
26 feb 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
26 feb 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
26 feb 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
26 feb 2020Besluit Drank- en Horecawet en evenementenGemeenteblad
26 feb 2020Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
26 feb 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
19 feb 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
19 feb 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
12 feb 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
12 feb 2020Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
 7 feb 2020Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
 7 feb 2020Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kiest u de datum.

Bekendmakingen in uw buurt

Wilt u altijd op de hoogte zijn van bekendmakingen bij u in de buurt? Abonneer u op de attenderingsservice, download de app of ontvang de bekendmakingen per e-mail: https://overuwbuurt.overheid.nl/

Aanmelden e-mailnieuwsbrief Gemeentenieuws

U kunt zich gratis abonneren op onze e-mailnieuwsbrief. U ontvangt dan het Gemeentenieuws, met de bekendmakingen als Pdf-document en leest het in dezelfde opmaak als in het Veldhovens Weekblad. Ga naar de pagina 'Nieuwsbrief aan- en afmelden' om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek