Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

De officiële bekendmakingen in het Veldhovens Weekblad ouder dan 2 maanden kunt u bekijken via het webarchief onder het kopje 'Officiële bekendmakingen Veldhovens Weekblad'. 

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
15 aug 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Habraken 2016, herziening Habraken 1212’Staatscourant
15 aug 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Habraken 2016, herziening Habraken 1212’Gemeenteblad
25 jul 2018Actieplan EU-richtlijn omgevingslawaaiGemeenteblad
25 jul 2018Vooraankondiging bestemmingsplan 'Zittard 22'Staatscourant
25 jul 2018Vooraankondiging bestemmingsplan 'Zittard 22'Gemeenteblad
18 jul 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Grote Vliet 19’Staatscourant
18 jul 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘De Run 3112’Staatscourant
18 jul 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘De Run 3112’Gemeenteblad
18 jul 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Grote Vliet 19’Gemeenteblad
11 jul 2018Onttrekking aan Openbaarheid.Staatscourant
11 jul 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘De Run 2018, ASML’Staatscourant
11 jul 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Locht 125’ en ontwerpverzoek herbegrenzing Natuur Netwerk BrabantStaatscourant
11 jul 2018Onttrekking aan Openbaarheid.Gemeenteblad
11 jul 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Locht 125’ en ontwerpverzoek herbegrenzing Natuur Netwerk BrabantGemeenteblad
11 jul 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘De Run 2018, ASML’Gemeenteblad
 4 jul 2018Kennisgeving ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling (uitgebreide procedure OV2018-0129)Staatscourant
 4 jul 2018Vooraankondiging bestemmingsplan 'Zandven-West'Staatscourant
 4 jul 2018Vooraankondiging bestemmingsplan 'Zandven-West'Gemeenteblad
 4 jul 2018Kennisgeving ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling (uitgebreide procedure OV2018-0129)Gemeenteblad
20 jun 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Meerveldhoven 2018’Staatscourant
20 jun 2018Ontwerpbestemmingsplan ‘Meerveldhoven 2018’Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
 1 aug 2018Ontwerp verkeersbesluit 2018VB24 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de SiriusStaatscourant
 4 jul 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB18 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de MastebeekStaatscourant
 4 jul 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB19 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de BroekwegStaatscourant
27 jun 2018Verkeersbesluit 2018VB13 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Ooievaarsbek (Muur)Staatscourant
27 jun 2018Verkeersbesluit 2018VB14 Aanpassen maximum snelheden in Veldhoven-WestStaatscourant
27 jun 2018Verkeersbesluit 2018VB15 Toewijzen taxistandplaatsen met venstertijden aan de Platanenlaan (Herlaarhof)Staatscourant
20 jun 2018Ontwerp Verkeersbesluit 2018VB17 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de VestaStaatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
 3 aug 2018Mandaat Regionaal Historisch Centrum EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
 2 aug 2018Algemeen Privacyreglement Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
 2 aug 2018Datalekkenprotocol Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
26 jul 2018REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANGGemeenteblad
16 jul 2018Beleidsregel Geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteitenGemeenteblad
16 jul 2018Nota van wijzigingen voor de Uitvoeringsnota Vergunningverlening & handhaving bij evenementenGemeenteblad
 5 jul 2018Algemeen Privacybeleid Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
18 jun 2018Besluit mandaat bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio EindhovenGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
15 aug 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
15 aug 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 8 aug 2018Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
 8 aug 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 8 aug 2018Meldingen uitwegenGemeenteblad
 8 aug 2018Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
 8 aug 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 1 aug 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 1 aug 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 1 aug 2018Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
25 jul 2018Meldingen uitwegenGemeenteblad
25 jul 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
25 jul 2018Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
25 jul 2018Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
25 jul 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
19 jul 2018Overzicht nevenfuncties burgemeester en wethoudersGemeenteblad
18 jul 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 jul 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
18 jul 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 jul 2018Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
18 jul 2018Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
18 jul 2018Meldingen uitwegenGemeenteblad
11 jul 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
11 jul 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
11 jul 2018Meldingen uitwegenGemeenteblad
 4 jul 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 4 jul 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 4 jul 2018Meldingen uitwegenGemeenteblad
27 jun 2018Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
27 jun 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
27 jun 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
20 jun 2018Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
20 jun 2018Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad

Officiële bekendmakingen Veldhovens Weekblad

Iedere week publiceren wij in het Veldhovens Weekblad de bekendmakingen die daarin gepubliceerd moeten worden volgens wettelijke voorschriften. U vindt daarin ook een overzicht met verkorte versies van de bekendmakingen in het Gemeenteblad.

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek