Bekendmakingen

We zorgen dat onze inwoners kunnen weten wat de gemeente besluit. Of welke plannen we maken. Dat doen we zo: de Officiële bekendmakingen van de gemeente Veldhoven staan in het 'Gemeenteblad'. Dat is een 'digitale krant' op www.officielebekendmakingen.nl

Alle Nederlandse gemeenten moeten in dit Gemeenteblad hun besluiten te laten weten over nieuwe of aangepaste:

  • Algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening)
  • Besluiten van algemene strekking (aanwijzingsbesluiten, beleidsregels en projectplannen)
  • Kennisgevingen over beschikkingen (bijvoorbeeld een omgevingsvergunningen geven).

Er zijn een paar uitzonderingen. Sommige bekendmakingen moeten we nog in een huis-aan-huisblad zetten. Die kunt u lezen in het Veldhovens Weekblad

Hieronder vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
17 jan 2023 Raadsbesluit Financieel beleid actualiseren
30 dec 2022 Algemene plaatselijke verordening
30 dec 2022 Raadsbesluit Verordening Rekenkamer
30 dec 2022 Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid
29 dec 2022 Raadsbesluit Verordening marktgelden 2023
29 dec 2022 Raadsbesluit Verordening Begraafrechten 2023
29 dec 2022 Raadsbesluit Verordening Toeristenbelasting 2023
29 dec 2022 Raadsbesluit Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
29 dec 2022 Raadsbesluit Verordening Afvalstoffenheffingen 2023
29 dec 2022 Raadsbesluit Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2023
29 dec 2022 Raadsbesluit Verordening Rioolheffing 2023
29 dec 2022 Raadsbesluit Verordening hondenbelasting 2023
29 dec 2022 Raadsbesluit Tarievenverordening 2023
29 dec 2022 Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
8 dec 2022 Opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Opvang
1 dec 2022 Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Veldhoven 2022

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
13 jan 2023 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Roost 10 5507LR Veldhoven
16 dec 2022 Besluit Alcoholwet Heuvel 7 5502AJ Veldhoven.
12 dec 2022 Besluit Apv escortbedrijf De Run 4308 5503LN Veldhoven

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
18 jan 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer De Run 6501, 5504DR te Veldhoven
20 dec 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Geer 7, 5501LA te Veldhoven
1 dec 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Habraken ong. te Veldhoven

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
11 jan 2023 Besluit Alcoholwet Dorpstraat 5 5504HA Veldhoven

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
13 dec 2022 Collegebesluit beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Veldhoven
3 nov 2022 Beleid social return 2022 arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Om een duidelijk kader te bieden voor alle betrokkenen bij Social return in Zuidoost Brabant dienen de “Uitvoeringsvoorwaarden Social return 2022, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant” op de in het beleid gereguleerde onderdelen als gezamenlijke uitvoeringsvoorwaarden gehanteerd te worden.
3 nov 2022 Uitvoeringsvoorwaarden Social Return 2022, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, gemeente …25. Deze uitvoeringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsvoorwaarden social return 2022, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, gemeente Veldhoven’.

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
20 jan 2023 Besluit evenement terrein achter de Oude Kerkstraat 35 (in- en uitgang via Oersebaan) Veldhoven
12 dec 2022 Besluit evenement Plaatse
24 nov 2022 Ingediende aanvraag evenement achter de Oude Kerkstraat 35 te Veldhoven richting de rotonde
18 nov 2022 Besluit evenement plein d'Ekker

Evenementmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2023 Ontvangen melding Optochten Rommelgat,
25 jan 2023 Ontvangen melding , Mira 5505AT Veldhoven
25 jan 2023 Ontvangen melding, Blaarthemseweg 9 5502JR Veldhoven
23 jan 2023 Ontvangen melding , Kruisstraat 2 5502JE Veldhoven
14 dec 2022 Ontvangen melding , Kromstraat 1 5504BA Veldhoven
14 dec 2022 Ontvangen melding , Nieuwe Kerkstraat 60 5508NC Veldhoven
14 nov 2022 Ontvangen melding , Eindhovensebaan 29 5505JA Veldhoven
9 nov 2022 Ontvangen melding , Korze 86 5504MK Veldhoven
9 nov 2022 Ontvangen melding, De Dom 9 5508GE Veldhoven
4 nov 2022 Ontvangen melding , Meiveld 1 5501KA Veldhoven

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
30 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 53, 5507LB te Veldhoven
27 jan 2023 Besluit intrekking omgevingsvergunning Kruisstraat 60, 5502JG te Veldhoven
27 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Vlaggenhei 24, 5508WK te Veldhoven
27 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Blauwven 16 te Veldhoven
27 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Pleintjes 64, 5501EB te Veldhoven
27 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning geweigerd Lariksbeek 3, 5501GP te Veldhoven
26 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nijlandlaan 61F, 5505PB te Veldhoven
26 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Jaspersstraat 20, 5503CJ te Veldhoven
25 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Sella 24 5507KC Veldhoven
25 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Broederhof 4 5504JC Veldhoven
25 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Broekweg 16 5503GE Veldhoven
25 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Witvenseweg 9A 5504PZ Veldhoven
24 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Aangelag 15, 5502RT te Veldhoven
24 jan 2023 Verlenging termijn omgevingsvergunning Habraken te Veldhoven
23 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kapelstraat-Noord 135, 5502CC te Veldhoven
23 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vloeteind 13, 5502PT te Veldhoven
23 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Vennekerhei 1, 5508WB te Veldhoven
23 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Run 5124, 5503LV te Veldhoven
20 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Locht 46, 5504KE te Veldhoven
20 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Meester Rijkenstraat 21, 5504BG te Veldhoven
19 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Margrietstraat 32, 5502TS te Veldhoven
18 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vennekerhei 1, 5508WB te Veldhoven
18 jan 2023 Melding uitwegen Bevrijdingstraat 6 5502EL Veldhoven
17 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning aan de Blaarthemseweg te Veldhoven
16 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Biezenkuilen 12, 5502PD te Veldhoven
16 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Sitterlaan 20, 5505AC te Veldhoven
16 jan 2023 Besluit intrekking omgevingsvergunning Gagelgoorsedijk 15, 5504RJ te Veldhoven
13 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Sitterlaan 30, 5505 AC te Veldhoven
13 jan 2023 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Kerkstraat 39 5507LP Veldhoven
13 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Pegasus 19, 5505RJ te Veldhoven
12 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Provincialeweg 126, 5503HK te Veldhoven
12 jan 2023 Verlenging termijn omgevingsvergunning Roskam 12, 5505JJ te Veldhoven
12 jan 2023 Melding uitwegen De Run 5135 5503LV Veldhoven, De Run 5127 5503LV Veldhoven
12 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Westerveldseweg 29, 5504RD te Veldhoven
11 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lariksbeek 3, 5501GP te Veldhoven
11 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kruisstraat 18, 5502JE te Veldhoven
9 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Scheldehof 4, 5504AD te Veldhoven
9 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Blaarthemseweg 41, 5502JS te Veldhoven
9 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Speldenmaker 10, 5506CE te Veldhoven
6 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bolwerk 4, 5509MH te Veldhoven
6 jan 2023 Verlenging termijn omgevingsvergunning Hermelijn 54 5508MJ Veldhoven
6 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 10A, 5507LC  te Veldhoven buiten behandeling stellen
5 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Riethovensedijk 12, 5504RA te Veldhoven
5 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kapelstraat-Zuid 59, 5503CV te Veldhoven
5 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Galileihof 7, 5505NV te Veldhoven
5 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Blauwven 28a, 5508RD te Veldhoven
5 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Koraal 2 t/m 18, 5502DE te Veldhoven
5 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Loop 1, 5501ER te Veldhoven
5 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 35, 5507LB te Veldhoven
5 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Huysackers te Veldhoven
3 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Ketelberg 47, 5508EW te Veldhoven buiten behandeling stellen
2 jan 2023 Verlenging termijn omgevingsvergunning Olmebeek 36, 5501CM te Veldhoven
2 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning in het Buitengebied te Veldhoven
30 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Speldenmaker 10, 5506CE te Veldhoven
30 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kermisberg 6, 5508DW te Veldhoven
30 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Kerkstraat 39, 5507LP te Veldhoven
30 dec 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning Dorpstraat 46, 5504HJ te Veldhoven
30 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Goorstraat 24A, 5504EG te Veldhoven
30 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Middelberg 99, 5508DP te Veldhoven
30 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Run 5614, 5504DJ te Veldhoven
30 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Blaarthemseweg 85, 5502JT te Veldhoven
30 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kempenbaan-Oost, kadastraal Veldhoven D 5662
30 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kapelstraat-Zuid 60, 5503CZ te Veldhoven
27 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Orion 37, 5505VL te Veldhoven
27 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Habraken  2315 te Veldhoven
27 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning aan de Borghoutspark te Veldhoven
27 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Scheldehof 4, 5504AD te Veldhoven
27 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 112, 5504HK te Veldhoven
27 dec 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning Vlaggenhei 24, 5508WK te Veldhoven
27 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Otter 6, 5508MK te Veldhoven
22 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Meester Rijkenstraat 21, 5504BG te Veldhoven
22 dec 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning aan de Lange Kruisweg te Veldhoven
22 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 80, 5504HK te Veldhoven
22 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hemelrijken 6, 5502HM te Veldhoven
21 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Margrietstraat 3, 5502TR te Veldhoven
21 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Jaspersstraat 10, 5503CJ te Veldhoven
21 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Provincialeweg 4, 5503HG te Veldhoven
21 dec 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning Hemelrijken 6, 5502HM te Veldhoven
21 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Roost 10, 5507LR te Veldhoven
21 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Huysacker 8, 5505KA te Veldhoven
19 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning aan de Kempenbaan te Veldhoven
19 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester van Hooffln 100, 5503BR te Veldhoven
19 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heers 32 te Veldhoven
19 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Run 4425, 5503LS te Veldhoven
19 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Tiberhof 3, 5504AG te Veldhoven
16 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Pleintjes 64, 5501EB te Veldhoven
16 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Heuvelstraat 19, 5502AA te Veldhoven
16 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Christiaansdreef 1, 5503EJ te Veldhoven
16 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan 3, 5502ED te Veldhoven
15 dec 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 53, 5507LB te Veldhoven
15 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning aan de Grote Kerkepad te Veldhoven
15 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Provincialeweg 77, 5503HB te Veldhoven
14 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Zandoerle 10, 5507RK te Veldhoven
14 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Provincialeweg 4, 5503HG te Veldhoven
13 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Provincialeweg 112, 5503HJ te Veldhoven
13 dec 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning De Run 5124, 5503LV te Veldhoven
13 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Pegasus 19, 5505RJ te Veldhoven
13 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 24, 5503DC te Veldhoven
13 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester van Hooffln 151, 5503BL te Veldhoven
9 dec 2022 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 5 5507LA Veldhoven
9 dec 2022 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 5 5507LA Veldhoven, Robert Schumandomein 4 6229ES Maastricht
9 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Zijdereder 2 5506AS Veldhoven
8 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Huysacker 8 5505KA Veldhoven
8 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Steenzager 3 5506GE Veldhoven
8 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Eindhovensebaan 4I 5505JB Veldhoven
7 dec 2022 Melding uitwegen Bosanemoon 20 5505HG Veldhoven
6 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Loop 1 5501ER Veldhoven
6 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Blauwven 16 Veldhoven
6 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kapelstraat-Noord 114 5502CE Veldhoven
6 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Klein Oers 1 t/m 41 te Veldhoven
2 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Habraken 2315 te Veldhoven
2 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Sint Jorisstraat 3 5508LW Veldhoven
1 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Habraken te Veldhoven
30 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Blaarthemseweg 41 5502JS Veldhoven
30 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Blaarthemseweg 24 5502JV Veldhoven
30 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bossebaan 45 5503KA Veldhoven
29 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Scheerder 18 5506BL Veldhoven
29 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Boserf 1 t/m 14 5505HH Veldhoven
28 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Bleker 1 5506BA Veldhoven
28 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Locht 46 5504KE Veldhoven
28 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Roskam 12 5505JJ Veldhoven
25 nov 2022 Maatwerkvoorschriften reguliere procedure Activiteitenbesluit De Run 4315
24 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Run 4308 5503LN Veldhoven
23 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning 17 Septemberstraat 12 5502EN Veldhoven buiten behandeling stellen
23 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Buikhei 11 5508CM Veldhoven
22 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Zijdereder 2 5506AS Veldhoven
22 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan 3 5502ED Veldhoven
22 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Habraken 1412
21 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lange Kruisweg 7B 5503RA Veldhoven
21 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Westerveldseweg 29 5504RD Veldhoven
21 nov 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning De Run 4425 5503LS Veldhoven
21 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 24 5503DC Veldhoven
21 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Scheerder 18 5506BL Veldhoven
21 nov 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning 17 Septemberstraat 12 5502EN Veldhoven
21 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heike 15 5508PA Veldhoven
21 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning plan Bosackers
18 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning aan de Kempenbaan te Veldhoven
18 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kadastraal G 508 te Veldhoven
18 nov 2022 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Blaarthemseweg 41 5502JS Veldhoven
17 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Pegasus 19 5505RJ Veldhoven
17 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Huysackers te Veldhoven
17 nov 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning Kruisstraat 114B 5502JH Veldhoven
16 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hermelijn 54 5508MJ Veldhoven
16 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Olmebeek 36 5501CM Veldhoven
16 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kempenbaan-Oost, kadastraal Veldhoven D 5662
16 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Ark 28 5502VJ Veldhoven
15 nov 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning Kapelstraat-Zuid 35 5503CV Veldhoven
15 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Blaarthemseweg 24 5502JV Veldhoven
11 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 35 5507LB Veldhoven
10 nov 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning Heuvel 15 5502AJ Veldhoven
10 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Otter 6 5508MK Veldhoven
10 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Huysacker 10 Veldhoven
10 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Run 8219 5504EM Veldhoven
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vlaggenhei 24 5508WK Veldhoven
9 nov 2022 Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning Gagelgoorsedijk 15 5504RJ Veldhoven
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kadastraal VHV01G00789 te Veldhoven
8 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning tegenover De Wan 6 te Veldhoven
8 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Heiberg 32 5504PB Veldhoven
8 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Run 4210 5503LL Veldhoven
7 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 10A, 5507LC te Veldhoven
7 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Run 4308 5503LN Veldhoven
7 nov 2022 Melding uitwegen De Run 4315 5503LP Veldhoven, Meiveld 1 5501KA Veldhoven
4 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Geer 7 5501LA Veldhoven
4 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Pegbroekenlaan 30 5504MN Veldhoven
3 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Tiberhof 3 5504AG Veldhoven
3 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Ketelberg 47 5508EW Veldhoven
2 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Blaarthemseweg 85 5502JT Veldhoven
2 nov 2022 Verlenging termijn omgevingsvergunning Heike 15 5508PA Veldhoven
2 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kwartel 26 5508PZ Veldhoven
1 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 5 5507LA Veldhoven
1 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning aan de Lange Kruisweg Veldhoven A 4847
1 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oude Kerkstraat 53 5507LB Veldhoven

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
31 jan 2023 Voornemen tot verkoop gronden
2 jan 2023 Overeenkomst over de ontwikkeling van St. Janstraat 66 te Veldhoven
28 dec 2022 Overeenkomst over de ontwikkeling van Wintelresedijk 51 te Veldhoven
28 dec 2022 Voornemen tot verkoop gronden
16 dec 2022 Voornemen gemeente Veldhoven tot verhuur ruimten voor dagopvang en buitenschoolse kinderopvang in brede school
16 dec 2022 BESLUIT BEPERKING OPENBAARHEID ARCHIEFBESCHEIDEN
1 dec 2022 Voornemen tot verkoop gronden
18 nov 2022 Publicatie anterieure exploitatieovereenkomst inzake de ontwikkeling van De Run 7000 te Veldhoven
7 nov 2022 Publicatie anterieure exploitatieovereenkomst inzake de ontwikkeling aan Den Boogerd naast nr. 20 te Veldhoven

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
18 jan 2023 Rectificatie publicatie: Onherroepelijk bestemmingsplan ‘De Run 5614’
4 jan 2023 Vaststelling bestemmingsplan ‘Zandoerleseweg naast 22’
4 jan 2023 Vaststelling bestemmingsplan ‘Provincialeweg 59-61’
4 jan 2023 Vaststelling bestemmingsplannen ‘De Run 7000 ASML 2022’ en ‘De Run 7000 ASML 2022 geluid’
21 dec 2022 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘De Run 5614’
21 dec 2022 Vaststelling bestemmingsplan ‘Lange Kruisweg-Handwijzer’
21 dec 2022 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kruisstraat 114b-116’
30 nov 2022 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandoerle 40/Zandoerleseweg ong.’
9 nov 2022 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Wet geluidhinder ‘St. Janstraat 66’

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
26 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB60 gehandicaptenparkeerplaats Dennebeek 31
26 jan 2023 Ontwerp verkeersbesluit 2023VB08 30km zone Oude Kerkstraat
26 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB30 30km zone Habraken
26 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB48 twee parkeerplaatsen Laden en lossen de Koepel
26 jan 2023 Ontwerp verkeersbesluit 2023VB09 MMC Veldhoven parkeren
19 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB65 gehandicaptenparkeerplaats Parklaan 32
19 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB72 gehandicaptenparkeerplaats Wagenmaker 69
19 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB66 gehandicaptenparkeerplaats Herderstasje 13
19 jan 2023 Ontwerp verkeersbesluit 2023VB07 gehandicaptenparkeerplaats Parklaan 19
19 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB68 gehandicaptenparkeerplaats Potakkerstraat 17
19 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB69 gehandicaptenparkeerplaats Lei 148
19 jan 2023 Ontwerp verkeersbesluit 2023VB05 gehandicaptenparkeerplaats De Pompenmaker 10
19 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB71 gehandicaptenparkeerplaats Wagenmaker 30
19 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB70 gehandicaptenparkeerplaats Ceres 3
19 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB64 gehandicaptenparkeerplaats Parklaan 17
19 jan 2023 Ontwerp Verkeersbesluit 2023VB06 reserveren 2e parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
19 jan 2023 Verkeersbesluit 2022VB67 gehandicaptenparkeerplaats Polaris 4
12 jan 2023 Ontwerp verkeersbesluit 2023VB02 gehandicaptenparkeerplaats Nijlandlaan 50
12 jan 2023 Ontwerp verkeersbesluit 2023VB04 tijdelijke voorrangsregeling rijbaan tussen de Run4200 en Run2100
12 jan 2023 Ontwerp verkeersbesluit 2023VB01 gehandicaptenparkeerplaats Merefeltstraat 108
12 jan 2023 Ontwerp verkeersbesluit 2023VB03 tijdelijke afsluiting fietspad Kempenbaan
22 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB63 gehandicaptenparkeerplaats Kometenlaan 3
22 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB61 gehandicaptenparkeerplaats De Pompenmaker 29
22 dec 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB75 gehandicaptenparkeerplaats Bisschopstraat
22 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB62 gehandicaptenparkeerplaats Herderstasje 23
15 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB55 gehandicaptenparkeerplaats Bree 237
15 dec 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB73 De Run6700 tijdelijke afsluiting
15 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB53 gehandicaptenparkeerplaats Tiendestraat 11
15 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB59 gehandicaptenparkeerplaats Vlierbeek 19
15 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB57 gehandicaptenparkeerplaats Auriga 25
15 dec 2022 Ontwerp Verkeersbesluit 2022VB74 gehandicaptenparkeerplaats Regenboogven 66
15 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB49 gehandicaptenparkeerplaats Lange Mees 29
15 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB50 gehandicaptenparkeerplaats Glazenmaker 30
15 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB56 gehandicaptenparkeerplaats Bree 205
8 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB22 reserveren twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Oortlaan
1 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB09 reserveren twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Kievit
1 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB07 reserveren twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Stevensberg
1 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB52 reserveren twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Ree
1 dec 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB30 Habraken uitbreiding 30km zone
1 dec 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB48 twee parkeerplaatsen Laden en lossen de Koepel
1 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB04 reserveren twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Welle
1 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB02 reserveren twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Zittardsestraat
1 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB03 reserveren twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Smidsvuurke
1 dec 2022 Verkeersbesluit 2022VB19 reserveren twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Parklaan
1 dec 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB60 gehandicaptenparkeerplaats Dennebeek 31
24 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB68 gehandicaptenparkeerplaats Potakkerstraat 17
24 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB69 gehandicaptenparkeerplaats Lei 148
24 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB70 gehandicaptenparkeerplaats Ceres 3
24 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB67 gehandicaptenparkeerplaats Polaris 4
24 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB72 gehandicaptenparkeerplaats De Wagenmaker 69
24 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB71 gehandicaptenparkeerplaats De Wagenmaker 30
10 nov 2022 Ontwerpverkeersbesluit 2022VB65 Gehandicaptenparkeerplaats Parklaan 32
10 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB64 gehandicaptenparkeerplaats Parklaan 17
10 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB66 gehandicaptenparkeerplaats Herderstasje 13
3 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB63 gehandicaptenparkeerplaats Kometenlaan 3
3 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB61 gehandicaptenparkeerplaats De Pompenmaker 29
3 nov 2022 Ontwerp verkeersbesluit 2022VB62 gehadicaptenparkeerplaats Herdertasje 23

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kiest u de datum.

Bekendmakingen in uw buurt

Wilt u altijd op de hoogte zijn van bekendmakingen bij u in de buurt? Ontvang de bekendmakingen per e-mail. Ga hiervoor naar de website overheid.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek