Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden. Bekendmakingen die we verplicht in een huis-aan-huisblad moeten publiceren, vindt u in het Veldhovens Weekblad.

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
22 jan 2020Stopzetten procedure bestemmingsplan ‘De Run 3112’Staatscourant
22 jan 2020Stopzetten procedure bestemmingsplan ‘De Run 3112’Gemeenteblad
15 jan 2020Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 62-64’Staatscourant
15 jan 2020Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 62-64’Gemeenteblad
30 dec 2019Vaststelling bestemmingsplan ‘Zandven-West’Staatscourant
30 dec 2019Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan’Staatscourant
30 dec 2019Vaststelling bestemmingsplan ‘Zandven-West’Gemeenteblad
30 dec 2019Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan’Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
11 dec 2019Ontwerp verkeersbesluit 2019VB56 Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de MarkStaatscourant
11 dec 2019Ontwerp Verkeersbesluit 2019VB54 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de WezelStaatscourant
11 dec 2019Ontwerp verkeersbesluit 2019VB57 Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan De Run 5100Staatscourant
11 dec 2019Ontwerp Verkeersbesluit 2019VB59 Instellen tijdelijke parkeerverboden aan het SmidsvuurkeStaatscourant
11 dec 2019Ontwerp verkeersbesluit 2019VB55 Instellen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan De Run 4400Staatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
16 jan 2020Vaststelling wijzigingen CAR-UWO Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
13 jan 2020Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
31 dec 2019Mandaatregeling “uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023”Gemeenteblad
31 dec 2019Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2020Gemeenteblad
31 dec 2019Algemene plaatselijke verordeningGemeenteblad
30 dec 2019Raadsbesluit Legesverordening 2020Gemeenteblad
30 dec 2019Verordening commissie bezwaarschriftenGemeenteblad
30 dec 2019Raadsbesluit Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023Gemeenteblad
30 dec 2019Raadsbesluit Verordening Sociaal domein VeldhovenGemeenteblad
27 dec 2019Raadsbesluit Verordening hondenbelasting 2020Gemeenteblad
27 dec 2019Raadsbesluit Verordening Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2020Gemeenteblad
27 dec 2019Opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en OpvangGemeenteblad
27 dec 2019Raadsbesluit Tarievenverordening 2020Gemeenteblad
27 dec 2019Raadsbesluit Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2020Gemeenteblad
27 dec 2019Raadsbesluit Verordening Begraafrechten 2020Gemeenteblad
27 dec 2019Raadsbesluit Verordening Rioolheffing 2020Gemeenteblad
27 dec 2019Raadsbesluit Verordening marktgelden 2019Gemeenteblad
24 dec 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)Blad gemeenschappelijke regeling
24 dec 2019Raadsbesluit Legesverordening 2020Gemeenteblad
23 dec 2019Raadsbesluit Verordening Afvalstoffenheffingen 2020Gemeenteblad
23 dec 2019Raadsbesluit Verordening naamgeving en nummering (adressen)Gemeenteblad
23 dec 2019Raadsbesluit Verordening Stimuleringslening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’ gemeente Veldhoven 2020Gemeenteblad
23 dec 2019Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020Gemeenteblad
19 dec 2019Vervallen regelingenGemeenteblad
17 dec 2019Subsidieregeling Goed Leef- en WoonklimaatGemeenteblad
17 dec 2019Subsidieregeling Vitale SamenlevingGemeenteblad
 9 dec 2019Beleidsregels laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimteGemeenteblad
 9 dec 2019Regeling mandaat, volmacht en machtiging t.b.v. de aanbesteding inzake het plaatsen en exploiteren van publieke infrastructuur in de openbare ruimteGemeenteblad
 9 dec 2019Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)Gemeenteblad
 2 dec 2019Collegebesluit nadere regels ter uitvoering van de verordeningen Starterslening en Stimuleringslening gemeente Veldhoven 2020Gemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
29 jan 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
29 jan 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
29 jan 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 jan 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 jan 2020Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
22 jan 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
15 jan 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 8 jan 2020Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 8 jan 2020Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementenGemeenteblad
 8 jan 2020Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
30 dec 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
30 dec 2019Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
30 dec 2019Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
30 dec 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
30 dec 2019Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementenGemeenteblad
30 dec 2019Meldingen uitwegenGemeenteblad
27 dec 2019Overeenkomst over de ontwikkeling van “Coppelmans”Gemeenteblad
23 dec 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
23 dec 2019Meldingen uitwegenGemeenteblad
23 dec 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 dec 2019Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
18 dec 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 dec 2019Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
18 dec 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
11 dec 2019Besluit Drank- en Horecawet en evenementenGemeenteblad
11 dec 2019Meldingen uitwegenGemeenteblad
11 dec 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
11 dec 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 4 dec 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 4 dec 2019Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
 4 dec 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 4 dec 2019Besluit Drank- en Horecawet en evenementenGemeenteblad
 2 dec 2019Kennisgeving sluiten grondexploitatieovereenkomst, betreffende planologische wijzigingen voor Oude Kerkstraat 35 en Grote Aard 31-33, VeldhovenGemeenteblad

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kiest u de datum.

Bekendmakingen in uw buurt

Wilt u altijd op de hoogte zijn van bekendmakingen bij u in de buurt? Abonneer u op de attenderingsservice, download de app of ontvang de bekendmakingen per e-mail: https://overuwbuurt.overheid.nl/

Aanmelden e-mailnieuwsbrief Gemeentenieuws

U kunt zich gratis abonneren op onze e-mailnieuwsbrief. U ontvangt dan het Gemeentenieuws, met de bekendmakingen als Pdf-document en leest het in dezelfde opmaak als in het Veldhovens Weekblad. Ga naar de pagina 'Nieuwsbrief aan- en afmelden' om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek