Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
13 mei 2019Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan gemeente VeldhovenGemeenteblad
26 apr 2019Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Heers 27 en ong.’Staatscourant
26 apr 2019Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Heers 27 en ong.’Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
22 mei 2019Ontwerp Verkeersbesluit 2019VB20 Opheffen geslotenverklaring vrachtverkeer Poort en HaagStaatscourant
22 mei 2019Ontwerp Verkeersbesluit 2019VB16 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de NijlandlaanStaatscourant
22 mei 2019Ontwerp Verkeersbesluit 2019VB19 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de MullerlaanStaatscourant
22 mei 2019Ontwerp Verkeersbesluit 2019VB21 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de TulderheiStaatscourant
22 mei 2019Ontwerp Verkeersbesluit 2019VB22 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de PaladijnStaatscourant
11 apr 2019Verkeersbesluit 2019VB01 Het eenzijdig afsluiten van de Provincialeweg richting de Kempenbaan tussen de Oranje Nassaulaan en De Run 1100Staatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
23 mei 2019Lijst toezichthouders Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
 9 mei 2019CONTROLEPROTOCOL 2018-2021 METROPOOLREGIO EINDHOVENBlad gemeenschappelijke regeling
 9 mei 2019MANDAATBESLUIT INVORDERINGSAMBTENAAR 2019Gemeenteblad
 9 mei 2019MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR 2019Gemeenteblad
 7 mei 2019STATUUT OVERLEGORGANEN METROPOOLREGIO EINDHOVEN 2019Blad gemeenschappelijke regeling
29 apr 2019Nadere regels voor Clientparticipatie: Samenspraak Sociaal DomeinGemeenteblad
25 apr 2019Aanwijzingsbesluit HeffingsambtenaarGemeenteblad
25 apr 2019Aanwijzingsbesluit InvorderingsambtenaarGemeenteblad
23 apr 2019Regeling Studiefaciliteiten gemeente Veldhoven 2019Gemeenteblad
16 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
16 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent de directeur Directiestatuut Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
15 apr 2019Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2019Gemeenteblad
11 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent klachten Klachtenregeling Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Verordening van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent financiën Financiële verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Verordening van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent bekendmaken en kennisgeving Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2018Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Verordening van het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden rechtspositieregeling personeel Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent vergaderingen algemeen bestuur Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
 8 apr 2019Beleidsregels medegebruik busbanen VeldhovenGemeenteblad
 4 apr 2019Regeling aanvullende belonenGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
22 mei 2019Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
22 mei 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 mei 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 mei 2019Ingediende aanvragen Drank- en Horecawet en evenementenGemeenteblad
15 mei 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
15 mei 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
15 mei 2019Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
 9 mei 2019Overzicht nevenfuncties collegeleden (per 6 mei 2019)Gemeenteblad
 8 mei 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 8 mei 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 8 mei 2019Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementenGemeenteblad
 1 mei 2019Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
 1 mei 2019Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementenGemeenteblad
 1 mei 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 1 mei 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
24 apr 2019Meldingen uitwegenGemeenteblad
24 apr 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
24 apr 2019Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementenGemeenteblad
24 apr 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
24 apr 2019Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
17 apr 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
17 apr 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
17 apr 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
17 apr 2019Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementenGemeenteblad
12 apr 2019Handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2018 – 2022Blad gemeenschappelijke regeling
12 apr 2019Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018Blad gemeenschappelijke regeling
10 apr 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
10 apr 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 3 apr 2019Ingediende aanvragen Drank- en Horecawet en evenementenGemeenteblad
 3 apr 2019Meldingen uitwegenGemeenteblad
 3 apr 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 3 apr 2019Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementenGemeenteblad
 3 apr 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 3 apr 2019Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
27 mrt 2019Besluiten Drank- en Horecavergunning / evenementenGemeenteblad
27 mrt 2019Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
27 mrt 2019Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
27 mrt 2019Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad

Officiële bekendmakingen Veldhovens Weekblad

Iedere week publiceren wij in het Veldhovens Weekblad de bekendmakingen die daarin gepubliceerd moeten worden volgens wettelijke voorschriften. U vindt daarin ook een overzicht met verkorte versies van de bekendmakingen in het Gemeenteblad.

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze e-mailnieuwsbrief. U ontvangt het GemeenteNieuws, met de bekendmakingen, als Pdf-document en leest het in dezelfde opmaak als in het Veldhovens Weekblad. Op de pagina 'Nieuwsbrief aan- en afmelden' kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek