Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

De officiële bekendmakingen in het Veldhovens Weekblad ouder dan 2 maanden kunt u bekijken via het webarchief onder het kopje 'Officiële bekendmakingen Veldhovens Weekblad'. 

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
15 nov 2017Ontwerpbesluit Wet geluidhinderGemeenteblad
18 okt 2017Ontwerpbesluit Wet geluidhinderGemeenteblad
29 nov 2017Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Baetsen, geluid’Staatscourant
29 nov 2017Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Baetsen, geluid’Gemeenteblad
29 nov 2017Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Baetsen’Staatscourant
29 nov 2017Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Baetsen’Gemeenteblad
29 nov 2017Vooraankondiging bestemmingsplan ‘De Run 3112’Staatscourant
29 nov 2017Vooraankondiging bestemmingsplan ‘De Run 3112’Gemeenteblad
15 nov 2017Ontwerpbestemmingsplan ‘Veldhoven Dorp, herziening Dorpstraat 26-30’Gemeenteblad
15 nov 2017Stopzetten procedure bestemmingsplan ´Grote Vliet 19`Gemeenteblad
15 nov 2017Stopzetten procedure bestemmingsplan ´Grote Vliet 19`Staatscourant
15 nov 2017Ontwerpbestemmingsplan ‘Veldhoven Dorp, herziening Dorpstraat 26-30’Staatscourant
 8 nov 2017Ontwerp beeldkwaliteitsplan´Huysackers`Gemeenteblad
 1 nov 2017Vaststelling bestemmingsplan ‘Huysackers’Staatscourant
 1 nov 2017Vaststelling bestemmingsplan ‘Huysackers’Gemeenteblad
25 okt 2017Vaststelling bestemmingsplan ´Veldhoven-Noord, herziening Meerstraat-Hertgang´Gemeenteblad
25 okt 2017Vaststelling bestemmingsplan ´Veldhoven-Noord, herziening Meerstraat-Hertgang´Staatscourant
18 okt 2017Ontwerpbestemmingsplan ‘Hof van Gerwen'Staatscourant
18 okt 2017Ontwerpbestemmingsplan ‘Hof van Gerwen'Gemeenteblad
18 okt 2017Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandoerle 6’Gemeenteblad
18 okt 2017Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandoerle 6’Staatscourant

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
29 nov 2017Ontwerp verkeersbesluit 2017VB16 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Knegselseweg (Kempen Campus)Staatscourant
29 nov 2017Ontwerp verkeersbesluit 2017VB18 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Sterrenlaan (MFA Midden)Staatscourant
29 nov 2017Ontwerp verkeersbesluit 2017VB17 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan het Pastoor Jansenplein (MFA Zuid)Staatscourant
29 nov 2017Ontwerp verkeersbesluit 2017VB19 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Ree (MFA Noord)Staatscourant
29 nov 2017Ontwerp verkeersbesluit 2017VB20 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan het MariapleinStaatscourant
 1 nov 2017Ontwerp verkeersbesluit 2017VB14 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Lange MeesStaatscourant
 1 nov 2017Verkeersbesluit 2017VB11D Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de KabouterbergStaatscourant
 1 nov 2017Verkeersbesluit 2017VB10D Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de ZoestraatStaatscourant
 1 nov 2017Ontwerp verkeersbesluit 2017VB13 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Braak ZuidStaatscourant
 1 nov 2017Verkeersbesluit 2017VB12D Uitbreiden van de 30-km/u zone Cobbeek met De LoopStaatscourant
 1 nov 2017Ontwerp verkeersbesluit 2017VB15 Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Dorpstraat (de Plaatse)Staatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
30 nov 2017Raadsbesluit Verordening Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2018Gemeenteblad
30 nov 2017Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018Gemeenteblad
30 nov 2017Raadsbesluit Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2018Gemeenteblad
30 nov 2017Raadsbesluit Tarievenverordening 2018Gemeenteblad
30 nov 2017Raadsbesluit Verordening Rioolheffing 2018Gemeenteblad
30 nov 2017Raadsbesluit Verordening marktgelden 2018Gemeenteblad
30 nov 2017Raadsbesluit Legesverordening 2018Gemeenteblad
29 nov 2017Raadsbesluit Verordening hondenbelasting 2018Gemeenteblad
29 nov 2017Raadsbesluit Verordening Begraafrechten 2018Gemeenteblad
29 nov 2017Raadsbesluit Verordening Afvalstoffenheffingen 2018Gemeenteblad
 6 nov 2017Controleverordening 2018Blad gemeenschappelijke regeling
 6 nov 2017Treasurystatuut 2018Blad gemeenschappelijke regeling
 6 nov 2017Financiële Verordening 2018Blad gemeenschappelijke regeling
 6 nov 2017Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018Blad gemeenschappelijke regeling
30 nov 2017Beleidsregel BibobGemeenteblad
 7 dec 2017Regeling Melden vermoeden misstand Gemeente Veldhoven 2017Gemeenteblad
23 nov 2017Regeling meerkosten chronische ziekte en beperking Veldhoven 2018Gemeenteblad
23 nov 2017Beleidsregels Participatiewet VeldhovenGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
22 nov 2017Verkiezing Gemeenteraad 2018Gemeenteblad
 6 dec 2017Verloting landbouw-pachtgrond (eenjarig pacht)Gemeenteblad
 1 nov 2017Besluit tot opname gegevens over het vertrekGemeenteblad
15 nov 2017Ontwerpbesluit Wet geluidhinderStaatscourant
 8 nov 2017Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
18 okt 2017Ontwerpbesluit Wet geluidhinderStaatscourant
13 dec 2017Intrekking omgevingsvergunningGemeenteblad
13 dec 2017Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
13 dec 2017Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 6 dec 2017Meldingen uitwegenGemeenteblad
 6 dec 2017Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 6 dec 2017Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
 6 dec 2017Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
30 nov 2017Kwaliteitscriteria en uitvoeringskader vergunningverlening en toezicht en handhaving OmgevingsrechtGemeenteblad
29 nov 2017Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
29 nov 2017Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 nov 2017Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 nov 2017Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 nov 2017Meldingen uitwegenGemeenteblad
15 nov 2017Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
15 nov 2017Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 8 nov 2017Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 8 nov 2017Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 8 nov 2017Ontwerp beeldkwaliteitsplan´Huysackers`Staatscourant
 1 nov 2017Meldingen uitwegenGemeenteblad
 1 nov 2017Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
 1 nov 2017Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
25 okt 2017Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
25 okt 2017Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Gemeenteblad
25 okt 2017Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
25 okt 2017Meldingen uitwegenGemeenteblad
18 okt 2017Meldingen uitwegenGemeenteblad
18 okt 2017Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 okt 2017Ingediende aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad

Officiële bekendmakingen Veldhovens Weekblad

Iedere week publiceren wij in het Veldhovens Weekblad de bekendmakingen die daarin gepubliceerd moeten worden volgens wettelijke voorschriften. U vindt daarin ook een overzicht met verkorte versies van de bekendmakingen in het Gemeenteblad.

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek