Inwoners en ondernemers - overzicht

 • Afval

  Ophalen en scheiden van afval, groene, grijze en blauwe kliko, afvalpas en milieustraat

 • Belastingen

  Aanslag gemeentebelastingen 2020, Hondenbelasting, WOZ, Onroerendezaakbelasting (OZB) en andere gemeentelijke belastingen

 • Bereikbaarheid Veldhoven

  Informatie over de bereikbaarheid van Veldhoven, zoals nieuwe wegen- en fietspaden, wegwerkzaamheden en parkeren

 • Bouwen en wonen

  Alles over kavels, bouwen, verbouwen, bestemmingsplannen, verhuren en wonen in de gemeente Veldhoven

 • English pages

  Dog tax, garbage and recycling, objection to tax demand, paying municipal taxes, sewerage levy, waste disposal levy, WOZ and property tax

 • Geboorte en overlijden

  Aangeven van geboorte en overlijden

 • Jeugd en onderwijs

  Kinderopvangtoeslag, Leerlingenvervoer, Leerplicht, Scholen, Hulp bij opgroeien en opvoeden

 • Klachten en bezwaar

  Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld of als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

 • Melden bij de gemeente

  Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil, vernielingen. Verloren of gevonden voorwerpen doorgeven

 • Nieuws en actualiteiten

  Nieuws, aan- en afmelden nieuwsbrief, bekendmakingen en persberichten

 • Ondernemen

  Ondernemersloket, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, uitkering voor zelfstandig ondernemers (Bbz)

 • Parkeren

  Waar u kunt parkeren in de gemeente, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen. Parkeervergunning of -ontheffing aanvragen.

 • Paspoort en id-kaart

  Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen, zakenpaspoort en tweede paspoort

 • Rijbewijs en gezondheidsverklaring

  Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, omwisselen en gezondheidsverklaring

 • Sporthal huren

  De sporthallen zijn vanaf zondag 15 maart 18.00 uur gesloten. Het is niet mogelijk om een sporthal te huren.

 • Subsidies

  Bijdrage van de gemeente aan de organisatie van activiteiten of ondersteuning bij de realisatie van een goed idee.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap (ondertrouw), trouwlocaties, trouwambtenaren, naamgebruik en echtscheiding

 • Uitkering, werk en bijstand

  Als u geen inkomen heeft, als u werk zoekt of wanneer u schulden heeft

 • Uittreksels

  Aanvragen uittreksels burgerlijke stand, basisregistratie personen, verklaring omtrent gedrag en legaliseren documenten

 • Vergunningen

  Zaken waarvoor u toestemming van de gemeente nodig heeft of die u moet melden

 • Verhuizen

  Verhuizing doorgeven, inburgeren, briefadres, geheimhouding persoonsgegevens en verblijfsvergunning

 • Wegafsluitingen

  Overzicht van alle actuele wegafsluitingen

 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid.

 • Wijken

  Veldhoven heeft 11 wijken. De mengeling van oude dorpskernen en nieuwbouwwijken levert verbondenheid en verscheidenheid op.

 • Zorg en ondersteuning

  Wmo, Hulp bij opgroeien en opvoeden, (kinder)mishandeling, Cliƫntondersteuning, Collectieve zorgverzekering, Veldhoven aan tafel en informatie van de gemeente rondom coronavirus