Inwoners en ondernemers - overzicht

 • Afval

  Ophalen en scheiden van afval, groene, grijze en blauwe kliko, afvalpas en milieustraat

 • Belastingen

  Aanslag gemeentebelastingen, Hondenbelasting, WOZ, Onroerendezaakbelasting (OZB) en andere gemeentelijke belastingen

 • Bereikbaarheid Veldhoven

  Informatie over de bereikbaarheid van Veldhoven, zoals nieuwe wegen- en fietspaden, wegwerkzaamheden en parkeren

 • Bouwen en wonen

  Alles over kavels, bouwen, verbouwen, bestemmingsplannen, verhuren en wonen in de gemeente Veldhoven

 • Corona

  Op deze pagina vindt u actuele en praktische informatie voor inwoners over maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En informatie over de steunmaatregelen voor bijvoorbeeld Veldhovense ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis.

 • Duurzaamheid

 • Geboorte en overlijden

  Aangeven van geboorte en overlijden

 • Jeugd en onderwijs

  Kinderopvangtoeslag, Leerlingenvervoer, Leerplicht, Scholen, Hulp bij opgroeien en opvoeden

 • Klachten en bezwaar

  Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld of als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

 • Melden bij de gemeente

  Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil, vernielingen. Verloren of gevonden voorwerpen doorgeven

 • Nieuws en actualiteiten

  Nieuws, aan- en afmelden nieuwsbrief, bekendmakingen en persberichten

 • Oekraïne

  Veel Oekraïners zijn op de vlucht voor de oorlog in hun land. Zij laten huis en haard en in veel gevallen ook familie achter. Ook Veldhoven draagt zijn steentje bij door Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Op deze pagina’s vindt u meer informatie.

 • Ondernemen

  Ondernemersloket, uitkering voor zelfstandig ondernemers (Bbz), bedrijf starten en ioaz-uitkering.

 • Opvang statushouders in De Buitenjan

  Veldhoven vangt tot eind januari 2023 maximaal 158 statushouders tegelijkertijd op in groepsverblijf De Buitenjan.

 • Parkeren

  Waar u kunt parkeren in de gemeente, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen. Parkeervergunning of -ontheffing aanvragen.

 • Paspoort en id-kaart

  Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen, zakenpaspoort en tweede paspoort

 • Rijbewijs en gezondheidsverklaring

  Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, omwisselen en gezondheidsverklaring

 • Sporthal huren

  Bent u op zoek naar een sporthal of gymzaal voor bijvoorbeeld een training, toernooi of kinderfeestje? Dan kunt u die bij ons huren.

 • Subsidies

  Bijdrage van de gemeente aan de organisatie van activiteiten of ondersteuning bij de realisatie van een goed idee.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap (ondertrouw), trouwlocaties, trouwambtenaren, naamgebruik en echtscheiding

 • Uitkering, werk en bijstand

  Als u geen inkomen of een laag inkomen heeft, als u werk zoekt of wanneer u schulden heeft.

 • Uittreksels

  Aanvragen uittreksels burgerlijke stand, basisregistratie personen, verklaring omtrent gedrag en legaliseren documenten

 • Vergunningen

  Zaken waarvoor u toestemming van de gemeente nodig heeft of die u moet melden

 • Verhuizen

  Verhuizing doorgeven, inburgeren, briefadres, geheimhouding persoonsgegevens en verblijfsvergunning

 • Verkiezingen

  Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het nieuws en informatie rondom de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap op woensdag 15 maart 2023.

 • Vluchtelingen

  Op deze pagina vindt u alle informatie over de vluchtelingenaanpak in Veldhoven.

 • Wegwerkzaamheden

  Wilt u weten waar in Veldhoven aan de weg wordt gewerkt? Of waar evenementen zijn met verkeershinder? Kijk dan op de kaart met wegwerkzaamheden en evenementen.

 • Wijken

  Veldhoven heeft 11 wijken. De mengeling van oude dorpskernen en nieuwbouwwijken levert verbondenheid en verscheidenheid op.

 • Zorg en ondersteuning

  Wmo, Hulp bij opgroeien en opvoeden, (kinder)mishandeling, Cliëntondersteuning, schulden, collectieve zorgverzekering, Veldhoven aan tafel en informatie over coronamaatregelen