Vergunningen

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u iets bouwen, verbouwen of slopen? Een boom in uw tuin kappen? Een reclamebord bij uw bedrijf zetten? Is een omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u deze aan in het landelijke Omgevingsloket.

 • Alcoholontheffing

  Wilt u tijdelijk buiten een horeca-inrichting of tijdens een evenement zwak alcoholische dranken schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing (maximaal 12 aaneengesloten dagen) aanvragen.

 • Alcoholvergunning

  Als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt zowel voor horecabedrijven en slijterijen als voor instellingen als sportkantines, culturele centra en buurthuizen.

 • Boom kappen

  Als eigenaar van een boom binnen de bebouwde kom mag u deze kappen zonder vergunning, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen. Bij beschermde bomen gelden ook regels voor het wijzigen van de boom.

 • Bouwplannen en bouwvergunningen inzien

  Wilt u bouwplannen of bouwvergunningen inzien? Of wilt u een tekening van uw woning bekijken? Stuur een e-mail naar de gemeente. Wij leggen de stukken dan voor u klaar.

 • Collecte melden

  Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Evenement organiseren

  Evenement organiseren: melding over vergunning? Een drank- en horecaontheffing, verkeersregelaars inzetten en gemeentelijke materialen lenen.

 • Gebruik openbaar gebied

  Wilt u tijdelijk iets op gemeentegrond plaatsen, zoals een container, een bouwkeet, hoogwerker of bouwmaterialen? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen.

 • Brandveilig gebruik

  Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. Lopen de mensen in uw gebouw een verhoogd risico bij brand? Dan moet u een melding brandveilig gebruik indienen.

 • Horecabedrijf exploitatievergunning

  Wilt u een horeca-inrichting starten of overnemen waar geen alcohol wordt geschonken of verkocht? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Horecatijden melding

  Wilt u met uw horecainrichting afwijken van de door de gemeente vastgestelde openings- en sluitingstijden? U kunt 4 keer per jaar een melding doen.

 • Inritmelding

  Wilt u een nieuwe inrit maken naar de openbare weg? Of een bestaande inrit verbreden? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente met een inritmelding.

 • Kabels- en leidingenvergunning

  Wilt u kabels en leidingen (en toebehorende apparatuur) plaatsen in de openbare grond? Dan heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderopvang beginnen of gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Melden bodemenergiesysteem

  Bent u van plan een bodemenergiesysteem toe te passen in uw woning of bedrijfspand? Dan moet u dit melden.

 • Melding of omgevingsvergunning milieu

  Gaat u een milieubelastende activiteit uitvoeren? Dan moet u nagaan of die verandering gevolgen geeft onder de Omgevingswet.

 • Ontheffing medegebruik busbanen

  Busbanen en -stroken zijn in principe bestemd voor lijn- en/of autobussen. Voor bepaalde andere voertuigen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor het gebruik van bepaalde busbanen in Veldhoven.

 • Opkopers

  Handelt u in tweedehandsgoederen? Of wilt u een handel in gebruikte goederen starten? Dan moet u zich als handelaar aanmelden bij de gemeente.

 • Parkeervergunning algemeen

  Voor parkeren in het Citycentrum (waar betaald parkeren geldt) kunt u via de website van P1 een parkeervergunning aanvragen.

 • Parkeervergunning bewoners

  Woont u in een gebied met betaald parkeren, in een vergunninghoudergebied of in een van de blauwe zones? Dan kunt u een parkeervergunning voor bewoners aanvragen.

 • Parkeervergunning ondernemers

  Als u in het Citycentrum een bedrijf heeft, dan kunt u een parkeervergunning voor ondernemers aanvragen. Dit kan via P1.

 • Reclamebordenvergunning

  Wilt u A0-reclame op sandwichpanelen langs de weg? Neem dan contact op met ESH Media. Zij verzorgen voor de gemeente deze vorm van reclamevoering.

 • Rioolaansluiting

  Het lozen van afvalwater in de bodem en op oppervlaktewater is verboden. Daarom bent u verplicht om aan te sluiten op de gemeentelijke riolering.

 • Rotonde

  U kunt uw organisatie promoten via reclameborden op rotondes.

 • Standplaats aanvragen

  Wilt u met een voertuig, een kraam, een tafel of een ander middel een standplaats gebruiken in de gemeente Veldhoven? Dan heeft hebt u daarvoor een vergunning nodig.

 • Terrasvergunning

  Heeft u een terras? Als dit op gemeentegrond staat, heeft u een terrasvergunning nodig.

 • Vergunningvrij bouwen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Mogelijk heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Wellicht is het vergunningvrij.

 • Vistoestemming

  In Veldhoven mogen jongeren <15 vissen op de vijver aan de Knegselseweg, tegenover het Sondervick College, en op de vijver aan de Julianastraat.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Het is lastig om er zelf achter te komen wat u wel of niet moet doen. Wij helpen u graag verder met uw vragen.

 • Vergunningen overig

  In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.