Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Vergunningen

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u iets bouwen, verbouwen of slopen? Een boom in uw tuin kappen? Een reclamebord bij uw bedrijf zetten? Is een omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u deze aan in het landelijke Omgevingsloket.

 • Alcoholontheffing

  Wilt u tijdelijk buiten een horeca-inrichting of tijdens een evenement zwak alcoholische dranken schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing (maximaal 12 aaneengesloten dagen) aanvragen.

 • Alcoholvergunning

  Als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt zowel voor horecabedrijven en slijterijen als voor instellingen als sportkantines, culturele centra en buurthuizen.

 • Boom kappen

  Als eigenaar van een boom binnen de bebouwde kom mag u deze kappen zonder vergunning, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen. Bij beschermde bomen gelden ook regels voor het wijzigen van de boom.

 • Bouwplannen en bouwvergunningen inzien

  Wilt u bouwplannen of bouwvergunningen inzien? Of wilt u een tekening van uw woning bekijken? Stuur een e-mail naar de gemeente. Wij leggen de stukken dan voor u klaar.

 • Collecte melden

  Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Evenement organiseren

  Evenement organiseren: melding over vergunning? Een drank- en horecaontheffing, verkeersregelaars inzetten en gemeentelijke materialen lenen.

 • Gebruik openbaar gebied

  Wilt u tijdelijk iets op gemeentegrond plaatsen, zoals een container, een bouwkeet, hoogwerker of bouwmaterialen? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen.

 • Brandveilig gebruik

  Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. Lopen de mensen in uw gebouw een verhoogd risico bij brand? Dan moet u een melding brandveilig gebruik indienen.

 • Horecabedrijf exploitatievergunning

  Wilt u een horeca-inrichting starten of overnemen waar geen alcohol wordt geschonken of verkocht? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Horecatijden melding

  Wilt u met uw horecainrichting afwijken van de door de gemeente vastgestelde openings- en sluitingstijden? U kunt 4 keer per jaar een melding doen.

 • Inritmelding

  Wilt u een nieuwe inrit maken naar de openbare weg? Of een bestaande inrit verbreden? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente met een inritmelding.

 • Kabels- en leidingenvergunning

  Wilt u kabels en leidingen (en toebehorende apparatuur) plaatsen in de openbare grond? Dan heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderopvang beginnen of gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Loterij of bingo organiseren

  Wilt u een loterij of een bingo organiseren? Op deze pagina leest u wat u moet doen.

 • Melden bodemenergiesysteem

  Bent u van plan een bodemenergiesysteem toe te passen in uw woning of bedrijfspand? Dan moet u dit melden.

 • Melding of omgevingsvergunning milieu

  Gaat u een milieubelastende activiteit uitvoeren? Dan moet u nagaan of die verandering gevolgen geeft onder de Omgevingswet.

 • Ontheffing medegebruik busbanen

  Busbanen en -stroken zijn in principe bestemd voor lijn- en/of autobussen. Voor bepaalde andere voertuigen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor het gebruik van bepaalde busbanen in Veldhoven.

 • Opkopers

  Handelt u in tweedehandsgoederen? Of wilt u een handel in gebruikte goederen starten? Dan moet u zich als handelaar aanmelden bij de gemeente.

 • Parkeervergunning algemeen

  Voor parkeren in het Citycentrum (waar betaald parkeren geldt) kunt u via de website van P1 een parkeervergunning aanvragen.

 • Parkeervergunning bewoners

  Woont u in een gebied met betaald parkeren, in een vergunninghoudergebied of in een van de blauwe zones? Dan kunt u een parkeervergunning voor bewoners aanvragen.

 • Parkeervergunning ondernemers

  Als u in het Citycentrum een bedrijf heeft, dan kunt u een parkeervergunning voor ondernemers aanvragen. Dit kan via P1.

 • Reclamebordenvergunning

  Wilt u A0-reclame op sandwichpanelen langs de weg? Neem dan contact op met ESH Media. Zij verzorgen voor de gemeente deze vorm van reclamevoering.

 • Rioolaansluiting

  Het lozen van afvalwater in de bodem en op oppervlaktewater is verboden. Daarom bent u verplicht om aan te sluiten op de gemeentelijke riolering.

 • Rotonde

  U kunt uw organisatie promoten via reclameborden op rotondes.

 • Standplaats aanvragen

  Wilt u met een voertuig, een kraam, een tafel of een ander middel een standplaats gebruiken in de gemeente Veldhoven? Dan heeft hebt u daarvoor een vergunning nodig.

 • Terrasvergunning

  Heeft u een terras? Als dit op gemeentegrond staat, heeft u een terrasvergunning nodig.

 • Vergunningvrij bouwen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Mogelijk heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Wellicht is het vergunningvrij.

 • Vistoestemming

  In Veldhoven mogen jongeren <15 vissen op de vijver aan de Knegselseweg, tegenover het Sondervick College, en op de vijver aan de Julianastraat.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Het is lastig om er zelf achter te komen wat u wel of niet moet doen. Wij helpen u graag verder met uw vragen.

 • Vergunningen overig

  In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.