Loterij of bingo organiseren

Wilt u een loterij of een bingo organiseren? Op deze pagina leest u wat u hiervoor moet doen.

Loterij organiseren

Wilt u een loterij organiseren waarbij u geld vraagt voor de lootjes? Dan heeft u een vergunning nodig.

Aanvraagformulier loterijvergunning (PDF, 137.7 kB)

Prijs

Het aanvragen van een loterijvergunning is gratis als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarden

 • U vraagt de vergunning minimaal 4 weken voorafgaand aan de loterij aan via het aanvraagformulier
 • Uw loterij is bedoeld voor een algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn). Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet
 • De gezamenlijke waarde van de prijzen en premies mag niet meer bedragen dan € 4.500,-
 • U zorgt dat minimaal 40% van uw opbrengst naar het algemeen belang gaat
 • De prijsbepaling moet plaatsvinden ten overstaan van een onafhankelijk persoon die van zijn bevindingen een proces-verbaal en/of een kort verslag opmaakt. Ook moet iedereen die dat wil bij de trekking aanwezig kunnen zijn
 • Na de trekking levert u een financiële verantwoording in

Loterij met gratis deelname

Wilt u een gratis kansspel organiseren, waarbij prijzen te winnen zijn en vraagt u geen geld voor de lootjes? Dat noemen we een promotioneel kansspel. U heeft hiervoor geen vergunning nodig, maar er is wel een gedragscode. Bekijk de Gedragscode promotionele kansspelen van de Kansspelautoriteit.

Met een promotioneel kansspel kunt u uw product, dienst of organisatie promoten. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van frisdrank door het aanbrengen van codes in doppen van de flessen, waarmee iemand kans maakt op het winnen van een prijs. Of denk aan Like & Win-acties op sociale media.

Belangrijkste voorwaarden promotioneel kansspel:

 • Deelname is gratis
 • U mag per product, dienst of organisatie maximaal 1 keer per jaar een promotioneel kansspel aanbieden
 • De deelnemer betaalt geen andere kosten dan daadwerkelijk gemaakte communicatiekosten van maximaal 45 eurocent
 • Bij deelname door een minderjarige is de toestemming van een ouder noodzakelijk. U bent zorgvuldig en terughoudend bij jeugdige doelgroepen en stemt de prijzen op hen af

Is het prijzenpakket tussen de € 4.500,- tot € 100.000,-? Dan gelden er 3 extra voorwaarden:

 • Het prijzenpakket bedraagt maximaal € 100.000,-
 • Er zijn maximaal 20 trekkingen
 • U stelt algemene voorwaarden op en maakt deze bekend aan de deelnemer

Klein kansspel (bijvoorbeeld bingo, kienen) organiseren

Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo, kienen, vogelpiekspel en rad van fortuin. Vindt de bingo of ander klein kansspel in besloten kring plaats (bijvoorbeeld binnen een gezin, vriendenkring of verzorgingstehuis)? Dan hoeft u dit niet te melden. Ook een klein kansspel zonder prijzen hoeft u niet te melden.

Aanmelden klein kansspel (PDF, 96.2 kB)

Prijs

Het melden van een klein kansspel is gratis:

 • U meldt het tijdstip en de locatie van het kleine kansspel minstens 2 weken van tevoren via het meldingsformulier
 • Als organisator bent u een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat
 • In de statuten van uw vereniging staat een duidelijk omschreven doel en dat doel is niet het organiseren van kansspelen
 • U organiseert het kleine kansspel voor een, van tevoren bekendgemaakt, goed doel. De doelstelling mag niet in strijd zijn met het algemeen belang
 • Prijzen en premies in geld of goederen die spelers kunnen winnen, mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie of set. In totaal is de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer dan € 1.550,- per bijeenkomst

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek