Rioolaansluiting

Het lozen van afvalwater in de bodem en op oppervlaktewater is verboden. Daarom bent u verplicht om aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. Bent u niet aangesloten op het riool? Dan moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen. Dit kan online.

Aanvragen inwoners Aanvragen bedrijven

Bijlagen die u moet toevoegen

  • Situatieschets
  • Bij formulier bedrijven bij meerdere woningen: excelsheet met adressen

Prijs

Soort rioolaansluiting

Prijs (incl. 21% BTW)
Rioolaansluiting van 125 mm doorsnede (particulieren) € 3.062,-
Rioolaansluiting van 160 mm doorsnede (bedrijven) € 4.412,-
Huishoudelijk afvalwater riool van 125 mm doorsnede op drukriolering (woningen in buitengebied, particulieren)* € 3.062,- + € 56,70 per meter (gerekend vanaf 40 meter, als de afstand tot de pompput groter is dan 40 meter)

* Bij een drukriolering mag geen hemelwater worden aangeboden voor het gemeentelijk riool

Grotere diameter aansluiting?

Is de diameter van uw rioolaansluiting groter dan aangegeven in de bovenstaande tabel? Dan is het voor de gemeente geen standaard aansluiting en worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Die zijn vooraf aan de aanvrager meegedeeld.

Drukriolering (buitengebied)

Is voor de aansluiting van een pand buiten de bebouwde kom geen aansluiting op een bestaande pompput mogelijk? Dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Deze zijn vooraf aan de aanvrager meegedeeld. 

Proces na aanvraag

Als u de aanvraag heeft gedaan krijgt u binnen 4 weken een brief met het verzoek tot het betalen van de kosten voor de aansluiting. Heeft u de kosten voldaan? Dan wordt de rioolaansluiting binnen 3 weken aangelegd. Wij nemen vóór de aanleg contact met u op over de exacte aansluitdatum.

Is de aansluiting gerealiseerd? Dan betaalt u jaarlijks rioolheffing.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek