Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als uw woning of bedrijfsruimte direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Hiervan betaalt de gemeente het onderhoud en de vernieuwing van de riolering. De rioolheffing is afhankelijk van het waterverbruik. U betaalt de rioolheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen.

Prijs

Waterverbruik Bedrag per jaar
Tot 350 m3 € 158,16
351 - 500 m3 € 276,78
501 - 1.000 m3 € 434,94
1.001 - 2.500 m3 € 869,87
2.501 - 5.000 m3 €1.146,65
5.001 - 25.000 m3 € 1.423,43
Vanaf 25.001 m3 € 1.700,20

Betaling rioolheffing

We gaan voor het belastingjaar 2020 uit van een verbruiksperiode van 1 februari 2018 tot 1 februari 2019. In de regel is het verbruik van een eengezinswoning minder dan 350 m3 per jaar.

Verhuizing

  • U blijft in Veldhoven wonen: de rioolheffing blijft gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al rioolheffing betaalt. Dan wordt uw belasting alsnog verminderd voor de resterende hele maanden
  • U verhuist naar een andere gemeente: u krijgt het geld over de hele maanden dat u niet meer in Veldhoven woont automatisch terug

Echtscheiding/verbreken relatie

De aanslag gemeentelijke belastingen staat altijd op naam van één persoon. Deze persoon is dan de ‘belastingschuldige’. Als de relatie wordt verbroken en de belastingschuldige verhuist naar een ander adres, dan neemt hij/zij de aanslag mee naar zijn/haar nieuwe woning. De achtergebleven partner wordt nu belastingschuldig voor het oude adres. Hij/zij ontvangt voor de resterende maanden van het jaar een aanslag op eigen naam.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Post van de gemeente digitaal via de Berichtenbox

Uw aanslagbiljet gemeentebelastingen digitaal ontvangen? Meld u aan bij de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Met de Berichtenbox app kunt u uw berichten ook op uw mobiele telefoon ontvangen. 

Heeft u nog geen DigiD? Op de website van digid.steffie.nl vindt u eenvoudige uitleg over wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken. Ook kunt u oefenen met aanvragen.

Bekijk ook

This information is also available in English: Sewerage levy.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek