Belastingen

 • Aanslag gemeentebelastingen

  Woont u in een Nederlandse gemeente? Of hebt u een bedrijf in een Nederlandse gemeente? Dan moet u gemeentebelastingen betalen. U krijgt hiervoor een rekening van de gemeente. Deze rekening heet de ‘aanslag gemeentebelastingen’.

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens betalen een afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

 • Belastingaanslag bezwaar

  Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of de daarop vermelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  U kunt de belastingaanslag betalen via automatische incasso, zelf overmaken of op afspraak langskomen in het gemeentehuis.

 • Hondenbelasting

  Als u in de gemeente Veldhoven een of meer honden houdt, moet u hondenbelasting betalen. Het aan- en afmelden van honden kunt u online doen.

 • Kwijtschelding belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelastingen en/of hondenbelasting.

 • Reclamebelasting

  Bedrijven in een deel van het Citycentrum en Veldhoven-dorp betalen belasting voor reclame en voor hun onderneming.

 • Rioolheffing

  U betaalt rioolheffing als uw woning of bedrijfsruimte direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Hiervan betaalt de gemeente het onderhoud en de vernieuwing van de riolering.

 • Toeristenbelasting

  Als u binnen onze gemeente blijft overnachten en in een andere gemeente woont, moet u toeristenbelasting betalen.

 • WOZ en onroerendezaakbelastingen

  Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand of stuk grond. U kunt online een taxatieverslag opvragen.