Bedrijveninvesteringszone en reclamebelasting

Ondernemers in het Citycentrum en in Veldhoven-Dorp betalen belastingen. Met de opbrengst zorgt het centrummanagement voor een aantrekkelijk, bruisend winkelcentrum in deze gebieden. U betaalt deze belastingen via de aanslag gemeentelijke belastingen.

Ondernemers in het Citycentrum betalen voor de periode 2021-2025 een belasting omdat hun onderneming binnen het gebied van de bedrijveninvesteringszone valt. Bedrijven in het gebied Veldhoven-Dorp betalen reclamebelasting voor zichtbare reclame-uitingen.

Prijs bedrijveninvesteringszone

U betaalt tot en met 2025 jaarlijks 0,55% van de WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2019, met een minimum van € 800,- en een maximum van € 8.000,-

De reclamebelasting is in het Citycentrum per 1 januari 2021 komen te vervallen. 

Prijs

Reclamebelasting voor Veldhoven-Dorp:

  • U betaalt minimaal € 200,-
  • Vanaf een WOZ-waarde van € 67.000,- betaalt u daarnaast € 3,00 per € 1.000,- WOZ-waarde
  • U betaalt maximaal € 700,-

Gebied

Op onderstaande kaartjes ziet u de gebieden waarin de belastingen gelden:

De heffing geldt niet voor scholen, kerken en dergelijke.

Let op!This information is also available in English: Advertising tax

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek