Reclamebelasting

Bedrijven in een deel van het Citycentrum en Veldhoven-Dorp betalen reclamebelasting voor zichtbare reclame-uitingen. Met de opbrengst zorgt het centrummanagement voor een aantrekkelijk, bruisend winkelcentrum in deze gebieden. U betaalt de reclameheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen.

Prijs

Voor het CityCentrum:

  • U betaalt minimaal € 300,00
  • Vanaf een WOZ-waarde van € 46.000,- betaalt u daarnaast € 6,41 per € 1.000,- WOZ-waarde
  • U betaalt maximaal € 8.000,00

De bedragen vastgesteld in de 'Verordening Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2021' worden niet geheven als de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor dit gebied doorgang vindt. 

Voor Veldhoven-Dorp:

  • U betaalt minimaal € 200,00
  • Vanaf een WOZ-waarde van € 57.000,- betaalt u daarnaast € 3,49 per € 1.000,- WOZ-waarde
  • U betaalt maximaal € 700,00

Gebied

Op onderstaande kaartjes ziet u de gebieden waarin de reclamebelasting geldt:

De reclameheffing geldt niet voor scholen, kerken en dergelijke.

Bekijk ook

  • Met de lokale lastenmeter kunt u berekenen hoeveel gemeentelijke belastingen u moet betalen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek