Bezwaar tegen belastingaanslag of WOZ-beschikking

Bent u het niet eens met een aanslag gemeentelijke belastingen die op uw biljet staat vermeld of de daarop vermelde WOZ-beschikking? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

Informeel bezwaar WOZ-waarde

Denkt u dat uw WOZ-waarde niet klopt of wilt u uitleg? Bel dan binnen de bezwaartermijn naar telefoonnummer 14 040 of stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl met als onderwerp 'informeel bezwaar WOZ-waarde' en vermeld het aanslagnummer en het adres. Een van onze taxateurs neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op om uw punten te bespreken.

Bent u niet tevreden over de uitkomst hiervan, dan kunt u altijd nog formeel bezwaar indienen. Let op: een formeel bezwaar moet u indienen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag (bezwaartermijn).

Formeel bezwaar tegen WOZ-waarde, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting

U moet het bezwaar binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw voorletters en naam, adres en woonplaats
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Het vorderingsnummer van de belastingaanslag
  • Uw handtekening

U moet uw bezwaar tegen een aanslag of beschikking duidelijk motiveren. U kunt niet volstaan met: 'Ik vind het vermelde bedrag te hoog'.

Als u mondeling uw bezwaar wilt toelichten, moet u dit ook in het bezwaarschrift vermelden.

Voorbeeldbrief bezwaar tegen WOZ/OZB

Voor een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde of OZB kunt u gebruikmaken van de voorbeeldbrief (DOCX, 14.7 kB). U moet het bezwaarschrift daarna printen, ondertekenen en opsturen. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking geldt ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB en andersom.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Veldhoven
Ter attentie van de heffingsambtenaar
Postbus 10101  
5500 GA Veldhoven

Ook bij bezwaar betalen

Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent later te betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Bekijk ook

This information is also available in English: Objection to tax demand.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek