Bezwaar tegen belastingaanslag of WOZ-waarde

Bent u het niet eens met een aanslag gemeentelijke belastingen die op uw biljet staat vermeld of de daarop vermelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

Afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting

Denkt u dat de afvalstoffenheffing, de rioolheffing of de hondenbelasting op uw aanslagbiljet niet klopt? Neem dan contact met ons op via de groene knop hieronder.

Contact belastingen

Formeel bezwaar tegen WOZ-waarde

Let op!Let op! Is de datum op uw aanslagbiljet 23 februari 2024? Dan zijn de 6 weken voorbij en bent u niet meer op tijd om bezwaar te maken. Als u nu nog bezwaar maakt, dan moeten wij uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat wij kunnen besluiten om uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen, omdat het niet aan de regels voldoet​.

Bezwaar WOZ-waarde

Formeel bezwaar per brief

Maakt u schriftelijk bezwaar, vermeld dan in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw voorletters en naam, adres en woonplaats;
  • De reden waarom u bezwaar maakt;
  • Het vorderingsnummer van de belastingaanslag;
  • Uw handtekening.

U moet in uw bezwaar tegen een aanslag of beschikking duidelijk de redenen aangeven waarom u bezwaar maakt. 'Ik vind het vermelde bedrag te hoog' is niet voldoende.

Als u mondeling uw bezwaar wilt toelichten, moet u dit ook in het bezwaarschrift vermelden.

Voorbeeldbrief bezwaar tegen de WOZ
Voor een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde kunt u gebruikmaken van de voorbeeldbrief (DOCX, 15.6 kB). U moet het bezwaarschrift daarna printen, uw handtekening erop zetten en opsturen. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking geldt ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB en andersom.

Stuur uw brief naar: Gemeente Veldhoven, ter attentie van de heffingsambtenaar, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

Geeft u uw bezwaar af bij de receptie van het gemeentehuis? Vraag dan om een ontvangstbewijs.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde?

Lees dan verder op de pagina WOZ en onroerendezaakbelastingen

Digitale Belastingbalie

U kunt de aanslag gemeentebelastingen bekijken en betalen via de Digitale Belastingbalie. Om in te loggen heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Op digid.steffie.nl kunt u lezen wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken.

Ook bij bezwaar betalen

Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent later te betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Bekijk ook

Notice! This information is also available in English: Objection to tax demand.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek