Bezwaar tegen belastingaanslag of WOZ-beschikking

Bent u het niet eens met een aanslag gemeentelijke belastingen die op uw biljet staat vermeld of de daarop vermelde WOZ-beschikking? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

Informeel bezwaar WOZ-waarde

In het gemeentenieuws en op de website hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid om informeel bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde. De gemeente volgt het advies van het RIVM met betrekking tot het Coronavirus. Dit betekent dat onze medewerkers, waar mogelijk, vanuit thuis werken.

Hierdoor zijn wij op dit moment niet meer in staat om nieuwe informele bezwaren tijdig af te handelen. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u formeel bezwaar indienen. De reeds in behandeling zijnde informele bezwaren zullen nog wel tijdig en als informeel worden afgehandeld. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen met een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Wij vragen u vriendelijk om, voordat u ons een e-mail stuurt, het taxatieverslag te controleren.

Formeel bezwaar tegen WOZ-waarde, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting

U moet het bezwaar binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw voorletters en naam, adres en woonplaats
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Het vorderingsnummer van de belastingaanslag
  • Uw handtekening

U moet uw bezwaar tegen een aanslag of beschikking duidelijk motiveren. U kunt niet volstaan met: 'Ik vind het vermelde bedrag te hoog'.

Als u mondeling uw bezwaar wilt toelichten, moet u dit ook in het bezwaarschrift vermelden.

Voorbeeldbrief bezwaar tegen WOZ/OZB

Voor een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde of OZB kunt u gebruikmaken van de voorbeeldbrief (DOCX, 16.6 kB). U moet het bezwaarschrift daarna printen, ondertekenen en opsturen. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking geldt ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB en andersom.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Veldhoven
Ter attentie van de heffingsambtenaar
Postbus 10101  
5500 GA Veldhoven

Ook bij bezwaar betalen

Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent later te betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Bekijk ook

This information is also available in English: Objection to tax demand.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek