Bezwaar tegen belastingaanslag of WOZ-waarde

Bent u het niet eens met een aanslag gemeentelijke belastingen die op uw biljet staat vermeld of de daarop vermelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

Denkt u dat uw WOZ-waarde niet klopt? Bekijk dan eerst het taxatieverslag

Informeel bezwaar WOZ-waarde

Denkt u dat uw WOZ-waarde niet klopt of wilt u uitleg? Maak dan tot 4 weken na de datum van de belastingaanslag informeel bezwaar. Informeel bezwaar maken voor de aanslag gemeentebelastingen 2021 is niet meer mogelijk. 

Formeel bezwaar tegen WOZ-waarde

Let op!Let op! U kunt binnen 6 weken na de datum van de aanslag formeel bezwaar indienen. Is de datum op uw aanslagbiljet 26 februari 2021? Dan bent u te laat om bezwaar te maken. Als u nu nog bezwaar maakt, dan moeten wij uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat wij kunnen besluiten om uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen, omdat het niet aan de regels voldoet.

Formeel WOZ-bezwaar indienen

Formeel bezwaar per brief

Maakt u schriftelijk bezwaar, vermeld dan in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw voorletters en naam, adres en woonplaats
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Het vorderingsnummer van de belastingaanslag
  • Uw handtekening

U moet in uw bezwaar tegen een aanslag of beschikking duidelijk de redenen aangeven waarom u bezwaar maakt. 'Ik vind het vermelde bedrag te hoog' is niet voldoende.

Als u mondeling uw bezwaar wilt toelichten, moet u dit ook in het bezwaarschrift vermelden.

Voorbeeldbrief bezwaar tegen WOZ/OZB

Voor een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde of OZB kunt u gebruikmaken van de voorbeeldbrief (DOCX, 14.7 kB). U moet het bezwaarschrift daarna printen, uw handtekening erop zetten en opsturen. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking geldt ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB en andersom.

Stuur uw brief naar: Gemeente Veldhoven, ter attentie van de heffingsambtenaar, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

Ook bij bezwaar betalen

Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent later te betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Bekijk ook

Notice! This information is also available in English: Objection to tax demand.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek