Belastingaanslag bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of beschikking WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. U moet het bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet indienen.

Bezwaar tegen rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting

U moet het bezwaar binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw voorletters en naam, adres en woonplaats
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Het aanslagnummer van de belastingaanslag
  • Uw handtekening

Als u mondeling uw bezwaar wilt toelichten, moet u dit ook in het bezwaarschrift vermelden.

Bezwaar tegen WOZ/OZB

Een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde of OZB kunt u samenstellen met behulp van de voorbeeldbrief (ODT, 8.1 kB). U moet het bezwaarschrift daarna uitprinten, ondertekenen en opsturen. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking geldt ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB en andersom.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Veldhoven
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 10101 
5500 GA Veldhoven

Later betalen

Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent later te betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Bekijk ook

This information is also available in English: Objection to tax demand.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek