WOZ en onroerendezaakbelastingen

Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand of stuk grond bent, betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het pand of stuk grond. U kunt online een taxatieverslag opvragen. 

Zo bepalen we de WOZ-waarde

Jaarlijks bepalen we de waarde van alle woningen, winkelpanden en andere onroerende zaken, ook nieuwbouwwoningen die nog in aanbouw zijn. Voor belastingjaar 2021 geldt de marktwaarde op 1 januari 2020.

Heeft u in 2020 verbouwd, gesloopt, grond gekocht of heeft u een pand in aanbouw? Dan is uw onroerende zaak veranderd. We kijken dan niet naar de toestand van uw pand op 1 januari 2020, maar naar de toestand op 1 januari 2021. We gaan nog wel uit van de marktwaarde op 1 januari 2020.

Taxatieverslag

Bent u benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? U kunt uw taxatieverslag online aanvragen bij de gemeente of meteen inzien op MijnOverheid.

Taxatieverslag inzien MijnOverheid

Taxatieverslag online aanvragen bij de gemeente

Ook kunt u het opvragen via gemeente@veldhoven.nl. Vermeld in uw e-mail de naam die op de aanslag staat, het adres van het betreffende object en het vorderingsnummer. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 040.

Heeft u vragen? 

Online vraag stellen WOZ aan de gemeente  

Ook kunt u mailen naar gemeente@veldhoven.nl of bellen met telefoonnummer 14 040.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag, dan kunt u bezwaar maken

WOZ-waarden opvragen

WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U kunt de vastgestelde WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opvragen via www.wozwaardeloket.nl, als de betreffende gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Veldhoven is hierop aangesloten.

Prijs

 De gemeenteraad stelt de OZB-percentages jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen.

Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0963%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,2414%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1513%

Verhuizing

De OZB heffen we naar de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. U krijgt een aanslag voor het gehele jaar. Verhuizingen en verkoop hebben hierop geen invloed.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Kopie aanslag

Heeft u een kopie nodig van uw aanslag onroerendezaakbelasting, bijvoorbeeld voor een woningverkoop? Neem dan contact op met de gemeente.

Post van de gemeente digitaal via de Berichtenbox

Uw aanslagbiljet gemeentebelastingen digitaal ontvangen? Meld u aan bij de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Met de Berichtenbox app kunt u uw berichten ook op uw mobiele telefoon ontvangen. 

Heeft u nog geen DigiD? Op digid.steffie.nl kunt u lezen wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken. 

Bekijk ook

Notice! This information is also available in English: WOZ and property tax.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek