WOZ en onroerendezaakbelastingen

Bent u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand of stuk grond? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB). U krijgt hiervoor een aanslag gemeentelijke belastingen. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het pand of stuk grond. U kunt online een taxatieverslag opvragen.

Zo bepalen we de WOZ-waarde

Jaarlijks bepalen we de waarde van alle woningen, winkelpanden en andere onroerende zaken. Dit geldt  ook voor nieuwbouwwoningen die nog in aanbouw zijn. Voor belastingjaar 2022 geldt de marktwaarde op 1 januari 2021. Met marktwaarde bedoelen we de prijs die u er op die datum voor zou moeten betalen. 

Heeft u in 2021 verbouwd, gesloopt, grond gekocht? Of heeft u een pand in aanbouw? Dan is uw onroerende zaak veranderd. We kijken dan niet naar de toestand op 1 januari 2021. Maar naar de toestand op 1 januari 2022. We gaan nog wel uit van de marktwaarde op 1 januari 2021.

Taxatieverslag

In het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand staat, met welke gegevens wij de WOZ-waarde bepalen.

U kunt dit taxatieverslag bekijken via de Digitale Belastingbalie of via MijnOverheid

U kunt het taxatieverslag ook online aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Zet in uw e-mail:

  • de naam van de persoon die op de aanslag staat
  • het adres van het pand of de grond waar het om gaat
  • het vorderingsnummer dat op de aanslag staat.

U kunt ook bellen met het verkorte telefoonnummer 14 040.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag? U kunt hierover contact met ons opnemen of bezwaar maken

WOZ-waarden opvragen

WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U kunt de vastgestelde WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opvragen via www.wozwaardeloket.nl. Maar dit kan alleen als de die gemeente is aangesloten op de ‘Landelijke Voorziening WOZ’. Veldhoven is hierop aangesloten.

Prijs

 De gemeenteraad stelt de OZB-percentages jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen.

Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0946%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,2396%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1431%

Verhuizing

De OZB heffen we op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. U krijgt een aanslag voor het hele jaar. Verhuizen en verkopen hebben hierop geen invloed.

Post van de gemeente digitaal via de Berichtenbox

Wilt u uw aanslagbiljet gemeentebelastingen digitaal ontvangen? Meld u dan aan bij de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig. Met de Berichtenbox app kunt u uw berichten ook op uw mobiele telefoon krijgen.

Heeft u nog geen DigiD? Op digid.steffie.nl kunt u lezen wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken. 

Digitale Belastingbalie

U kunt de aanslag gemeentebelastingen bekijken en betalen via de Digitale Belastingbalie. Om in te loggen heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Op digid.steffie.nl kunt u lezen wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken.

Kopie aanslag

Heeft u een kopie nodig van uw aanslag onroerendezaakbelasting? Bijvoorbeeld als u een woning verkoopt? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel ons via het korte telefoonnummer 14 040.

Bekijk ook

Notice! This information is also available in English: WOZ and property tax.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek