WOZ en onroerendezaakbelastingen

Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand of stuk grond bent, betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het pand of stuk grond. U kunt online een taxatieverslag opvragen via Mijnoverheid. 

Taxatieverslag opvragen

Waardepeildatum/WOZ-tijdvak

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken volgens de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ). Voor belastingjaar 2020 is dit de marktwaarde zoals die op waardepeildatum 1 januari 2019 was. Is de toestand van uw onroerende zaak in de loop van 2019 veranderd, bijvoorbeeld door verbouw, sloop of aankoop van grond? Dan moeten de veranderingen die op 1 januari 2020 gereed waren worden meegewaardeerd.

Taxatieverslag

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast, door onder andere te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of winkels. Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? U kunt uw taxatieverslag online aanvragen via MijnOverheid. Meer informatie over MijnOverheid en hoe u uw account kunt activeren leest u in de brochure MijnOverheid. Ook kunt u een taxatieverslag opvragen via telefoonnummer 14 040 of via gemeente@veldhoven.nl. Vermeld in uw e-mail de naam van degene op wiens naam de aanslag staat, het adres van het betreffende object en het vorderingsnummer.

WOZ-waarden opvragen

WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U kunt de vastgestelde WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opvragen via www.wozwaardeloket.nl, mits de betreffende gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Veldhoven is hierop aangesloten.

Prijs

 De gemeenteraad stelt de OZB-percentages jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen.

Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0972%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,2450%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1534%

Verhuizing

De OZB wordt geheven naar de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. U wordt voor het gehele jaar aangeslagen. Verhuizingen en verkoop hebben hierop geen invloed.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Kopie aanslag

Heeft u een kopie nodig van uw aanslag onroerendezaakbelasting, bijvoorbeeld voor een woningverkoop? Neem dan contact op met de gemeente.

Post van de gemeente digitaal via de Berichtenbox

Uw aanslagbiljet gemeentebelastingen digitaal ontvangen? Meld u aan bij de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Met de Berichtenbox app kunt u uw berichten ook op uw mobiele telefoon ontvangen. 

Heeft u nog geen DigiD? Op de website van digid.steffie.nl vindt u eenvoudige uitleg over wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken. Ook kunt u oefenen met aanvragen.

Bekijk ook

This information is also available in English: WOZ and property tax.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek