WOZ en onroerendezaakbelastingen

Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand of stuk grond bent, betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het pand of stuk grond. U kunt online een taxatieverslag opvragen. 

Zo bepalen we de WOZ-waarde

Jaarlijks bepalen we de waarde van alle woningen, winkelpanden en andere onroerende zaken, ook nieuwbouwwoningen die nog in aanbouw zijn. Voor belastingjaar 2022 geldt de marktwaarde op 1 januari 2021.

Heeft u in 2021 verbouwd, gesloopt, grond gekocht of heeft u een pand in aanbouw? Dan is uw onroerende zaak veranderd. We kijken dan niet naar de toestand van uw pand op 1 januari 2021, maar naar de toestand op 1 januari 2022. We gaan nog wel uit van de marktwaarde op 1 januari 2021.

Taxatieverslag

In het taxatieverslag van uw woning kunt u zien welke gegevens wij hebben gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde. 

U kunt uw taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand inzien via de Digitale Belastingbalie of via MijnOverheid

U kunt het taxatieverslag ook online aanvragen of via een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Vermeld in uw e-mail de naam die op de aanslag staat, het adres van het betreffende object en het vorderingsnummer. U kunt ook bellen met het verkorte telefoonnummer 14 040.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag, dan kunt u  contact met ons opnemen of bezwaar maken

WOZ-waarden opvragen

WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U kunt de vastgestelde WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opvragen via www.wozwaardeloket.nl, als de betreffende gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Veldhoven is hierop aangesloten.

Prijs

 De gemeenteraad stelt de OZB-percentages jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen.

Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0946%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,2396%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1431%

Verhuizing

De OZB heffen we naar de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. U krijgt een aanslag voor het gehele jaar. Verhuizingen en verkoop hebben hierop geen invloed.

Post van de gemeente digitaal via de Berichtenbox

Uw aanslagbiljet gemeentebelastingen digitaal ontvangen? Meld u aan bij de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Met de Berichtenbox app kunt u uw berichten ook op uw mobiele telefoon ontvangen. 

Heeft u nog geen DigiD? Op digid.steffie.nl kunt u lezen wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken. 

Digitale Belastingbalie

U kunt de aanslag gemeentebelastingen inzien en uw gemeentelijke belastingzaken regelen via de Digitale Belastingbalie. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

Kopie aanslag

Heeft u een kopie nodig van uw aanslag onroerendezaakbelasting, bijvoorbeeld voor een woningverkoop? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel ons via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Bekijk ook

Notice! This information is also available in English: WOZ and property tax.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek