WOZ en onroerendezaakbelastingen

Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand of stuk grond bent, betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het pand of stuk grond. U kunt online een taxatieverslag opvragen via Mijnoverheid. 

Taxatieverslag opvragen

Waardepeildatum/WOZ-tijdvak

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken volgens de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ). Voor belastingjaar 2019 is dit de marktwaarde zoals die op waardepeildatum 1 januari 2018 was. Is de toestand van uw onroerende zaak in de loop van 2018 veranderd, bijvoorbeeld door verbouw, sloop of aankoop van grond? Dan moeten de veranderingen die op 1 januari 2019 gereed waren worden meegewaardeerd.

Taxatieverslag

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast, door onder andere te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of winkels. Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? U kunt uw taxatieverslag online aanvragen via MijnOverheid. Meer informatie over MijnOverheid en hoe u uw account kunt activeren leest u in de brochure MijnOverheid (PDF, 3.3 MB). Ook kunt u een taxatieverslag opvragen via telefoonnummer 14 040 of via gemeente@veldhoven.nl. Vermeld in uw e-mail de naam van degene op wiens naam de aanslag staat, het adres van het betreffende object en het vorderingsnummer.

WOZ-waarden opvragen

WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U kunt de vastgestelde WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opvragen via www.wozwaardeloket.nl, mits de betreffende gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Veldhoven is hierop aangesloten.

Prijs

 De gemeenteraad stelt de OZB-percentages jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen.

Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0920%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,2259%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1410%

Verhuizing

De OZB wordt geheven naar de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. U wordt voor het gehele jaar aangeslagen. Verhuizingen en verkoop hebben hierop geen invloed.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Kopie aanslag

Heeft u een kopie nodig van uw aanslag onroerendezaakbelasting, bijvoorbeeld voor een woningverkoop? Neem dan contact op met de gemeente.

Post van de gemeente digitaal via de Berichtenbox

Wilt u uw aanslagbiljet gemeentebelastingen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan bij de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Met de Berichtenbox app kunt u uw berichten ook op uw mobiele telefoon ontvangen.

Bekijk ook

This information is also available in English: WOZ and property tax.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek