Betalen gemeentelijke belastingen

Eind februari verstuurt de gemeente Veldhoven de jaarlijkse Aanslag Gemeentebelastingen. Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u deze aanslag digitaal in de Berichtenbox. U krijgt alleen een e-mail om u hierop te wijzen als u dat in de Berichtenbox heeft ingesteld. Zorg dat u de Aanslag Gemeentebelastingen niet mist!

Betalen belastingen

U kunt de belastingaanslag op verschillende manieren betalen:

  • Automatische incasso (niet voor bedrijven)

Kiest u voor automatische incasso? Dan betaalt u in 10 maandelijkse termijnen (maart t/m december). Krijgt u pas later in het jaar een aanslagbiljet? Dan betaalt u in maximaal 6 maandelijkse termijnen. Zo regelt u een automatische incasso:

  • Via de Digitale Belastingbalie.
  • Met een machtigingskaart. U kunt een machtigingskaart bestellen door te bellen naar 14 040 of een e-mail te sturen naar gemeente@veldhoven.nl. Afhalen bij de receptie van het gemeentehuis is ook mogelijk.

Verandert uw rekeningnummer? Pas het zelf aan via de Digitale Belastingbalie. Of met een nieuwe machtigingskaart.

  • Zelf overmaken

De gemeente stuurt geen acceptgirokaarten meer. U moet dus zelf zorgen dat u op tijd betaalt. Dit kan in één of in twee termijnen. Het rekeningnummer (NL68BNGH0285165453), uw aanslagnummer en de eerste vervaldag staan op het aanslagbiljet.

  • Betalen via iDEAL

Krijgt u het aanslagbiljet digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan kunt u betalen met iDEAL.

  • Betalen met QR-code

Krijgt u het aanslagbiljet per post? Dan kunt u betalen met de QR-code op het aanslagbiljet.

  • Betalen aan de balie

Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. U kunt contant betalen of pinnen.

Als u de aanslag niet op tijd betaalt

Betaalt u uw aanslag niet op tijd? Dan krijgt u eerst een aanmaning. Betaalt u daarna nog niet? Dan schakelen we een deurwaarder in. Lees wat er gebeurt als u niet op tijd betaalt (PDF, 67.3 kB). Het bureau Cannock Chase Public doet alle deurwaardersactiviteiten voor de gemeente Veldhoven.

Als u de aanslag (nu) niet kunt betalen

Wilt u de aanslag op een ander moment betalen, omdat u nu de aanslag niet kunt betalen? Bel dan naar 14 040 of stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Wij maken dan afspraken met u over de betaling.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan hoeft u misschien geen of minder gemeentebelastingen te betalen.

Of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentebelasting, wordt bepaald door de gemeente op basis van de regels die zijn vastgesteld door de overheid. Wilt u kwijtschelding aanvragen? Neem dan zo snel mogelijk nadat u de aanslag hebt ontvangen contact op met de gemeente. Meer informatie hierover staat op de pagina Kwijtschelding belastingen.

Post van de gemeente digitaal via de Berichtenbox

Gemeente Veldhoven is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid.nl. Dit is uw persoonlijke, veilige mailbox voor digitale post van overheidsorganisaties. Als u dat wilt, kunt u de aanslag gemeentebelastingen van de Gemeente Veldhoven ontvangen in uw Berichtenbox. U krijgt het aanslagbiljet dan niet meer per post. Om in te loggen heeft u DigiD nodig.

Heeft u nog geen DigiD?

Hebt u nog geen DigiD, dan kunt u dit aanvragen via digid.nl/aanvragen. Op digid.steffie.nl kunt u lezen wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken.

Notice! This information is also available in English: Paying municipal taxes.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek