Betalen gemeentelijke belastingen

Eind februari verstuurt de gemeente Veldhoven de jaarlijkse Aanslag Gemeentebelastingen. Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u deze aanslag digitaal in de Berichtenbox. U krijgt alleen een e-mail om u hierop te wijzen als u dat in de Berichtenbox heeft ingesteld. Zorg dat u de Aanslag Gemeentebelastingen niet mist!

Betalen belastingen

U kunt de belastingaanslag op verschillende manieren betalen:

Automatische incasso

  • Kiest u voor automatische incasso? Dan betaalt u in 10 maandelijkse termijnen (maart t/m december). Krijgt u pas later in het jaar een aanslagbiljet? Dat kan via de Digitale Belastingbalie. Of u bestelt een machtigingskaart via telefoon of e-mail. U kunt er ook een afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Verandert uw rekeningnummer? Pas het zelf aan via de Digitale Belastingbalie. Of met een nieuwe machtigingskaart.

Zelf overmaken

De gemeente stuurt geen acceptgirokaarten meer. U moet dus zelf zorgen dat u op tijd betaalt. Dit kan in één of in twee termijnen. Het rekeningnummer (NL68BNGH0285165453), uw aanslagnummer en de eerste vervaldag staan op het aanslagbiljet.

Betalen via de berichtenbox van MijnOverheid

Krijgt u het aanslagbiljet digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan kunt u betalen met iDEAL.

Betalen met QR-code

Krijgt u het aanslagbiljet per post? Dan kunt u betalen met de QR-code op het aanslagbiljet. U kunt het bedrag ook zelf overmaken.

Betalen aan de balie

Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. U kunt contant betalen of pinnen.

Als u de aanslag niet op tijd betaalt

Betaalt u uw aanslag niet op tijd? Dan krijgt u eerst een aanmaning. Betaalt u daarna nog niet? Dan schakelen we een deurwaarder in. We volgen hierbij de procedure invordering bij niet tijdige betaling (PDF, 63.2 kB). Het bureau Cannock Chase Public doet alle deurwaardersactiviteiten voor de gemeente Veldhoven.

Als u de aanslag (nu) niet kunt betalen

U kunt kwijtschelding aanvragen binnen zes weken na de datum van de aanslag. De regels hiervoor staan op de pagina Kwijtschelding belastingen. Ook via de Digitale Belastingbalie vindt u meer informatie hierover.

Digitale Belastingbalie

U kunt de aanslag gemeentebelastingen bekijken en betalen via de Digitale Belastingbalie. Om in te loggen heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Op digid.steffie.nl kunt u lezen wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken.

Bekijk ook

Notice! This information is also available in English: Paying municipal taxes.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek