Betalen gemeentelijke belastingen

Eind februari verstuurt de gemeente Veldhoven de jaarlijkse Aanslag Gemeentebelastingen. Als u zich heeft aangemeld bij MijnOverheid ontvangt deze aanslag digitaal in de Berichtenbox. Alleen als u dat in de Berichtenbox heeft ingesteld, ontvangt u een e-mail om u hierop te attenderen. Zorg ervoor dat u de Aanslag Gemeentebelastingen niet mist!

Betalen belastingen

U kunt de belastingaanslag betalen via automatische incasso, zelf overmaken of op afspraak betalen aan de balie in het gemeentehuis.

Automatische incasso

  • Kiest u voor automatische incasso, dan betaalt u in 10 maandelijkse termijnen (maart t/m december). Als u later in het jaar een aanslagbiljet krijgt, betaalt u in minimaal 5 termijnen
  • U kunt de gemeente machtigen via de Digitale Belastingbalie of met een machtigingskaart. Een machtigingskaart bestelt u telefonisch of per e-mail bij de gemeente. U kunt er ook een ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. 
  • Als uw rekeningnummer wijzigt, dan kunt u uw rekeningnummer aanpassen via de Digitale Belastingbalie of met een nieuwe machtigingskaart.

Zelf overmaken

De gemeente stuurt geen acceptgirokaarten meer. U moet dus zelf zorgen voor tijdige betaling. Dit kan in één keer of in twee termijnen. Het rekeningnummer (NL68BNGH0285165453), uw aanslagnummer en de eerste vervaldag vindt u op het aanslagbiljet.

Betalen via iDEAL

Via de Digitale Belastingbalie kunt u het openstaande bedrag betalen met iDEAL. 

Ontvangt u het aanslagbiljet digitaal? Dan kunt u via de Berichtenbox van MijnOverheid betalen met iDEAL.

Betalen met QR-code

Ontvangt u het aanslagbiljet per post? Dan kunt u betalen met de QR-code op het aanslagbiljet.

Betalen aan de balie

Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak

Procedure invordering bij niet tijdige betaling

Betaalt u uw aanslag niet op tijd? Dan volgt de gemeente de procedure invordering bij niet tijdige betaling (PDF, 63.2 kB). De gemeente heeft alle deurwaardersactiviteiten uitbesteed aan Cannock Chase Public. 

Kunt u de aanslag (nu) niet betalen?

U kunt kwijtschelding aanvragen binnen zes weken na de datum van de aanslag. Hiervoor gelden regels. Op de pagina Kwijtschelding belastingen en via de Digitale Belastingbalie vindt u meer informatie hierover.

Digitale Belastingbalie

U kunt de aanslag gemeentebelastingen inzien en uw gemeentelijke belastingzaken regelen via de Digitale Belastingbalie. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

Bekijk ook

Notice! This information is also available in English: Paying municipal taxes.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek