Aanslag gemeentebelastingen

Woont u in een Nederlandse gemeente? Of hebt u een bedrijf in een Nederlandse gemeente? Dan moet u gemeentebelastingen betalen. U krijgt hiervoor een rekening van de gemeente. Deze rekening heet de ‘aanslag gemeentebelastingen’.

Meestal krijgt u de aanslag gemeentebelastingen van de gemeente Veldhoven aan het eind van februari. Of later als u op een later moment in de gemeente komt wonen. U krijgt de aanslag per post of digitaal via de Berichtenbox van mijn.overheid.nl.

Op de aanslag staan de gemeentebelastingen en heffingen die u moet betalen:

WOZ-waarde

Vaak staat op de aanslag ook de WOZ-waarde vermeld. Dit geldt voor eigenaren en (sommige) huurders van woningen en voor eigenaren en huurders van bedrijfspanden.

Digitale Belastingbalie

Via de Digitale Belastingbalie kunt u snel en gemakkelijk uw gegevens (online) inzien. En zelf uw gemeentelijke belastingzaken regelen. U kunt er bijvoorbeeld automatische incasso regelen, een hond aanmelden of kwijtschelding aanvragen.

Betalen gemeentelijke belastingen

Let op dat u het bedrag op de aanslag op tijd betaalt. Op de aanslag staat voor welke datum u dat moet doen. U kunt ook in termijnen betalen. Lees hierover meer op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen. Hier staat ook wat u kunt doen als u de aanslag (nu) niet kunt betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan komen er extra kosten bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Kloppen er gegevens niet? Op de pagina Belastingaanslag bezwaar staat wat u kunt doen en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Meer informatie

Wilt u meer algemene informatie over de gemeentelijke belastingen? Bekijk dan de informatie van de Rijksoverheid.

Let op!This information is also available in English: Municipal tax assessment.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek