Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. U betaalt de afvalstoffenheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.

Prijs

Situatie Bedrag per jaar
Zakken, 1-persoons huishouden € 129,98
Zakken, meerpersoons huishouden € 191,87
Kliko's, 1-persoons huishouden € 144,42
Kliko's, meerpersoons huishouden € 206,31
Extra kliko € 100,00

Alleenstaanden

Gaat u in de loop van het jaar alleen wonen? Dan past de gemeente het verschil tussen meerpersoons en 1-persoons huishouden alleen op uw verzoek toe. Gaat u in de loop van het jaar met meer personen wonen, dan krijgt u geen aanvullende aanslag.

Verhuizing

  • U blijft in Veldhoven wonen: de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan wordt uw belasting alsnog verminderd voor de resterende maanden
  • U verhuist naar een andere gemeente: u krijgt het geld over de maanden dat u niet meer in Veldhoven woont automatisch terug

Echtscheiding/verbreken relatie

De aanslag gemeentelijke belastingen staat altijd op naam van één persoon. Deze persoon is dan de ‘belastingschuldige’. Als de relatie wordt verbroken en de belastingschuldige verhuist naar een ander adres, dan neemt hij/zij de aanslag mee naar zijn/haar nieuwe woning. De achtergebleven partner wordt nu belastingschuldig voor het oude adres. Hij/zij ontvangt voor de resterende maanden van het jaar een aanslag op eigen naam.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Post van de gemeente digitaal via de Berichtenbox

Wilt u uw aanslagbiljet gemeentebelastingen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan bij de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Met de Berichtenbox app kunt u uw berichten ook op uw mobiele telefoon ontvangen.

Bekijk ook

This information is also available in English: Waste disposal levy.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek