Afval

 • Afvalinzameling

  Gemeente Veldhoven zamelt huishoudelijk afval gescheiden in. Er zijn 3 soorten afvalcontainers voor laagbouw en bij appartementencomplexen zijn er (ondergrondse) afvalcontainers.

 • Afvalkalender

  Op de digitale afvalkalender ziet u wanneer het huishoudelijk afval wordt opgehaald in uw straat.

 • Afvalpas

  Woont u in een appartementencomplex en gebruikt u voor het afval ondergrondse afvalcontainers? Dan heeft u een afvalpas nodig.

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens betalen een afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

 • Brievenbussticker

  Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen reclame en folders meer die u niet wilt hebben. Dat zorgt ervoor dat u minder afval – in dit geval papier – moet afvoeren en dat is goed voor het milieu.

 • Kliko

  In de gemeente Veldhoven horen bij elke laagbouwwoning 3 kliko's. U kunt beschadiging of vermissing melden, een kliko omruilen voor een andere maat, een extra kliko huren en een gratis opslagvat voor stoma-afval aanvragen.

 • Milieustraat

  De Milieustraat vindt u op industrieterrein Habraken in Veldhoven. Bij de Milieustraat in Veldhoven kunnen inwoners van Veldhoven en Waalre afval inleveren dat de gemeente niet huis-aan-huis ophaalt. U mag maximaal 2 m3 afval inleveren. U sorteert het afval vooraf op afvalstroom. Wij vragen om uw identiteitsbewijs bij de ingang, zodat we kunnen zien dat u in Veldhoven of Waalre woont.

 • Zwerfafval: ZAP-vrijwilligers

  Wilt u helpen om zwerfafval in de gemeente op te ruimen? Meld u dan aan als ZwerfAfvalPakker (ZAP-vrijwilliger). De gemeente zorgt voor materialen en het ophalen van het verzamelde afval.