Kliko

U krijgt 3 kliko's (grijs, groen en blauw of grijs met een grijze, groene of blauwe deksel) en een chemobox van de gemeente in bruikleen. U kunt een extra grijze of groene kliko huren. Voor stoma-afval kunt u een opslagvat aanvragen.

Kliko's per woning

 • De gemeente stelt de kliko’s voor het inzamelen van afval beschikbaar.
 • Als u naar een bestaande woning (laagbouw) verhuist, horen er 3 kliko’s plus een chemobox aanwezig te zijn.
 • U kunt uw groente-, fruit- en tuinafval plus álle etensresten kwijt in de groene kliko, restafval in de grijze kliko en oud papier en karton in de blauwe kliko. (Voor plastic, metaal en drankkartons (PMD) stelt de gemeente gratis inzamelzakken beschikbaar.)
 • De groene en grijze kliko’s hebben een inhoud van 240 of 140 liter. De blauwe kliko heeft een inhoud van 240 liter.
 • Kliko's zijn voorzien van een adressticker (met barcode). Kliko's zonder adressticker worden niet geledigd. 
 • U betaalt afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

Beschadiging of vermissing melden

Is er een kliko kwijt of kapot? Zit er op een kliko geen adressticker of is deze beschadigd? Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 040. 

Aanvragen kliko 

Extra kliko

Wilt u een extra grijze of groene kliko huren? 

 • Download het aanvraagformulier extra kliko (PDF, 176.1 kB)
 • Vul het aanvraagformulier in en stuur dit ingescand naar gemeente@veldhoven.nl of per post naar Postbus 10101, 5500 GA  Veldhoven. Afgeven bij de receptie mag natuurlijk ook.
 • Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de levering. Levering van een extra kliko duurt 1 à 2 weken. 

Nieuwe kliko

Heeft u nog geen kliko's (bijvoorbeeld omdat u in een nieuwbouwhuis gaat wonen)? Neem telefonisch contact met ons op via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Prijs

Soort kliko Prijs
Elke eerste groene, grijze of blauwe kliko Gratis
Extra grijze of groene kliko € 100,00 per kliko per jaar

Aanvragen opslagvat voor stoma-afval

Stoma-afval is restafval. Het hoort thuis in de grijze kliko. Deze wordt 1 keer per 4 weken geleegd. Stomagebruikers kunnen een luchtdicht opslagvat voor stoma-afval aanvragen bij de gemeente. De gemeente stelt dit vat gratis beschikbaar. In het opslagvat kan stoma-afval hygiënisch en zonder stankoverlast worden bewaard. U moet de inhoud wel zelf legen in de grijze kliko voordat u deze aan de weg zet.

 • Download het aanvraagformulier opslagvat voor stoma-afval (PDF, 82.4 kB)
 • Vul het aanvraagformulier in en stuur dit ingescand naar gemeente@veldhoven.nl of per post naar Postbus 10101, 5500 GA  Veldhoven. Vermeld als onderwerp in uw e-mail of op de envelop ‘Aanvraag stomavat’. Afgeven bij de receptie mag natuurlijk ook
 • Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de levering

Registratie kliko's

Alle kliko’s die in gebruik zijn, hebben een sticker met barcode en adresgegevens zodat:

 • Wij weten hoeveel kliko’s er in omloop zijn en de stortings- en verwerkingskosten kunnen controleren.
 • Alle inwoners van Veldhoven 3 containers beschikbaar hebben om hun afval optimaal te kunnen scheiden.
 • Inwoners die extra containers gebruiken ook daadwerkelijk betalen voor het gebruik. 

De gemeente combineert containerbeheer en inzamelmethode om te zorgen voor zo veel mogelijk recycling/hergebruik van grondstoffen met nagenoeg geen restafval als resultaat.  

De kliko’s zijn eigendom van de gemeente en wij mogen onze eigendommen registeren. De sticker bevat een barcode en het adres, niet de naam van u als gebruiker. Het registratiesysteem en de gegevens daarin zijn niet openbaar en worden voor interne bedrijfsvoering gebruikt. Het op deze manier gebruiken van adresgegevens is toegestaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voorkom ongedierte

De belangrijkste tips om te voorkomen dat u last krijgt van ongedierte in huis zijn: goed onderhoud, regelmatig schoonmaken en vocht vermijden. Zijn ongedierte en plagen toch in uw huis beland? Dan kunt u ze vaak bestrijden zónder gif: Kijk op https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding hoe u dit kunt doen.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek