Kliko

De gemeente zamelt de meeste afvalsoorten apart in. Zo zorgen we voor zo veel mogelijk hergebruik en zo weinig mogelijk restafval. Bij iedere bestaande laagbouwwoning horen 3 kliko's: een grijze voor restafval, een groene voor groente-, fruit en tuinafval en een blauwe voor oud papier. Of een grijze kliko met een grijze, groene of blauwe deksel. U krijgt deze van de gemeente in bruikleen. 

Beschadiging of vermissing melden

Is er een kliko kwijt of kapot? Zit er op een kliko geen adressticker of is deze beschadigd? Neem telefonisch contact met ons op via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Kliko omruilen voor een andere maat

De groene en grijze kliko’s hebben een inhoud van 140 of 240 liter. De blauwe kliko heeft een inhoud van 240 liter. Wilt u een kliko omruilen voor een grotere of kleinere maat? U betaalt hiervoor € 25,- per kliko per keer. Alleen binnen 6 weken na een verhuizing kunt u de kliko’s bij uw nieuwe woonadres 1 keer gratis omruilen. Zo kiest u zelf de maat kliko’s die het beste past bij uw huishouden. 

Formulier kliko omruilen voor andere maat

De vaste ruildag is woensdag. Als u dit formulier instuurt vóór woensdag 20.00 uur, dan ruilen wij uw kliko de eerstvolgende woensdag om. Zorg ervoor dat uw oude kliko op de ruildag leeg is. 

Aanvragen kliko bij nieuwbouwwoning

Bij een nieuwbouwwoning zijn nog geen kliko's aanwezig. U kunt ze aanvragen zodra u op het adres van uw nieuwbouwwoning staat ingeschreven als bewoner. Dit doet u via het verkorte telefoonnummer 14 040. Deze set groene, grijze en blauwe kliko is gratis.

Aanvragen extra kliko

U kunt een extra grijze of groene kliko huren.

  • Download hiervoor het aanvraagformulier extra kliko (PDF, 176.1 kB)
  • Vul het aanvraagformulier in en stuur dit ingescand naar gemeente@veldhoven.nl of per post naar Postbus 10101, 5500 GA  Veldhoven. Afgeven bij de receptie mag natuurlijk ook
  • Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de levering. Levering van een extra kliko duurt 1 à 2 weken

Prijs

Soort kliko Prijs
Elke eerste groene, grijze of blauwe kliko Gratis
Extra grijze of groene kliko € 100,00 per kliko per jaar

Aanvragen opslagvat voor stoma-afval

Stoma-afval is restafval en hoort in de grijze kliko. Deze wordt 1 keer per 4 weken geleegd. Stomagebruikers kunnen gratis een luchtdicht opslagvat aanvragen om het afval tijdelijk hygiënisch en zonder stankoverlast te bewaren. U moet de inhoud zelf legen in de grijze kliko voordat u deze aan de weg zet.

  • Download het aanvraagformulier opslagvat voor stoma-afval (PDF, 82.4 kB)
  • Stuur het ingevulde, ingescande formulier naar gemeente@veldhoven.nl of per post naar Postbus 10101, 5500 GA  Veldhoven. Vermeld als onderwerp in uw e-mail of op de envelop ‘Aanvraag stomavat’. Afgeven bij de receptie mag natuurlijk ook
  • Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de levering

Registratie kliko's

Kliko's zijn eigendom van de gemeente en zijn voorzien van een adressticker (met barcode). Kliko's zonder adressticker maken we niet leeg. Via de registratie houden we bij hoeveel kliko’s er in omloop zijn en controleren we de stortings- en verwerkingskosten van afval. Verder kunnen we ermee nagaan of alle huishoudens in laagbouwwoningen 3 containers hebben om hun afval optimaal te scheiden en of inwoners die extra containers gebruiken hiervoor ook betalen. 

De sticker heeft alleen een barcode en een adres, niet de naam van de gebruiker. Het registratiesysteem en de gegevens daarin zijn niet openbaar en gebruiken we alleen intern bij de gemeente. Dit gebeurt geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kliko niet geleegd

Is uw kliko niet geleegd? Of heeft u klachten of vragen over het ophalen van uw afval? Bel de afvalinzamelaar via telefoonnummer 0880 - 233 200.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek