Kliko

De gemeente zamelt de meeste afvalsoorten apart in. Zo zorgen we voor zo veel mogelijk recycling/hergebruik van grondstoffen en zo weinig mogelijk restafval. U krijgt daarom een grijze kliko voor restafval, een groene kliko voor groente-, fruit en tuinafval en een blauwe kliko voor oud papier van de gemeente in bruikleen. Of een grijze kliko met een grijze, groene of blauwe deksel.

Kliko's per woning (laagbouw)

 • Bij elke bestaande woning  horen 3 kliko’s
 • De groene en grijze kliko’s hebben een inhoud van 140  of 240 liter. De blauwe kliko heeft een inhoud van 240 liter
 • Kliko's zijn voorzien van een adressticker (met barcode). Kliko's zonder adressticker worden niet geledigd.

Beschadiging of vermissing melden

Is er een kliko kwijt of kapot? Zit er op een kliko geen adressticker of is deze beschadigd? Neem telefonisch contact met ons op via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Kliko omruilen voor andere maat

Wilt u een kliko omruilen voor een grotere of kleinere maat? U betaalt hiervoor € 25,- per kliko per keer. Alleen binnen 6 weken na een verhuizing kunt u de kliko’s bij uw nieuwe woonadres één keer gratis omruilen. Zo kiest u zelf de maat kliko’s die het beste past bij uw huishouden. 

Formulier kliko omruilen voor andere maat

De vaste ruildag is woensdag. Als u dit formulier instuurt vóór woensdag 20.00 uur, dan ruilen wij uw kliko de eerstvolgende woensdag om.

Aanvragen kliko bij nieuwbouwwoning

U kunt kliko’s aanvragen zodra u op het adres van uw nieuwbouwwoning staat ingeschreven als bewoner. Het aanvragen van kliko’s regelt u dan via het verkorte telefoonnummer 14 040. Deze eerste set groene, grijze en blauwe kliko is gratis.

Aanvragen extra kliko

U kunt een extra grijze of groene kliko huren.

 • Download hiervoor het aanvraagformulier extra kliko (PDF, 176.1 kB)
 • Vul het aanvraagformulier in en stuur dit ingescand naar gemeente@veldhoven.nl of per post naar Postbus 10101, 5500 GA  Veldhoven. Afgeven bij de receptie mag natuurlijk ook
 • Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de levering. Levering van een extra kliko duurt 1 à 2 weken

Prijs

Soort kliko Prijs
Elke eerste groene, grijze of blauwe kliko Gratis
Extra grijze of groene kliko € 100,00 per kliko per jaar

Aanvragen opslagvat voor stoma-afval

Stoma-afval is restafval en wordt ingezameld in de grijze kliko. Deze wordt 1 keer per 4 weken geleegd. Stomagebruikers kunnen een luchtdicht opslagvat voor tijdelijke opslag van stoma-afval aanvragen bij de gemeente. De gemeente stelt dit vat gratis beschikbaar. In het opslagvat kan stoma-afval hygiënisch en zonder stankoverlast worden bewaard. U moet de inhoud zelf legen in de grijze kliko voordat u deze aan de weg zet.

 • Download het aanvraagformulier opslagvat voor stoma-afval (PDF, 82.4 kB)
 • Vul het aanvraagformulier in en stuur dit ingescand naar gemeente@veldhoven.nl of per post naar Postbus 10101, 5500 GA  Veldhoven. Vermeld als onderwerp in uw e-mail of op de envelop ‘Aanvraag stomavat’. Afgeven bij de receptie mag natuurlijk ook
 • Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de levering

Registratie kliko's

De kliko's zijn eigendom van de gemeente. Wij mogen onze eigendommen registreren. Alle kliko’s die in gebruik zijn, hebben daarom een sticker met barcode en adresgegevens. Zo kunnen we: 

 • bijhouden hoeveel kliko’s er in omloop zijn en de stortings- en verwerkingskosten van afval controleren
 • nagaan of alle  huishoudens in laagbouwwoningen 3 containers hebben om hun afval optimaal te scheiden
 • nagaan of inwoners die extra containers gebruiken, hiervoor ook daadwerkelijk betalen

De sticker bevat een barcode en een adres, niet de naam van de gebruiker. Het registratiesysteem en de gegevens daarin zijn niet openbaar en worden voor interne bedrijfsvoering gebruikt. Het op deze manier gebruiken van adresgegevens is toegestaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek