Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Veldhoven? Of verhuist u uit een andere Nederlandse gemeente naar Veldhoven? Geef het aan ons door. Dat kan vanaf 4 weken vóór tot uiterlijk 5 dagen ná uw verhuisdatum. U kunt dit online regelen of persoonlijk via een afspraak in het gemeentehuis.

U krijgt binnen 14 dagen na de verhuisdatum een brief per post. Daarin laten we weten dat u (en uw huisgenoten) bent ingeschreven op het nieuwe adres.

Verhuizen binnen of naar Veldhoven

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Let op!Wilt u dit product zonder afspraak aanvragen in het gemeentehuis? Dat kan in 2024 op donderdagochtenden tussen 9.00 en 11.00 uur. Kijk eerst goed wat u moet meenemen voor uw aanvraag. Meld u aan na binnenkomst bij de digitale aanmeldzuil. Houd rekening met een langere wachttijd, want er zijn waarschijnlijk wachtenden voor u. De wachttijd kan 30 tot 90 minuten zijn. Komt een ander moment beter uit? Maak dan een afspraak via de afspraakknop.

Meenemen

Extra nodig in de volgende gevallen:

  • U verhuist naar een camping: een huur- of koopovereenkomst of toestemming van de campingeigenaar
  • U gaat inwonen bij iemand: toestemming van deze persoon. Vul hiervoor de instemmingsverklaring tot inwoning in.

De gemeente kan aanvullende informatie van u vragen.

Verhuizing doorgeven

De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven:

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • Een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd

Verklaring toestemming ouder (PDF, 52.5 kB)

Verhuizen naar andere gemeente

Verhuist u vanuit Veldhoven naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch in Veldhoven uitgeschreven.

Verhuizen naar het buitenland

Gaat u vanuit Veldhoven in het buitenland wonen? Of woont u komend jaar minstens 8 maanden in het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar het buitenland.

Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland in Veldhoven wonen? Bel ons en maak een afspraak. Wij schrijven u dan in, in de basisregistratie personen (BRP). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vestiging in Nederland

Verhuizen van uw bedrijf

Verhuist uw bedrijf naar een andere plaats? Geef dit aan ons door met een e-mail aan gemeente@veldhoven.nl. Zet bij het onderwerp van de mail ‘Verhuizen bedrijf’. Dit is belangrijk om uw belastingplicht te stoppen. En misschien hoeft u minder gemeentebelastingen te betalen.

Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek