Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Veldhoven? Of verhuist u vanuit een andere Nederlandse gemeente naar Veldhoven? Geef uw verhuizing maximaal 30 dagen vóór of uiterlijk 5 dagen ná uw verhuisdatum door aan de gemeente. Dat kan online.

U ontvangt binnen 14 dagen na de verhuisdatum een bevestiging van de verhuizing per post.

Verhuizing doorgeven binnen Nederland

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Uw nieuwe adresgegevens
  • Gaat het om een inschrijving op een camping, dan is een huur- of koopovereenkomst of toestemming van de campingeigenaar nodig
  • Gaat u op het nieuwe adres inwonen bij iemand die er al woont? Dan heeft u van deze persoon toestemming nodig. Vul hiervoor de instemmingsverklaring tot inwoning in.

De gemeente kan aanvullende informatie van u vragen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • Een ouder, voogd of verzorger van minderjarige kinderen die meeverhuizen
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd

Verklaring toestemming ouder (PDF, 60.9 kB)

Verhuizen naar andere gemeente

Verhuist u vanuit Veldhoven naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch in Veldhoven uitgeschreven.

Verhuizen naar het buitenland

Emigreert u vanuit Veldhoven naar het buitenland? Of woont u komend jaar minimaal 8 maanden in het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar het buitenland.

Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland in Veldhoven wonen? Maak dan telefonisch een afspraak om u in te schrijven in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente Veldhoven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vestiging in Nederland

Verhuizing bedrijf

Verhuist uw bedrijf? Geef dit dan aan de gemeente door via e-mail: gemeente@veldhoven.nl. Dit is van belang voor de beëindiging van uw belastingplicht en eventuele vermindering van de aanslag gemeentebelastingen.

 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek