Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Veldhoven? Of verhuist u uit een andere Nederlandse gemeente naar Veldhoven? Geef het aan ons door. Dat kan vanaf 4 weken vóór tot uiterlijk 5 dagen ná uw verhuisdatum. U kunt dit online regelen of persoonlijk via een afspraak in het gemeentehuis.

U krijgt binnen 14 dagen na de verhuisdatum een brief per post. Daarin laten we weten dat u (en uw huisgenoten) bent ingeschreven op het nieuwe adres.

Verhuizen binnen of naar Veldhoven

Meenemen

Extra nodig in de volgende gevallen:

  • U verhuist naar een camping: een huur- of koopovereenkomst of toestemming van de campingeigenaar
  • U gaat inwonen bij iemand: toestemming van deze persoon. Vul hiervoor de instemmingsverklaring tot inwoning in.

De gemeente kan aanvullende informatie van u vragen.

Verhuizing doorgeven

De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven:

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • Een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd

Verklaring toestemming ouder (PDF, 60.9 kB)

Verhuizen naar andere gemeente

Verhuist u vanuit Veldhoven naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch in Veldhoven uitgeschreven.

Verhuizen naar het buitenland

Gaat u vanuit Veldhoven in het buitenland wonen? Of woont u komend jaar minstens 8 maanden in het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar het buitenland.

Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland in Veldhoven wonen? Bel ons en maak een afspraak. Wij schrijven u dan in, in de basisregistratie personen (BRP). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vestiging in Nederland

Verhuizen van uw bedrijf

Verhuist uw bedrijf naar een andere plaats? Geef dit aan ons door met een e-mail aan gemeente@veldhoven.nl. Zet bij het onderwerp van de mail ‘Verhuizen bedrijf’. Dit is belangrijk om uw belastingplicht te stoppen. En misschien hoeft u minder gemeentebelastingen te betalen.

Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek