Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Veldhoven? Of verhuist u vanuit een andere Nederlandse gemeente naar Veldhoven? Geef uw verhuizing maximaal 30 dagen vóór of uiterlijk 5 dagen ná uw verhuisdatum door aan de gemeente. Dat kan online.

U ontvangt binnen 14 dagen na de verhuisdatum een bevestiging van de verhuizing per post.

Verhuizing doorgeven binnen Nederland

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Uw nieuwe adresgegevens
  • Gaat het om een inschrijving op een camping, dan is een huur- of koopovereenkomst of toestemming van de campingeigenaar nodig
  • Gaat u op het nieuwe adres inwonen bij iemand die er al woont? Dan heeft u van deze persoon toestemming nodig. Vul hiervoor de instemmingsverklaring tot inwoning in.

De gemeente kan aanvullende informatie van u vragen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • Een ouder, voogd of verzorger van minderjarige kinderen die meeverhuizen
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd

Verklaring toestemming ouder (PDF, 60.9 kB)

Verhuizen naar andere gemeente

Verhuist u vanuit Veldhoven naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch in Veldhoven uitgeschreven.

Verhuizen naar het buitenland

Emigreert u vanuit Veldhoven naar het buitenland? Of woont u komend jaar minimaal 8 maanden in het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar het buitenland.

Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland in Veldhoven wonen? Maak dan telefonisch een afspraak om u in te schrijven in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente Veldhoven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vestiging in Nederland

Verhuizing bedrijf

Verhuist uw bedrijf? Geef dit dan aan de gemeente door via e-mail: gemeente@veldhoven.nl. Dit is van belang voor de beëindiging van uw belastingplicht en eventuele vermindering van de aanslag gemeentebelastingen.

Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek