Verhuizen naar Nederland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Veldhoven of verblijft u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente Veldhoven. U moet hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken

Wanneer aangifte van vestiging in Nederland?

U komt vanuit het buitenland in Nederland wonen.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Een huur- of koopovereenkomst van de woning, of de Instemmingsverklaring tot inwoning dat ingevuld is door de persoon bij wie u gaat wonen
  • Als u bent geboren in het buitenland: een geboorteakte
  • Als u uit een land buiten de Europese Unie komt: een bewijs van rechtmatig verblijf
  • Als u uit de Nederlandse Antillen, België of Aruba komt: een bewijs van uitschrijving
  • Daarnaast kunnen we andere documenten van u vragen, zoals een huwelijksakte of echtscheidingsakte

Verhuist uw hele gezin naar Nederland, dan moeten ook uw partner en kinderen aanwezig zijn bij de afspraak.

Behandeltermijn van uw aangifte

U krijgt binnen 4 weken een bevestiging van uw inschrijving.

Notice! This information is also available in English: Settling in the Netherlands.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek