Verhuizen naar het buitenland

Emigreert u vanuit Veldhoven naar het buitenland? Of woont u komend jaar minimaal 8 maanden in het buitenland? Dan moet u dit aan de gemeente laten weten. Dit doet u binnen 5 dagen voordat u vertrekt. Als er geen familie van u op het adres in Veldhoven blijft wonen, kunt u uw emigratie online doorgeven.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Blijft er familie van u op het oude adres wonen? Dan kunt u de verhuizing niet online regelen en moet u een afspraak maken. Iedereen die met u meeverhuist moet met u meekomen. Met familie bedoelen wij: ouders, (stief-, pleeg-)kinderen, broers/zussen, grootouders (opa/oma) en (stief)kleinkinderen.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Uw nieuwe adresgegevens

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan kunt u, indien u samen vertrekt, het vertrek voor elkaar doorgeven. In alle andere gevallen moet u zelf het vertrek doorgeven.

Bewijs van uitschrijving

Voor het vestigen in sommige landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit geldt onder meer voor België en de Nederlandse Antillen. Het bewijs van uitschrijving kunt u alleen bij de gemeente verkrijgen op het moment dat u uw verhuizing doorgeeft (aan de balie of online). Daarna kunt u terecht bij het Register niet ingezetenen (RNI) in Eindhoven.

Prijs

Onderwerp Prijs
Verhuizing doorgeven Gratis
Bewijs van uitschrijving (bij aanvraag via de website) € 9,00
Bewijs van uitschrijving (bij aanvraag via de balie) € 13,60

Checklist verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Op de website Nederland Wereldwijd staat een handige checklist. Hier kunt u zien wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek