Verhuizen naar het buitenland

Emigreert u vanuit Veldhoven naar het buitenland? Of woont u komend jaar minimaal 8 maanden in het buitenland? Dan moet u dit aan de gemeente laten weten. Dit doet u binnen 5 dagen voordat u vertrekt. Als er niemand op het adres in Veldhoven blijft wonen, kunt u uw emigratie online doorgeven.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Blijven er mensen op het oude adres wonen? Dan kunt u de verhuizing niet online regelen en moet u een afspraak maken. Alle meeverhuizende minderjarige kinderen moeten meekomen als 1 van beide ouders niet vertrekt naar het buitenland.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Uw nieuwe adresgegevens

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan kunt u, indien u samen vertrekt, het vertrek voor elkaar doorgeven. In alle andere gevallen moet u zelf het vertrek doorgeven.

Bewijs van uitschrijving

Voor het vestigen in sommige landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit geldt onder meer voor België en de Nederlandse Antillen. Het bewijs van uitschrijving kunt u alleen bij de gemeente verkrijgen op het moment dat u uw verhuizing doorgeeft (aan de balie of online). Daarna kunt u terecht bij het Register niet ingezetenen (RNI) in Eindhoven.

Prijs

Onderwerp Prijs
Verhuizing doorgeven Gratis
Bewijs van uitschrijving (bij aanvraag via de website) € 9,00
Bewijs van uitschrijving (bij aanvraag via de balie) € 13,50

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek