Kwijtschelding belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelastingen en/of hondenbelasting (voor maximaal 1 hond).

Wij toetsen aan de hand van regels die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Bij de kwijtschelding hanteren we de kostendelersnorm, dat wil zeggen dat we ook kijken of er binnen het huishouden medebewoners vanaf 21 jaar zijn die kunnen bijdragen in de kosten.

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding vraagt u aan met het aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 242.5 kB).

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier, neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 040 of maak een afspraak.

Meenemen

Stuur de volgende kopieën mee of neem ze mee naar het gemeentehuis als u daar een afspraak heeft over kwijtschelding gemeentebelastingen: 

  • Meest recente inkomstenspecificatie(s) (bijv. een loonstrook, maar geen jaaropgave of bankafschrift)
  • Meest recente afschriften van betaal- en spaarrekeningen (1 maand)
  • De huurspecificatie van juli 2018 (uitsplitsing kale huur en servicekosten)
  • Premie zorgverzekering 2019 (beide partners)
  • Beschikking huurtoeslag 2019
  • Beschikking zorgtoeslag 2019
  • Kopie Betalingsregeling Belastingdienst
  • Kentekenbewijs

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek