Brandveilig gebruik

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. Lopen de mensen in uw gebouw een verhoogd risico bij brand? Dan moet u een melding brandveilig gebruik indienen. Dit doet u via het landelijke Omgevingsloket. De regels hiervoor staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Wanneer een melding brandveilig gebruik?

Een melding brandveilig gebruik is verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in de tabel van artikel 6.6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In deze tabel is per gebruiksfunctie aangegeven, vanaf welk aantal van mogelijk aanwezige personen een meldingsplicht geldt voor uw bouwwerk. Deze tabel geeft aan wanneer een melding verplicht is én welke informatie bij de melding moet worden overgelegd.

U kunt een gebruiksmelding indienen via het landelijke Omgevingsloket. U moet dit doen tenminste 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken.

Prijs

Voor een melding brandveilig gebruik worden geen legeskosten in rekening gebracht.

Controle brandveiligheid

De brandweer controleert of het gebruik van het gebouw aan de algemene eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving en eventueel opgelegde nadere eisen voldoet. Als u niet aan de voorschriften voldoet, kan de gemeente een dwangsom opleggen of (een deel van) het gebouw sluiten.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek