Vergunningen overig

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Neem contact op met de gemeente voor:

 • Plaatsen van speelautomaten
 • Verhuren van een huis dat te koop staat
 • Houden van een loterij of een ander kansspel
 • Standplaats op gemeentegrond, (week)markt of braderie
 • Houden van een betoging of demonstratie
 • Een melding geluidsnormen/verlichting voor incidentele festiviteiten doen
 • Parkeren van reclamevoertuigen of voertuigen van een autobedrijf op de openbare weg
 • Het stoken van vuur in de open lucht
 • Inrichten van een camping of kampeerterrein buiten een bestaand kampeerterrein

Collecte

Inzameling van geld of goederen (collecte) kunt u bij de gemeente melden via het Meldingsformulier collecte (PDF, 146.4 kB)

Voorwaarden

 • U doet de schriftelijke melding minimaal 2 weken voorafgaand aan de inzameling via het meldingsformulier
 • In 1 week kunnen er niet meer dan 2 collectes zijn in de gemeente. Hierbij hebben de collectes die voorkomen op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving voorrang. Voor de overige collectes is de datum van binnenkomst bepalend.
 • De collectanten zijn 14 jaar of ouder en hebben een geldig legitimatiebewijs en bewijs van de collecterende instantie bij zich
 • De collectebussen zijn verzegeld of met een sleutelbos of plombe afgesloten en op de collectebussen staat duidelijk de naam en/of het doel van de collecterende instelling vermeld.
 • Binnen 8 dagen na de collecte geeft u de opbrengst via de collectestaat aan de gemeente door.

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Bekijk de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek