Vergunningen overig

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv)  staan de regels die in Veldhoven gelden. Deze regels gaan over de openbare orde en veiligheid. Wilt u een activiteit organiseren? In de APV staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Lees hiervoor artikel 2.12 tot en met 2.13b.

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Kennisgeving incidentele festiviteit online regelen

De volgende Apv-vergunning kunt u hier online regelen: 

Kennisgeving incidentele festiviteit

Overige Apv-vergunningen

Neem contact op met de gemeente voor:

  • Houden van een betoging of demonstratie
  • Inrichten van een camping of kampeerterrein buiten een bestaand kampeerterrein
  • Een melding geluidsnormen/verlichting voor incidentele festiviteiten doen
  • Parkeren van reclamevoertuigen of voertuigen van een autobedrijf op de openbare weg
  • Plaatsen van speelautomaten
  • Stoken van vuur in de open lucht
  • Verhuren van een huis dat te koop staat (leegstandvergunning)

Andere vergunningen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek