Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Boom kappen of wijziging aan boom

De eigenaar van een boom binnen de bebouwde kom, mag deze boom kappen zonder vergunning. Behalve als de boom op de lijst met beschermde bomen staat. Dan mag u de boom alleen kappen als wij u daarvoor vergunning geven. Voor beschermde bomen gelden nog meer regels. Alle veranderingen aan de (omgeving van de) boom moet u melden. Buiten de bebouwde kom gelden de regels van de Boswet.

Lijst van beschermde bomen

Een boom of struik kan officieel beschermd zijn. Bijvoorbeeld door de leeftijd, de schoonheid of de zeldzaamheid. Een boom kan ook beschermd zijn door de functie in de omgeving. Bijvoorbeeld een herdenkingsboom. Wilt u een boom kappen of snoeien? Of iets anders veranderen aan of rondom de boom? Controleer dan eerst of de boom op de lijst van beschermde bomen staat.

Voorwaarden kappen beschermde boom

Als u een beschermde boom wilt (laten) snoeien of kappen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor het kappen van een boom moet een goede reden zijn. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De boom levert overlast op voor de omgeving. Denk aan schade of ongelukken. U moet dit kunnen bewijzen of laten zien.
 • De boom is geen bijzonder onderdeel van een bepaalde straat en staat niet in een aaneengesloten bomenrij.
 • U heeft schriftelijke toestemming van de omwonenden.
 • Vraagt u een kapvergunning aan voor een boom die niet uw eigendom is? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Vergunning aanvragen

Voor het kappen of snoeien van een beschermde boom vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Bij de aanvraag zorgt u voor:

 • Een omschrijving van de boom (omvang en soort)
 • De plaats van de boom (adres)
 • De reden waarom u de boom wilt kappen of snoeien
 • De schriftelijke toestemming van de omwonenden
 • De schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom, als u dat niet zelf bent

Wijziging beschermde boom melden

Bent u eigenaar van een beschermde boom? Dan moet u iedere verandering melden. Bijvoorbeeld:

 • U verkoopt de boom (en/of het terrein waar deze staat) aan een nieuwe eigenaar
 • U wilt de omgeving van de boom wijzigen. Denk aan kabels aanleggen, iets bouwen of graven in de buurt van de boom
 • De boom heeft onderhoud nodig
 • De boom geeft overlast
 • De boom heeft schade, is ziek, staat op het punt van omvallen of gaat bijna dood
 • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen is afgegeven. Denk aan omvallen door een storm of vernietiging door een brand

U geeft een melding over een beschermde boom schriftelijk door aan de gemeente. In uw brief geeft u het volgende aan:

 • Uw eigen naam en adres
 • Een omschrijving van de boom (omvang en type)
 • De plaats (adres)
 • Wat er met de boom aan de hand is. Of wat er in de omgeving van de boom gaat gebeuren

De gemeente beslist of zij de wijziging goedkeurt. De gemeente kan u verplichten om een andere boom terug te planten. U krijgt hierover een brief. De kosten voor onderhoud, kappen en afvoeren betaalt de eigenaar altijd zelf

Niet-beschermde bomen binnen de bebouwde kom

Voor alle andere bomen binnen de bebouwde kom is geen kapvergunning of melding nodig.

Bomen buiten de bebouwde kom

Voor houtwallen, boomgroepen en bossen buiten de bebouwde kom, krijgt u te maken met de Boswet. Als u daar bos of bomen wilt kappen moet u het melden of ontheffing vragen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, voorheen AID) kan controleren of u zich aan de regels houdt.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek