Boom kappen

Voor het kappen van een boom binnen de bebouwde kom heeft u geen vergunning nodig, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen. Wilt u iets kappen buiten de bebouwde kom, dan geldt de Boswet.

Lijst van beschermde bomen

Wilt u een boom kappen of snoeien? Kijk dan eerst op de lijst van beschermde bomen. Een boom of struik kan een beschermde status hebben door bijvoorbeeld de leeftijd, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving.

Als u een beschermde boom wilt (laten) snoeien of kappen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor het kappen van een boom moet een gegronde reden zijn. Bijvoorbeeld dat deskundigen hebben aangetoond dat de boom risico op schade of ongelukken veroorzaakt.

Voorwaarden

  • De boom levert hinder op voor de omgeving, is geen markant onderdeel van een bepaalde straat en maakt geen deel uit van een aaneengesloten bomenrij
  • U heeft schriftelijke toestemming van de omwonenden
  • Vraagt u een kapvergunning aan voor een boom die niet uw eigendom is? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig

Niet-beschermde bomen

  • Voor alle andere bomen binnen de bebouwde kom is geen kapvergunning of melding nodig
  • Voor houtopstanden (houtwallen/boomgroepen/bos) die buiten de bebouwde kom liggen, krijgt u te maken met de Boswet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, voorheen AID) kan handhavend optreden

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een beschermde boom vraagt u aan via het Omgevingsloket Online. Bij de aanvraag zorgt u voor:

  • Een omschrijving van de boom (omvang en type)
  • De plaats van de boom (adres)
  • De reden
  • Eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Gemeente rooit zieke en onveilige bomen

Een gespecialiseerd bedrijf heeft in 2018 bomen geïnspecteerd op veiligheid en onderhoudsbehoefte. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 227 bomen op diverse plekken in Veldhoven er slecht aan toe zijn. Omdat ze een gevaar kunnen opleveren voor de directe omgeving worden deze bomen binnenkort gemerkt en vervolgens gekapt. Ook de boomstronk wordt verwijderd. Het rooien start in februari en is voor 1 maart afgerond.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek