Boom kappen of wijziging aan boom

Als eigenaar van een boom binnen de bebouwde kom mag u deze kappen zonder vergunning, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen. Bij beschermde bomen gelden ook regels voor het wijzigen van de (omgeving van de) boom.

Lijst van beschermde bomen

Wilt u een boom kappen of snoeien of iets anders wijzigen aan of rondom de boom? Bekijk dan eerst de lijst van beschermde bomen. Een boom of struik kan een beschermde status hebben door bijvoorbeeld de leeftijd, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving.

Voorwaarden kappen beschermde boom

Als u een beschermde boom wilt (laten) snoeien of kappen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor het kappen van een boom moet een gegronde reden zijn. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De boom levert (aangetoond) hinder op voor de omgeving zoals schade of ongelukken, de boom is geen markant onderdeel van een bepaalde straat en maakt geen deel uit van een aaneengesloten bomenrij
 • U heeft schriftelijke toestemming van de omwonenden
 • Vraagt u een kapvergunning aan voor een boom die niet uw eigendom is? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig

Niet-beschermde bomen

 • Voor alle andere bomen binnen de bebouwde kom is geen kapvergunning of melding nodig
 • Voor houtwallen, boomgroepen en bossen die buiten de bebouwde kom liggen, krijgt u te maken met de Boswet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, voorheen AID) kan handhavend optreden

Vergunning aanvragen

Voor het kappen of snoeien van een beschermde boom vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online. Bij de aanvraag zorgt u voor:

 • Een omschrijving van de boom (omvang en type)
 • De plaats van de boom (adres)
 • De reden waarom u de boom wilt kappen of snoeien
 • De schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom, als u dat niet bent

Wijziging beschermde boom melden

Bent u eigenaar van een beschermde boom, dan moet u iedere wijziging melden. Redenen voor een melding kunnen zijn:

 • U verkoopt de boom (en/of het terrein waar deze staat) aan een nieuwe eigenaar
 • U wilt de omgeving van de boom wijzigen, bijvoorbeeld door aanleg van bedrading, bouwactiviteiten of graven in de buurt
 • De boom heeft onderhoud nodig
 • De boom geeft overlast
 • De boom heeft schade opgelopen of is ziek of staat op het punt van omvallen of gaat bijna dood
 • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen is afgegeven

U geeft een melding over een beschermde boom schriftelijk door aan de gemeente. In uw brief geeft u het volgende aan:

 • Een omschrijving van de boom (omvang en type)
 • De plaats (adres)
 • Wat er met de boom aan de hand is of wat er in de omgeving van de boom gaat gebeuren

De gemeente bepaalt of de wijziging wordt goedgekeurd. Hierbij kunnen we een herplantplicht opleggen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek