Melden bij de gemeente

 • Melding openbare ruimte

  Is er iets mis op een openbare plek in Veldhoven? Dan kunt u dat bij ons melden. Wat wilt u dat wij doen?

 • Melding verward gedrag

  Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets niet goed gaat met iemand. Mogelijk is er psychische hulp nodig. Maakt u zich ernstige zorgen? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Melding bodemenergiesysteem

  Bent u van plan een bodemenergiesysteem toe te passen in uw woning of bedrijfspand? Dan moet u dit melden.

 • Melding horecatijden

  Wilt u met uw horecainrichting afwijken van de door de gemeente vastgestelde openings- en sluitingstijden? U kunt 4 keer per jaar een melding doen.

 • Melding of omgevingsvergunning milieu

  Gaat u een bedrijf bouwen of uitbreiden of verhuist uw bedrijf? Ga dan na welke milieuvoorschriften gelden voor uw bedrijf.

 • Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Wilt u in Veldhoven trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente Veldhoven via een ‘melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap’.

 • Melding wijziging aan beschermde boom

  Als eigenaar van een boom binnen de bebouwde kom mag u deze kappen zonder vergunning, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen. Bij beschermde bomen gelden ook regels voor het wijzigen van de boom.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups kan veel overlast geven. De gemeente Veldhoven gaat de bestrijding dit jaar nog intensiever, steviger aanpakken.

 • Evenement: melding of vergunning

  Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

 • Fraude melden

  Heeft u een vermoeden van fraude? U kunt dit doorgeven, dat kan ook anoniem.

 • Verstopping riool melden

  Riool verstopt? Controleer het ontstoppingsputje op de erfgrens. Ontstop zelf het riool of schakel een ontstoppingsbedrijf in.

 • Gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden? Doe online aangifte bij de gemeente.

 • Verloren voorwerpen

  Heeft u een voorwerp verloren? Doe online aangifte bij de gemeente.

 • Klacht indienen

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ongediertebestrijding

  Al uw informatieve vragen over het voorkomen en bestrijden van plaagdieren, zoals ratten, wespen, kakkerlakken of zilvervisjes kunt u stellen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).