Melden bij de gemeente

 • Melding openbare ruimte

  Wilt u iets melden? Bijvoorbeeld een omgewaaide boom, een gevonden voorwerp of discriminatie? Hier leest u wat u kunt melden. En bij wie u voor uw melding terecht kunt.

 • Melding verward gedrag

  Familie of buren merken vaak als eerste dat iemand in de war is. En een gevaar voor zichzelf of anderen is of dreigt te worden. Mogelijk is er psychische hulp nodig. Maakt u zich ernstige zorgen? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg en Veiligheid van de gemeente.

 • Melding bodemenergiesysteem

  Bent u van plan een bodemenergiesysteem toe te passen in uw woning of bedrijfspand? Dan moet u dit melden.

 • Melding horecatijden

  Wilt u met uw horecainrichting afwijken van de door de gemeente vastgestelde openings- en sluitingstijden? U kunt 4 keer per jaar een melding doen.

 • Melding of omgevingsvergunning milieu

  Gaat u een milieubelastende activiteit uitvoeren? Dan moet u nagaan of die verandering gevolgen geeft onder de Omgevingswet.

 • Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Wilt u in Veldhoven trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente Veldhoven via een ‘melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap’.

 • Melding wijziging aan beschermde boom

  Als eigenaar van een boom binnen de bebouwde kom mag u deze kappen zonder vergunning, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen. Bij beschermde bomen gelden ook regels voor het wijzigen van de boom.

 • Meld problemen met een verhuurder

  Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van een woon- of verblijfsruimte.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups kan veel overlast geven. De gemeente Veldhoven gaat de bestrijding dit jaar nog intensiever, steviger aanpakken.

 • Evenement: melding of vergunning

  Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

 • Fraude melden

  Heeft u een vermoeden van fraude? U kunt dit doorgeven, dat kan ook anoniem.

 • Verstopping riool melden

  Riool verstopt? Controleer het ontstoppingsputje op de erfgrens. Ontstop zelf het riool of schakel een ontstoppingsbedrijf in.

 • Gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden? Doe online aangifte bij de gemeente.

 • Verloren voorwerpen

  Heeft u een voorwerp verloren? Doe online aangifte bij de gemeente.

 • Klacht indienen

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ratten en ander ongedierte

  Meldingen van rattenoverlast worden gedurende het hele jaar gedaan, in Veldhoven en ook in andere gemeenten. Het is vervelend dat er ratten zijn, en nog vervelender als inwoners overlast ervaren. Als gemeente willen we die overlast voorkomen, samen met u.