Ratten en ander ongedierte

Meldingen van rattenoverlast worden gedurende het hele jaar gedaan, in Veldhoven en ook in andere gemeenten. Het is vervelend dat er ratten zijn, en nog vervelender als inwoners overlast ervaren. Als gemeente willen we die overlast voorkomen, samen met u.

De gemeente Veldhoven vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare ruimte, en dat de woningeigenaren/bewoners verantwoordelijk zijn voor het voorkomen, tegenhouden en verwijderen van ongedierte op hun eigen terrein. Hierover informeren, adviseren en ondersteunen we u als eigenaar/bewoner zo goed mogelijk.

Wat doet de gemeente

De gemeente probeert overlast door ratten te voorkomen en de rattenbevolking beheersbaar te houden. Medewerkers  houden overlast in de openbare ruimte in de gaten. Ook krijgen we seintjes van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) als er veel meldingen zijn over een bepaalde plek. Waar nodig snoeien we struiken zodat er geen fijne verstopplek meer is. Om ratten te bestrijden mag geen gif meer worden gebruikt. Daarom plaatsen we vangkasten. We vragen hierbij advies van EWS (specialist in plaagdierpreventie en -bestrijding).

Aan particulieren geven we informatie en advies. Dit doen we door regelmatig tips en adviezen in de weekkrant en op social media te plaatsen. Én door een overeenkomst te sluiten met het KAD zodat u daar terecht kunt voor professioneel advies en informatie. Ze zijn er om u verder te helpen.

Ratten en rattenoverlast melden

Meld ratten en rattenoverlast altijd bij de gemeente. Dit kunt u doen via onderstaande groene knop. Het maakt hierbij niet uit of u de rat in de openbare ruimte heeft gezien of op eigen terrein. Geef uw melding  het liefst zelf door, dus niet namens meerdere adressen. Vermeld hierbij plaats, tijd en andere bijzonderheden.

Melden rat gezien

Als we weten waar ratten zich bevinden en hoe de rattenbevolking zich ontwikkelt, kunnen we overlast voorkomen en de rattenbevolking onder controle houden of krijgen. Melden van ratten(overlast) is dan ook belangrijk.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wij geven uw melding door aan het KAD. Het KAD behandelt uw melding. Als er veel meldingen zijn over een plek, of als er iets opvalt, dan geeft het KAD dit door aan de gemeente. De gemeente bekijkt de plek en neemt contact op met EWS (specialist in plaagdierpreventie en -bestrijding) als dat nodig is. In spoedgevallen schakelt de gemeente meteen dit bedrijf in dat ter plekke komt kijken.

Wat kunt u doen om overlast te voorkomen?

Het KAD adviseert de volgende maatregelen om overlast van ratten te voorkomen:

  • Maak openingen in woningen en gebouwen dicht tot een maximale opening van 0,5 cm; dit geldt ook voor dak en gevel
  • De riolen moeten niet kapot zijn (bruine rat)
  • Zorg dat uw ruimten (schuren) en omgeving schoon zijn
  • Onderhoud erven, terreinen en walkanten
  • Voorkom dichte begroeiing tegen gebouwen
  • Berg uw afval op in goed afgesloten containers. Doe geen voedselresten in de PMD-zak
  • Zorg dat ratten niet bij voedsel kunnen komen. Voedsel van huisdieren in tuinen, fruit- en notenbomen, fruit en vruchten op de grond, zijn voedselbronnen en daarmee oorzaak van aanwezigheid van zwarte ratten
  • Voorkom schuilplaatsen

En als u overlast blijft houden?

We hopen met u dat het voorkomen en weghouden van ratten in uw tuin helpt. Als dit niet zo is, dan kunt u gaan bestrijden. Informatie over bestrijden vindt u op de website van het KAD. Ook kunt u contact opnemen met het KAD voor advies over professionele hulp. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar van de grond.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek