Klacht indienen

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent? Omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? U kunt dan een klacht indienen. Dat kan online.

Klacht online indienen

Verschil klacht - melding

Vaak wordt het begrip 'klacht' en 'melding' door elkaar gebruikt. Wanneer is er nu sprake van een klacht?

Klacht (Algemene wet bestuursrecht)

Bijvoorbeeld klachten over:

 • gebrek aan voortvarendheid (geen of trage reactie op verzoek/melding)
 • te late of verkeerde informatieverschaffing (informatievoorziening)
 • onvoldoende hulpvaardigheid (dienstverlening)
 • verzuim nakoming afspraken/toezeggingen
 • incorrecte bejegening (onvriendelijk, onfatsoenlijk gedrag)

Melding

Bijvoorbeeld klachten/meldingen over:

 • het gemeentelijk beleid
 • beleidsuitvoering
 • objectgerichte klachten/meldingen

Het gaat dan vaak over:

 • groenonderhoud
 • wegwerkzaamheden
 • defecte straatverlichting
 • losse stoeptegel
 • milieuklachten

Melding indienen

Heeft u een melding over de openbare ruimte? Bekijk dan de informatie op de pagina Melding openbare ruimte.

Klacht indienen per post, email of telefoon

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14 040 of langskomen bij het gemeentehuis. Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

 • Uw naam en adres
 • Het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
 • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht en over wie de klacht gaat
 • Uw handtekening
 • De datum van uw brief

Deze brief kunt sturen naar Gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. U kunt de brief ook per email naar ons sturen via gemeente@veldhoven.nl. Soms is het handig om kopieën van brieven of documenten bij te sluiten.

Wat gebeurt er met uw klacht?

 • De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk
 • De gemeente registreert uw klacht en u krijgt een ontvangstbevestiging
 • De klachtbehandelaar van de betreffende afdeling neemt (telefonisch) contact met u op om de klacht te bespreken
 • Als u niet tevreden bent, voert de klachtbehandelaar (afzonderlijk) een gesprek met u en de ambtenaar of bestuurder over wie u heeft geklaagd. Hiervan wordt een verslag gemaakt
 • U ontvangt een brief met een reactie op uw klacht. Hierin geven we aan waarom uw klacht wel of niet gegrond is en welke conclusie(s) we daaraan verbinden

Hoe snel wordt uw klacht behandeld?

De gemeente handelt uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af. In bijzondere gevallen mag de afhandeling worden uitgesteld met 4 weken. U wordt schriftelijk geïnformeerd als de afhandeling wordt uitgesteld. Verder uitstel is eventueel mogelijk, maar alleen indien u daarmee (schriftelijk) instemt.

Niet eens met de behandeling?

Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? U kunt dan terecht bij de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en hoe daarmee is omgegaan.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek