Klacht indienen

Vindt u dat wij u niet goed hebben behandeld? Bijvoorbeeld omdat wij u verkeerde informatie geven? Omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd tegen u was? U kunt dan een klacht indienen. Dat kan online.

Verschil tussen klacht en melden

Wanneer dient u een klacht in en wanneer meldt u iets?

Waarvoor kan ik een melding doen?

Is er iets niet in orde op een openbare plek? Bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, lantaarnpaal of prullenbak? Of ziet u een omgewaaide boom of zwerfafval? Of heeft u problemen met het riool? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt dit doen voor bijvoorbeeld:

 • Groenonderhoud.
 • Werk aan de weg.
 • Kapotte straatverlichting.
 • Losse stoeptegel.
 • Milieuklachten.

Wilt u iets melden? Bekijk dan de informatie op de pagina melden.

Een klacht (Algemene wet bestuursrecht) kunt u indienen als:

U vindt dat wij verkeerd met u omgaan. Bijvoorbeeld als:

 • U geen reactie of een trage reactie krijgt op uw verzoek/melding.
 • U te late of verkeerde informatie van ons krijgt.
 • U niet genoeg hulp van ons krijgt in de dienstverlening.
 • Wij onze afspraken/toezeggingen niet nakomen.
 • Wij (een medewerker of bestuurder) u niet goed behandelen. Bijvoorbeeld omdat wij onvriendelijk of onfatsoenlijk tegen u doen.

Klacht online indienen

Klacht indienen per post, email of telefoon

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14 040 of langskomen bij het gemeentehuis.

Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

 • Uw naam en adres.
 • Het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.
 • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht en over wie de klacht gaat.
 • Uw handtekening.
 • De datum van uw brief.

Stuur deze brief naar Gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

U kunt de informatie ook naar ons mailen, via gemeente@veldhoven.nl. Zet dan in de onderwerpregel 'klacht'.

Heeft u brieven of documenten over uw klacht? Maak er kopie├źn van en stuur ze mee.

Wat er met uw klacht gebeurt

 • Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk. Wat u deelt blijft geheim.
 • Wij registreren uw klacht. U krijgt bericht dat we uw klacht hebben ontvangen.
 • Een klachtbehandelaar neemt contact met u op (via de telefoon). Samen bespreekt u de klacht. Mogelijk kunnen wij uw klacht zo oplossen.
 • Bent u niet tevreden? Dan praat de klachtbehandelaar nog een keer met u. Hij praat apart met de ambtenaar of bestuurder over wie u heeft geklaagd. Van deze 2 gesprekken maakt hij een verslag. Met deze informatie onderzoeken we of u reden had om te klagen.
 • U krijgt een brief met onze reactie op uw klacht. In die brief leest u of we vinden dat u gelijk heeft. Of dat we het niet met u eens zijn. En wat we er mogelijk aan kunnen doen.

Hoe snel wij uw klacht behandelen

Wij handelen uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af. In bijzondere gevallen mogen we dat nog met 4 weken uitstellen. U krijgt van ons een brief als we dat doen. Verder uitstel is mogelijk. Maar alleen als u daarmee (schriftelijk) akkoord gaat.

Als u het oneens bent

Bent u het niet eens met hoe wij uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u naar de gemeentelijke ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht. En hoe wij daarmee zijn omgegaan. De gemeentelijke ombudsman is te bereiken per brief, e-mail en telefoon.

 • Stuur uw brief naar:

  Gemeentelijke ombudsman
  Antwoordnummer 1041
  5500 VB Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek