Klacht indienen

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent? Omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? U kunt dan een klacht indienen. Dan kan online.

Klacht online indienen

Gaat uw klacht over de openbare ruimte? Bekijk dan de informatie bij Melding openbare ruimte

Klacht indienen per post of telefoon

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven of langskomen bij het gemeentehuis. Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

  • Uw naam en adres
  • Het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
  • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht
  • Uw handtekening
  • De datum van uw brief

Soms is het handig om kopieën van brieven of documenten bij te sluiten.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk
  • De gemeente registreert uw klacht en u krijgt een ontvangstbevestiging
  • De klachtbehandelaar van de betreffende afdeling neemt (telefonisch) contact met u op om de klacht te bespreken
  • Als u niet tevreden bent, voert de klachtbehandelaar (afzonderlijk) een gesprek met u en de ambtenaar of bestuurder over wie u heeft geklaagd. Hiervan wordt een verslag gemaakt
  • U ontvangt een brief met een reactie op uw klacht. Hierin geven we aan waarom uw klacht wel of niet gegrond is en welke conclusie(s) we daaraan verbinden

Hoe snel wordt uw klacht behandeld?

Wij handelen uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af. In bijzondere gevallen mag de afhandeling worden uitgesteld tot uiterlijk 10 weken. Wij informeren u schriftelijk als de afhandeling wordt uitgesteld.

Niet eens met de behandeling?

Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? U kunt dan terecht bij de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en hoe daarmee is omgegaan.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek