Klacht indienen

Vindt u dat wij u niet goed hebben behandeld? Bijvoorbeeld omdat wij u verkeerde informatie geven? Omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd tegen u was? U kunt dan een klacht indienen. Dat kan online.

Klacht online indienen

Verschil tussen klacht en melden

Wanneer dient u een klacht in en wanneer meldt u iets?

Een klacht (Algemene wet bestuursrecht) kunt u indienen als:

U vindt dat wij verkeerd met u omgaan. Bijvoorbeeld als: 

 • U geen reactie of een trage reactie krijgt op uw verzoek/melding.
 • U te late of verkeerde informatie van ons krijgt.
 • U niet genoeg hulp van ons krijgt in de dienstverlening.
 • Wij onze afspraken/toezeggingen niet nakomen.
 • Wij (een medewerker of bestuurder) u niet goed behandelen. Bijvoorbeeld omdat wij onvriendelijk of onfatsoenlijk tegen u doen.

U kunt iets melden als: 

Wij iets moeten met het gemeentelijk beleid en het uitvoeren ervan in openbaar gebied. Bijvoorbeeld:

 • Groenonderhoud.
 • Werk aan de weg.
 • Kapotte straatverlichting.
 • Losse stoeptegel.
 • Milieuklachten.

Iets melden

Wilt u iets melden? Bekijk dan de informatie op de pagina melden.

Klacht indienen per post, email of telefoon

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14 040 of langskomen bij het gemeentehuis.

Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

 • Uw naam en adres.
 • Het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.
 • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht en over wie de klacht gaat.
 • Uw handtekening.
 • De datum van uw brief.

Stuur deze brief naar Gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

U kunt de informatie ook naar ons mailen, via gemeente@veldhoven.nl. Zet dan in de onderwerpregel 'klacht'.

Heeft u brieven of documenten over uw klacht? Maak er kopieën van en stuur ze mee.

Wat er met uw klacht gebeurt

 • Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk. Wat u deelt blijft geheim.
 • Wij registreren uw klacht. U krijgt bericht dat we uw klacht hebben ontvangen.
 • Een klachtbehandelaar neemt contact met u op (via de telefoon). Samen bespreekt u de klacht. Mogelijk kunnen wij uw klacht zo oplossen.
 • Bent u niet tevreden? Dan praat de klachtbehandelaar nog een keer met u. Hij praat apart met de ambtenaar of bestuurder over wie u heeft geklaagd. Van deze 2 gesprekken maakt hij een verslag. Met deze informatie onderzoeken we of u reden had om te klagen.
 • U krijgt een brief met onze reactie op uw klacht. In die brief leest u of we vinden dat u gelijk heeft. Of dat we het niet met u eens zijn. En wat we er mogelijk aan kunnen doen.

Hoe snel wij uw klacht behandelen

Wij handelen uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af. In bijzondere gevallen mogen we dat nog met 4 weken uitstellen. U krijgt van ons een brief als we dat doen. Verder uitstel is mogelijk. Maar alleen als u daarmee (schriftelijk) akkoord gaat.

Als u het oneens bent

Bent u het niet eens met hoe wij uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u naar de gemeentelijke ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht. En hoe wij daarmee zijn omgegaan. De gemeentelijke ombudsman is op dit moment alleen schriftelijk bereikbaar. Stuur uw brief naar:

Gemeentelijke ombudsman
Antwoordnummer 1041
5500 VB Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek