Klacht indienen

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent? Omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? U kunt dan een klacht indienen. Dat kan online.

Klacht online indienen

Verschil tussen klacht en melding

Wanneer dient u een klacht in en wanneer doet u een melding?

Klacht (Algemene wet bestuursrecht)

 • Geen reactie of trage reactie op verzoek/melding
 • Te late of verkeerde informatie van de gemeente
 • Onvoldoende hulpvaardigheid (dienstverlening)
 • Verzuim nakomen afspraken/toezeggingen
 • Incorrecte behandeling door een medewerker of bestuurder (onvriendelijk, onfatsoenlijk gedrag)

Melding

Bijvoorbeeld meldingen over het gemeentelijk beleid en uitvoering ervan of klachten/meldingen over iets in uw woonomgeving:

 • Groenonderhoud
 • Wegwerkzaamheden
 • Defecte straatverlichting
 • Losse stoeptegel
 • Milieuklachten

Melding indienen

Heeft u een melding over de openbare ruimte? Bekijk dan de informatie op de pagina Melding openbare ruimte.

Klacht indienen per post, email of telefoon

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14 040 of langskomen bij het gemeentehuis. Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

 • Uw naam en adres
 • Het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
 • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht en over wie de klacht gaat
 • Uw handtekening
 • De datum van uw brief

Deze brief kunt sturen naar Gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. U kunt de brief ook per email naar ons sturen via gemeente@veldhoven.nl. Soms is het handig om kopieën van brieven of documenten bij te sluiten.

Wat gebeurt er met uw klacht?

 • De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk
 • De gemeente registreert uw klacht en u krijgt een ontvangstbevestiging
 • De klachtbehandelaar van de betreffende afdeling neemt (telefonisch) contact met u op om de klacht te bespreken
 • Als u niet tevreden bent, voert de klachtbehandelaar (afzonderlijk) een gesprek met u en de ambtenaar of bestuurder over wie u heeft geklaagd. Hiervan wordt een verslag gemaakt
 • U ontvangt een brief met een reactie op uw klacht. Hierin geven we aan waarom uw klacht wel of niet gegrond is en welke conclusie(s) we daaraan verbinden

Hoe snel wordt uw klacht behandeld?

De gemeente handelt uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af. In bijzondere gevallen mogen we de afhandeling uitstellen met 4 weken. U krijgt schriftelijk bericht als de gemeente de afhandeling uitstelt. Verder uitstel is eventueel mogelijk, maar alleen als u daarmee (schriftelijk) instemt.

Niet eens met de behandeling?

Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? U kunt dan terecht bij de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en hoe daarmee is omgegaan.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek