Klachten en bezwaar

  • Klacht indienen

    Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

  • Bezwaar

    Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als u rechtstreeks bent betrokken bij het besluit, kunt u meestal bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken.