Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als u rechtstreeks bent betrokken bij het besluit, kunt u meestal bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken. Dat kan ook online. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Bezwaar online indienen

U mag ook een brief sturen. Deze moet dan de volgende gegevens bevatten: 

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Uw handtekening
  • Een omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent
  • De reden van het bezwaar

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente (contactgegevens). U kunt het bezwaarschrift ook afgeven in het gemeentehuis. In dat geval krijgt u direct een ontvangstbevestiging.

Prijs

Een bezwaarschrift indienen is gratis.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

De gemeente vraagt advies aan de onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften. Deze kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting. In dezelfde hoorzitting mogen ook de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere betrokkenen hun standpunt toelichten. Daarna stuurt de commissie een advies naar het bestuursorgaan waar uw bezwaar is ingediend. U krijgt hiervan een kopie.

Na indiening van het bezwaarschrift neemt de gemeente een beslissing. Dat gebeurt veelal binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. Als u het niet eens bent met die beslissing kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Gemeente beslist niet tijdig?

Krijgt u niet op tijd een beslissing op uw bezwaarschrift en is dit de gemeente te verwijten? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding:

Meer informatie leest u in de folder Gemeente beslist niet tijdig? Mogelijk een vergoeding voor u! (PDF, 1.4 MB).

Voorlopige voorziening bij onverwijlde spoed

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet mag worden uitgevoerd. Wilt u dat voorkomen, dan kunt u tegelijkertijd de rechter verzoeken om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n verzoek moet u indienen bij:

Voorzieningenrechter
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125  
5200 MA ’s-Hertogenbosch

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek